Raw materials and chemical reagents

 • Acerola
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Acerola</span><br /><br />Name: Acerola<br /><br />Synonyms: Malpigia granatolistna, Malpighia glabra<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Purity: acerola extract<br /><br />Malpigia granatolistna (Malpighia glabra L.), otherwise acerola, granatolist nadchwiazdna - a species of a plant from the family Malpigiowatych. <br /></span></p>
 • Acetone
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Aceton">Acetone<br /><br /></span><span title="Nazwa: Aceton">Name: Acetone<br /><br /></span><span title="Synonimy: Propanon">Synonyms: Propanon<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: 100%">Purity: 100%<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: C3H6O">Chemical formula: C3H6O<br /><br /><br /></span><span title="Bezbarwna ciecz o właściwościach odtłuszczających i czyszczących.">Colorless liquid with degreasing and cleaning properties.<br /><br /></span><span title="Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej skuteczności.">Acetone is a widely used organic solvent with high efficiency.<br /><br /></span><span title="Oferowany przez nas czysty aceton ma zastosowanie w kosmetyce przy usuwaniu lakieru np. z paznokci, tipsów itp. Rozpuszcza ozdoby akrylowe, a także warstwy nałożonego żelu hybrydowego.">The pure acetone we offer is used in cosmetics when removing varnish, eg from nails, tips, etc. It dissolves acrylic decorations as well as layers of applied hybrid gel. </span><span title="Wydajny i niezawodny tzw.">Efficient and reliable so-called </span><span title="&quot;zmywacz&quot;.">"remover".<br /><br /></span><span title="Doskonały rozpuszczalnik wszelkich tłuszczów, olejów, żywic, nitrocelulozy, rozpuszczalnik paraloidu.">The perfect solvent for all fats, oils, resins, nitrocellulose, paraloid solvent. </span><span title="Niezastąpiony produkt do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem.">Irreplaceable product for degreasing the surface before painting and gluing. </span><span title="Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów, wosków, itp. oraz do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.">Useful for diluting nitrocellulose products, fats, waxes, etc. and for cleaning soiled brushes and other tools.<br /><br /></span><span title="Nasz produkt jest powszechnie i z powodzeniem stosowany w profesjonalnych studiach kosmetycznych w całym kraju.">Our product is widely and successfully used in professional cosmetics studios throughout the country.<br /><br /></span><span title="Nie przepłacaj za piękne opakowanie, od nas otrzymujesz produkt najwyższej jakości i najczystszej postaci - 100% czysty aceton bez zbędnych domieszek i zapachów - 100% jakości, 100% zadowolenia.">Do not overpay for a beautiful package, from us you get the highest quality product and the purest form - 100% pure acetone without unnecessary admixtures and odors - 100% quality, 100% satisfaction. </span><span title="Polecany szczególnie dla profesjonalnych gabinetów kosmetycznych.">Recommended especially for professional beauty salons.</span></span></p>
 • Agar
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Nazwa: Agar agar">Name: Agar agar<br /><br /></span><span title="Synonimy: agar, E406">Synonyms: agar, E406<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: ekstrakt">Purity: extract<br /><br /><br /></span><span title="Naturalna substancja żelująca.">A natural gelling substance.<br /><br /></span><span title="Agar-agar wytwarzany jest z krasnorostów (Rhodophyta), wydobywanych głównie u wybrzeży Japonii (często pozyskiwanych z podwodnych plantacji).">Agar-agar is produced from Rhodophyta, mainly mined off the coast of Japan (often obtained from underwater plantations).<br /><br /></span><span title="Zastosowania">Usage<br /><br /></span><span title="Jako substancja silnie pęczniejąca jest stosowany jako środek łagodnie przeczyszczający, działający w wyniku spęcznienia pokarmu w jelitach.">As a highly swellable substance it is used as a mild laxative, acting as a result of the swelling of food in the intestines.<br /><br /></span><span title="Agar-agar jest wykorzystywany jako naturalny, środek żelujący w zakładach produkcyjnych, w fotografii (przy produkcji światłoczułej emulsji), chemii (w kluczach elektrolitycznych, w ogniwach galwanicznych), farmacji (jako środek spęczniający, żelujący i powodujący rozpad tabletek), kosmetyce.">Agar-agar is used as a natural gelling agent in production plants, in photography (in the production of photosensitive emulsions), chemistry (in electrolytic keys, in galvanic cells), pharmacy (as a swelling agent, gelling and disintegrating tablets), cosmetics.