Reklamacje

    Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
    Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgłoszeniu reklamacyjnym zawierającym:
    a. imię i nazwisko,
    b. nazwę towaru,
    c. datę zakupu,
    d. opis usterki oraz miejsce i datę jej wystąpienia,
    e. żądania reklamacyjne,
    f. datę dostarczenia przesyłki przez kuriera.
    Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.
    Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni (prawo aktualne na rok 2014) od daty dostarczenia towaru. Konsumentowi zostaną zwrócone poniesione koszty niezbędne do realizacji jego praw.
    W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać:
    a. nieodpłatnej naprawy,
    b. jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,
    c. jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Konsumenta.

Odstąpienie od umowy

    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
    Zwrot towaru następuje na adres magazynu firmy: Biomus Sp. z o.o. ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin.
    Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
    Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty za towar, zostaje dokonany po otrzymaniu zwracanego produktu w terminie 14 dni na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.

Rezygnacja z Rezerwacji i anulowanie Zamówienia

    W przypadku dokonania Rezerwacji, do momentu zawarcia umowy, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
    Klient ma prawo anulować Zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem części III Regulaminu – Rejestracja, ust. 8. W celu odwołania Zamówienia Klient powinien powiadomić Biuro Obsługi Klienta o zaistniałym fakcie telefonicznie: *48.790 854 454 (pon.-pt. 8.00-15.00 ) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    Od momentu wysłania towaru z danego Zamówienia obowiązuje wykonanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Tak Nie

Live Theme Editor

Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Rejestracja

Rejestracja nowego konta