Perhydrol. Nadtlenek wodoru 35% 1L

24,90 zł
Cena jednostkowa: 24.900 zł / kg
Waga 1.00kg
Brutto Dostawa: 1 - 3 dni
Ilość
W magazynie

ZASTOSOWANIE:
Odczynnik chemiczny do celów laboratoryjnych, analitycznych i dydaktycznych.

Sprzedaż TYLKO dla firm/ Sale for the company ONLY/ Verkauf NUR für das Unternehmen

DEKLARACJA:

Deklaracja (Oświadczenie nabywcy) do pobrania w zakładce: ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zakup tego produktu możliwy jest wyłącznie w celach związanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową (w tym naukowo-badawczą). 

Przy zakupie tego produktu wymagamy wypełnienia deklaracji zastosowania:

OŚWIADCZENIE NABYWCY
dotyczące szczegółowego stosowania prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom,
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 (1)


(proszę wypełnić drukowanymi literami)


Niżej podpisany
Imię i nazwisko (nabywca): ............................................................................................................................
Dowód tożsamości (numer, organ wydający): ...............................................................................................
Przedsiębiorstwo (nazwa firmy): ....................................................................................................................
Numer identyfikacyjny NIP lub inny numer rejestracyjny przedsiębiorstwa: ..................................................
Adres: ............................................................................................................................................................
Rodzaj działalności handlowej/gospodarczej/zawodowej: ............................................................................
Nazwa handlowa produktu: NADTLENEK WODORU roztwór 35%

Prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom: NADTLENEK WODORU
Numer CAS: 7722-84-1
Stężenie: 35 [m/m]
Ilość (kg/l): ..............................................
Zamierzone stosowanie: ...............................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że produkt handlowy oraz zawarta w nim substancja lub mieszanina będą stosowane wyłącznie we wskazanym celu, który jest zgodny z prawem oraz zostaną sprzedane lub dostarczone innemu nabywcy wyłącznie, jeśli złoży on podobne oświadczenie co do zamierzonego stosowania, przy poszanowaniu ograniczeń ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2019/1148 w odniesieniu do udostępniania przeciętnym użytkownikom.
Podpis: .....................................................................
Imię i nazwisko: ....................................................... 
Stanowisko: ............................................................. 
Data: ........................................................................


Deklarację wypełniamy ręcznie i po złożeniu zamówienia przesyłamy skan deklaracji drogą mailową na adres email: biomus@wp.pl lub pocztą na adres Biomus Chemiczna 7, 20-329 Lublin. W przypadku gdy deklaracja nie zostanie przesłana zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Nadtlenek wodoru 35%. Perhydrol

Nazwa: Nadtlenek wodoru 35%. Perhydrol

Zastosowanie
Perhydrol stosuje się w przemyśle chemicznym w roli silnego środka utleniającego. Jest on wykorzystywany między innymi do produkcji barwników organicznych, a także inicjujących wybuchowych nadtlenków HMTD, TCAP, TetraAP. Związek ten sprawdza się też w procesie oczyszczania kości z resztek tkanek miękkich (na przykład w myślistwie w celu wypreparowania trofeów) i jest półproduktem w procesie pozyskiwania wody utlenionej. Dawniej był on używany w roli rozjaśniacza do włosów.

2147481872 Przedmioty

Pobierz

Oświadczenie nabywcy PL

Oświadczenie nabywcy prekursory materiałów wybuchowych

Pobierz (35.77k)

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Tak Nie

Live Theme Editor

Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Rejestracja

Rejestracja nowego konta