<br /><br /></span><span title="Główne zastosowanie znajduje agar jako neutralny podkład do pożywek, na których hoduje się bakterie w laboratoriach mikrobiologicznych oraz kultury in vitro w laboratoriach biotechnologicznych.">The main application is agar as a neutral primer for media on which bacteria are grown in microbiological laboratories and in vitro cultures in biotechnology laboratories. </span><span title="Tylko niektóre bakterie morskie i glebowe mogą go rozłożyć.">Only some marine and soil bacteria can break it down.<br /><br /></span><span title="Agar przyjmowany w normalnych ilościach jest nieszkodliwy.">Agar taken in normal amounts is harmless.</span></span></p>
 • Albumin
  <p>Name: BIOMUS Albumin</p> <p>Synonyms: Hen Egg Albumin Powder, Albumin</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure</p> <p>Albumin contains a complete protein, meaning it includes all essential amino acids.</p> <p>Additionally, it is known for its ability to create highly stable foam.</p> <p></p>
 • Sodium alginate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Sodium alginate (E401) - an organic chemical compound, sodium alginic acid.</span> <span>It is obtained from seaweed (brown algae) thrown to the shores of the Atlantic.</span> It is colorless and tasteless. Sodium alginate is used as a thickening agent, gelling agent or stabilizer, it swells easily and binds water well. It inhibits the absorption of strontium. It has gelling properties, after adding cold water, it gets off like gelatin. Sodium alginate in conjunction with calcium chloride is used for spherulizing.<br /><br />Sodium alginate is a natural decoction of seaweed, which at lower temperatures has gelling properties, so adding it to cold water will make it similar to gelatin. Alginate reacts with calcium chloride, which makes the gel structure more strong and hard.</span></p>
 • Benzyl alcohol
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Nazwa: Alkohol benzylowy">Name: Benzyl alcohol<br /><br /></span><span title="Synonimy: fenylometanol, fenylokarbinol, alcohol benzylicus">Synonyms: phenylmethanol, phenylcarbinol, alcohol benzylicus<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: 100%"><br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: C7H8O, C6H5CH2OH">Chemical formula: C7H8O, C6H5CH2OH<br /><br /><br /></span><br /></span></p>
 • Isopropyl alcohol
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>It is a versatile and most frequently used cleaning agent.</span><br /><span>Isopropanol is chemically neutral to most materials commonly used in electronics, electrotechnics, optics, precision industry, does not leave streaks, evaporates quickly.</span><br /><br />Isopropanol is intended for cleaning and washing:<br /><br />• precise electronic circuits<br />• GSM phones<br />• rubber rollers<br />• laser readers<br />• optical devices<br />• magnetic heads<br />• disk drives<br />• precise printed circuits<br />• drives of audio - video equipment<br />• precision mechanics devices<br />• lubricants<br />• waterproof inks<br />• thermally conductive pastes<br />• Isopropanol works well in ultrasonic baths and washers.<br /><br />Species: clean</span></p>
 • Methyl alcohol
  <p>FOR BUSINESSES ONLY!<br /><br />Methanol BIOMUS<br /><br />Name: Methanol<br /><br />Synonyms: Methyl alcohol, carbinol<br /><br />Grade: Pure<br /><br />Chemical formula: CH3OH<br /><br />CAS No: 67-56-1<br />ATTENTION!!! FOR BUSINESSES ONLY!!!<br /><br />The sale of this substance is subject to restrictions in accordance with applicable law.<br /><br />The sale of this substance is possible only for legal entities conducting business activity.<br /><br />Order fulfillment is carried out after verifying customer data and accepting them by the seller.<br /><br />In the event of providing data that do not comply with the above requirements, the seller reserves the right to refuse order fulfillment.</p>
 • Sodium ascorbate. Vitamin C. Pure
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Askorbinian sodu (E301) – organiczny związek chemiczny z grupy askorbinianów, sól kwasu askorbinowego i sodu.">Sodium ascorbate (E301) - an organic chemical compound from the ascorbate group, a salt of ascorbic acid and sodium. </span><span title="Otrzymywany jest poprzez fermentację glukozy oraz utlenianie.">It is obtained through the fermentation of glucose and oxidation. </span><span title="Stosuje się go m.in.">It is used, among others </span><span title="jako przeciwutleniacz.">as an antioxidant.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty spożywczy">Species: pure<br /><br /><br /></span><span title="Askorbinian sodu jest popularnym dodatkiem o numerze E301.">Sodium ascorbate is a popular addition with the number E301. </span><span title="Spotkamy go m.in w mleku zagęszczonym i proszku mlekowym, sokach owocowych, konserwach, owocach i warzywach mrożonych, mięsie mielonym itd...">We will meet him in concentrated milk and milk powder, fruit juices, tinned vegetables, frozen fruit and vegetables, minced meat, etc. ...<br /></span><span title="Posiada charakterystyczny smak zbliżony do soli, ale mniej słony, jest dobrze rozpuszczalny w wodzie.">It has a characteristic taste similar to salt, but less salty, it is well soluble in water.<br /></span><span title="Występuje pod postacią krystalicznego lub ziarnistego białego proszku.">It occurs in the form of crystalline or grainy white powder.<br /></span><span title="Jest źródłem łatwo przyswajalnej formy witaminy C. Jest bardzo łatwo wchłaniany i przyswajalny.">It is a source of easily digestible form of vitamin C. It is easily absorbed and absorbed. </span><span title="Ze względu na niską kwasowość w porównaniu z kwasem L-askorbinowym - jest idealny do spożycia przez osoby chcące uzupełnić niedobory witaminy C w organizmie a mających problemy żołądkowo-jelitowe.">Due to the low acidity in comparison with L-ascorbic acid - it is ideal for consumption by people who want to supplement the deficiency of vitamin C in the body and having gastro-intestinal problems. </span><span title="Nadmiar askorbinianu sodu - tak jak witamina C - wydalany jest z moczem.">Excess sodium ascorbate - like vitamin C - is excreted in the urine. </span><span title="Nie jest natomiast zalecany dla osób będących na diecie niskosodowej.">It is not recommended for people on a low sodium diet.<br /></span><span title="Askorbinian sodu nie ma ograniczeń dotyczących dziennego użycia przez ludzi, nie ma także określonych skutków ubocznych..">Sodium ascorbate has no restrictions on daily human use, and there are no specific side effects.<br /></span><span title="Na tej aukcji kupujesz produkt przebadany laboratoryjnie i gotowy do użycia.">At this auction, you buy a laboratory-tested product that is ready for use. </span><span title="Gatunek czysty bez domieszek (w tym bez antyzbrylaczy).">Pure grade without admixtures (including without anti-caking agents).<br /></span><span title="Askorbinian sodu jak wszystkie produkty w naszej ofercie posiada ATEST (świadectwo kontroli jakości) dopuszczające go do obrotu.">Sodium ascorbate, like all products in our offer, has an ATEST (quality control certificate) allowing it to be marketed.<br /><br /><br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /><br /></span><span title="Nazwa: Askorbinian sodu">Name: Sodium ascorbate<br /></span><span title="Synonimy: sól kwasu askorbinowego i sodu.">Synonyms: ascorbic acid and sodium salt. </span><span title="Sodium ascorbate, witamina C, witamina C buforowana">Sodium ascorbate, vitamin C, vitamin C, buffered<br /></span><span title="Gatunek: Czysty E301">Species: Pure E301<br /></span><span title="Czystość: Czysty minimum 99,5%">Cleanliness: Pure minimum 99.5%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: C6H7NaO6">Chemical formula: C6H7NaO6</span></span></p>
 • Potassium nitrate. Potassium saltpeter. Pure
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Azotan potasu">Name: Potassium nitrate<br /></span><span title="Synonimy: Saletra potasowa, saletra indyjska">Synonyms: Potassium saltpeter, Indian saltpeter<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty 99,5%">Purity: Pure 99.5%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: KNO3">Chemical formula: KNO3<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="Saletra potasowa jest utleniaczem.">Potassium saltpeter is an oxidant. </span><span title="Z tego powodu jej głównym zastosowaniem była produkcja czarnego prochu.">For this reason, its main application was the production of black gunpowder. </span><span title="Obecnie stosowana w pirotechnice jako utleniacz, m.in.">Currently used in pyrotechnics as an oxidizer, among others </span><span title="do wytworzenia fotobłysków, czyli krótkich i bardzo jasnych impulsów świetlnych uzyskiwanych podczas spalania mieszaniny saletry z pyłami metali.">to produce photobanks, i.e. short and very bright light pulses obtained during the combustion of a mixture of nitrate and metal dust. </span><span title="Po zmieszaniu z sacharydem, np. sacharozą w proporcjach stechiometrycznych i stopieniu tworzy substancję łatwopalną (znaną jako karmelek lub karmelka) o temperaturze zapłonu ok. 400 °C, osiąga temperaturę 600 °C i wytwarza dużo dymu">When mixed with a saccharide, e.g. sucrose in stoichiometric proportions and melting, it forms a flammable substance (known as caramel or caramel) with a flash point of about 400 ° C, reaches a temperature of 600 ° C and produces a lot of smoke<br /></span><span title="Do początków XX w. azotan potasu był używany do otrzymywania kwasu azotowego">Until the early 20th century, potassium nitrate was used to obtain nitric acid<br /></span><span title="Obecnie jest stosowany głównie do produkcji azotynu potasu, do nitrowania">Currently, it is mainly used for the production of potassium nitrite, for nitration<br /></span><span title="Konserwant.">Preservative.<br /></span><span title="Azotan potasu zmieszany z cukrem lub cukrem pudrem jest podstawowym składnikiem paliwa (utleniaczem) we własnoręcznie robionych materiałach pirotechnicznych.">Potassium nitrate mixed with sugar or powdered sugar is the basic fuel component (oxidant) in self-made pyrotechnics.<br /></span><span title="Nawóz sztuczny">Fertilizer</span></span></p>
 • Sodium nitrate. Sodium salt sprayer
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Azotan sodu">Sodium nitrate<br /><br /></span><span title="Azotan sodu występuje naturalnie jako minerał nitronatryt (nitratyn, saletra chilijska, saletra sodowa).">Sodium nitrate occurs naturally as a nitrite mineral (nitrite, Chilean nitrate, sodium nitrate).<br /><br /></span><span title="Nazwa nitronatryt jest utworzona od składu chemicznego minerału: łac.">The name nitronatryt is formed from the chemical composition of the mineral: Latin. </span><span title="nitrogenium = azot, a natrium = sód.">nitrogenium = nitrogen, and natrium = sodium.<br /><br /></span><span title="Występuje na obszarach suchych i gorących, gdyż jest łatwo rozpuszczalny w wodzie.">Occurs in dry and hot areas, as it is easily soluble in water. </span><span title="Powstaje w procesie odparowania, którego wynikiem są złoża solne.">It is formed in the evaporation process, which results in salt deposits.<br /><br /></span><span title="Spotykany zwykle w towarzystwie halitu, anhydrytu, gipsu.">Usually found in the company of halite, anhydrite and gypsum. </span><span title="Występuje w skupieniach zbitych, ziarnistych, tworzy też naloty i wykwity.">Occurs in compact, granular clusters, it also forms air raids and efflorescence.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Azotan sodu">Name: Sodium nitrate<br /></span><span title="Synonimy: Saletra Chilijska, saletra sodowa, sodium nitrate">Synonyms: Chilean saltpeter, sodium nitrate, sodium nitrate<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty">Cleanliness: Clean<br /></span><span title="Wzór chemiczny: NaNO3">Chemical formula: NaNO3<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="• jako nawóz azotowy (zawiera 15,5% azotu)">• as a nitrogen fertilizer (contains 15.5% nitrogen)<br /></span><span title="• przed wynalezieniem przemysłowych metod wiązania azotu z powietrza (metoda Mościckiego, metoda Habera i Boscha) azotan sodu był używany do uzyskiwania kwasu azotowego">• before the invention of industrial methods of nitrogen fixation from air (Mościcki method, Haber and Bosch method), sodium nitrate was used to obtain nitric acid<br /></span><span title="• jest ważnym surowcem do produkcji azotanu potasu (saletry potasowej)">• is an important raw material for the production of potassium nitrate (potassium nitrate)<br /></span><span title="• w przemyśle szklarskim">• in the glass industry<br /></span><span title="• do produkcji materiałów wybuchowych odgrywając istotną rolę w produkcji nitrogliceryny">• for the production of explosives, playing an important role in the production of nitroglycerin<br /></span><span title="• jest minerałem chętnie zbieranym przez kolekcjonerów">• is a mineral eagerly collected by collectors<br /></span><span title="• używany do produkcji farb, emalii i leków">• used for the production of paints, enamels and medicines<br /></span><span title="• stosuje się go jako utleniacz w pirotechnice">• it is used as an oxidiser in pyrotechnics<br /></span><span title="Konserwant">Preservative</span></span></p>
 • Silver nitrate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Silver nitrate</span><br /><br />Synonyms: Lapis, argenti nitras, silver nitrate<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: Pure 100%<br /><br />Chemical formula: AgNO3<br /><br />Application:<br /><br />It is used as a component of electrolyte for silvering, chrome plating, photo and decontamination, and burning of warts.<br /><br />Silver nitrate is used to obtain other silver compounds. It is used in analytical chemistry, e.g. for detection of aldehydes (Tollens test).<br /><br />It is also used for silvering mirrors, for obtaining silver halides (mainly silver bromide) used as photosensitive substances in the photographic technique, for the production of explosives (eg silver acetylenes).</span></p>
 • Sodium Nitrite
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Sodium Nitrite</span><br /><br />Sodium nitrite is an inorganic chemical compound, nitrous acid and sodium salt. It is used as a substrate in the production of dyes.<br /><br />It is also used in the rubber industry, vulcanization, metallurgy, as well as an effective corrosion inhibitor in closed loop cooling systems.<br /><br /><br />Species: clean<br /><br />Specification<br />Name: Sodium nitrite<br />Synonyms: sodium nitrite<br />Genre: Clean<br />Cleanliness: Clean min. 99%<br />Chemical formula: NaNO2<br /><br />Sodium nitrite is used in the formation of organic derivatives of nitrous acid, dyes.<br /></span></p>
 • Sodium benzoate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Benzoesan sodu">Sodium benzoate<br /><br /></span><span title="Nazwa: Benzoesan sodu Synonimy: sól sodowa kwasu benzoesowego, Sodium benzoate Gatunek: Czysty Czystość: Czysty bez domieszek Wzór chemiczny: NaC7H5O2">Name: Sodium benzoate Synonyms: sodium benzoate, Sodium benzoate Species: Pure Purity: Pure admixture Chemical formula: NaC7H5O2<br /><br /></span><span title="Benzoesan sodu, C6H5COONa – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, stosowana jako konserwant.">Sodium benzoate, C6H5COONa - organic chemical compound, sodium benzoic acid, used as a preservative.<br /></span><span title="Na skalę przemysłową uzyskuje się go syntetycznie.">On an industrial scale it is obtained synthetically.<br /></span><span title="Ma właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne, hamuje rozwój drożdży, pleśni, bakterii masłowych, octowych oraz w mniejszym stopniu mlekowych.">It has bacteriostatic and fungistatic properties, inhibits the growth of yeast, mold, butter, acetic and, to a lesser extent, lactic bacteria.<br /></span><span title="Obecność dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, soli kuchennej, cukru, kwasu sorbinowego (lub jego soli) zwiększa jego aktywność.">The presence of sulfur dioxide, carbon dioxide, table salt, sugar, sorbic acid (or its salt) increases its activity.<br /><br /></span><span title="Występowanie">Occurrence<br /></span><span title="W postaci anionu benzoesanowego występuje głównie w jagodach, a także w niewielkich ilościach w żurawinie, grzybach, cynamonie, goździkach oraz niektórych produktach mlecznych (efekt fermentacji bakteryjnej).">In the form of a benzoate anion occurs mainly in berries, as well as in small amounts in cranberries, mushrooms, cinnamon, cloves and some dairy products (effect of bacterial fermentation).<br /><br /></span><span title="Zastosowanie Beznoesanu sodu">Application of sodium cabbage<br /><br /></span><span title="Benzoesan sodu jest szeroko stosowany w przemyśle jako środek do konserwacji.">Sodium benzoate is widely used in industry as a preservative.<br /></span><span title="Pełni również rolę solubilizatora.">It also acts as a solubilizer.<br /><br /></span><span title="Inne zastosowania">Other applications<br /><br /></span><span title="Jest także składnikiem zapobiegającym korozji w płynach do przechowywania narzędzi chirurgicznych.">It is also a component preventing corrosion in liquids for storing surgical instruments.<br /></span><span title="Jest składnikiem pomocniczych środków diagnostycznych.">It is a component of diagnostic aids.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie w pirotechnice">Application in pyrotechnics<br /></span><span title="Benzoesan sodu ma dość szerokie zastosowanie w pirotechnice amatorskiej, jak i komercyjnej.">Sodium benzoate is quite widely used in amateur and commercial pyrotechnics. </span><span title="Wykonuje się z niego m.in.">It is made of it, among others </span><span title="mieszaninę świszczącą (pot. świszczała lub SSA).">wheezing mixture (sweat whistling or SSA). </span><span title="Jest dobrym żółtym barwnikiem płomienia (dzięki zawartości sodu), który spalając się wytwarza duże ilości gazów.">It is a good yellow flame dye (thanks to the sodium content) that burns and generates large amounts of gas.</span></span></p>
 • Beta alanine
 • Whey protein WPC 80
  <div class="mp4t_16_s mryx_16_s mr3m_1 mli2_1 mh85_56 mh85_0_l"> <div class="mgn2_16 _0d3bd_am0a-"> <p><strong> Whey protein</strong><b> WPC 80 BIOMUS</b></p> <p>Name: whey protein concentrate WPC80</p> <p>Synonyms: białko WPC 80, Molkenprotein-Konzentrat, syrovátkový proteinový koncentrát</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure</p> <p>Nr CAS: 91082-88-1</p> <p>Nr EC: 293-803-2</p> </div> </div> <p><br /><br /></p> <p></p>
 • Bioetanol
  <p>Nazwa: Bioetanol</p> <p>Synonimy: Bioalkohol, biopaliwo, alkohol etylowy, etanol</p> <p>Gatunek: Czysty</p> <p>Czystość: czysty</p> <p>Wzór chemiczny: C2H5OH</p> <p></p>
 • Potassium bromide
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Potassium bromide, KBr - an inorganic chemical compound from the group of bromides, a hydrobromic acid and potassium salt.</span> The compound is used, among others in medicine as a source of bromide ion and in IR spectroscopy for the production of optical elements and as a center for samples (the so-called "KBr pellets") due to the low absorption of IR radiation.</span></p>
 • Chloramine T. Bochemie. Disinfection
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Chloroamina (NH2Cl) – nieorganiczny związek chemiczny, toksyczny gaz tworzący się w reakcji amoniaku i podchlorynu sodu.">Chloroamine (NH2Cl) - an inorganic chemical compound, a toxic gas formed by the reaction of ammonia and sodium hypochlorite.<br /><br /></span><span title="Chloramina jest popularnym środkiem odkażającym, stosowanym w roztworach wodnych, o lepszym działaniu od roztworów samego chloru, gdyż jest od niego trwalsza w roztworach, a ze związkami organicznymi nie tworzy szkodliwych dla zdrowia halometanów (jak np. czterochlorek węgla).">Chloramine is a popular disinfectant, used in aqueous solutions, with a better effect than solutions of chlorine alone, because it is more stable in solutions, and with organic compounds does not form halomethanes harmful to health (such as carbon tetrachloride).<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Chloramina T">Name: Chloramine T<br /></span><span title="Synonimy: Chloramide">Synonyms: Chloramide<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty min 81% substancji czynnej">Purity: Clear min 81% of the active substance<br /></span><span title="Wzór chemiczny: NH2Cl">Chemical formula: NH2Cl<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni niezbędne w służbie zdrowia (szpitale, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie i stomatologiczne), dezynfekcja wody pitnej, dezynfekcja w środowisku prątków, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w weterynarii, dezynfekcja pomieszczeń w hodowli zwierząt, dezynfekcja w przemyśle spożywczym, dezynfekcja w środowiskach">Disinfection of rooms and areas necessary in health care (hospitals, health clinics, medical and dental offices), disinfection of drinking water, disinfection in the environment of mycobacteria, disinfection of rooms and surfaces in veterinary medicine, disinfection of rooms in animal husbandry, disinfection in the food industry, disinfection in environments </span><span title="podwyższonego ryzyka bakteriologicznego i wirusologicznego .">increased bacteriological and virological risk.<br /><br /></span><span title="Chloramina jest powszechnie stosowana podczas klęsk żywiołowych (np. powodzie) i innych niebezpiecznych zdarzeń (skażenie biologiczne terenu) jako doraźny środek do odkażania wody pitnej, sprzętów, domostw i ich otoczenia, jako środek odkażający w akwarystyce, w postaci pastylek uwalniających chloroaminę używana do uzdatniana">Chloramine is commonly used during natural disasters (eg floods) and other dangerous events (biological contamination of the terrain) as an ad hoc disinfectant for drinking water, equipment, homes and their surroundings as a disinfectant in aquaristics, in the form of chloramine-releasing pellets used for treatment </span><span title="zastanej wody do celów pitnych itp.">existing water for drinking, etc.<br /><br /></span><span title="Substancja czynna">The active substance<br /></span><span title="Sól sodowa - Chloramina T - zawartość substancji czynnej minimum 81% (810g/kg)">Sodium salt - Chloramine T - an active substance content of at least 81% (810g / kg)<br /><br /></span><span title="Działanie chloraminy">The action of chloramine<br /></span><span title="• bakteriobójcze">• bactericidal<br /></span><span title="• grzybobójcze">• fungicides<br /></span><span title="• wirusobójcze">• virucidal</span></span></p>
 • Ammonium chloride
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Ammonium chloride.</span> Ammonium chloride<br /><br />Ammonium chloride (Latin: Ammonii chloridum; common name: salmiak, NH4Cl) - inorganic chemical compound, salt of hydrochloric acid and ammonia. It occurs naturally as a rare mineral native salmiak.<br /><br />Ammonium chloride is mainly used as an electrolyte in the dry cells of Leclanché, the most commonly used galvanic cells today. It is also used as an expectorant (component of anise drops), a shampoo component.<br /><br />The phenomenon of thermal decomposition of ammonium chloride was used to clean up soldering tips and to clean metal surfaces.<br /><br />Ammonium chloride is the oldest known ammonium salt. It was first obtained in ancient times.<br /><br />It is used in food products as a preserving and preserving agent.</span></p>
 • Tin chloride
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Tin chloride (II)</span><br /><br /><span>Synonyms: SnCl2, tin (II) chloride or tin dichloride, Stannosi chloridum dihydricum, stannic chloride (former)</span><br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: Clean min. 99.9%<br /><br />Chemical formula: SnCl2<br /><br /><br />Application:<br />Antioxidant.<br />Used as a catalyst for many chemical reactions, fixer of dyes in the textile industry, tinning of steel (eg tin cans), purification of precious metals, for the production of mirrors.<br />Tin chloride (II) is an inorganic salt that is used primarily in laboratories. Tin (II) chloride is used as a strong reducer or Lewis acid. Numerous organic syntheses are also involved with tin (II) chloride, where tin (II) cations act as a reaction catalyst.</span></p>
 • Magnesium chloride road
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Nazwa: Chlorek magnezu techniczny">Name: Magnesium chloride technical<br /><br /></span><span title="Synonimy: chlorek magnezu sześciowodny">Synonyms: magnesium chloride hexahydrate<br /><br /></span><span title="Gatunek: techniczny, sól drogowa">Species: technical, road salt<br /><br /></span><span title="Czystość: techniczny">Cleanliness: technical<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: MgCl2 x 6H2O">Chemical formula: MgCl2 x 6H2O<br /><br /><br /></span><span title="Chlorek magnezu.">Magnesium chloride. </span><span title="Sól drogowa.">Road salt.<br /><br /></span><span title="Chlorek magnezu techniczny, to silnie higroskopijny środek, mający zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, drogownictwie oraz gospodarstwach indywidualnych.">Magnesium chloride is a highly hygroscopic agent, applicable in many industries, road construction and private farms. </span><span title="Chlorek magnezu działa skutecznie podczas bardzo dużych mrozów, sięgających nawet - 50 st. C (gwarantowany efekt do - 32 st. C), dla przykłądu zwykła sól drogowa działa skutecznie tylko do -6 st. C. Po wysypaniu chlorku magnezu na powierzchnię, śnieg">Magnesium chloride works effectively during very high frosts, reaching even - 50 ° C (guaranteed effect up to - 32 ° C), for example, ordinary road salt works effectively only up to -6 ° C. After pouring magnesium chloride to the surface, snow </span><span title="i lód topią się pozostawiając po sobie czystą i bezpieczną w użytkowaniu powierzchnię.">and the ice melts leaving behind a clean and safe to use surface.<br /><br /></span><span title="Chlorek magnezu techniczny - zalety:">Magnesium chloride technical - advantages:<br /><br /></span><span title="Środek skutecznie roztapiajacy lód i śnieg:">The agent that effectively melts ice and snow:<br /><br /></span><span title="roztapia lód i śnieg nawet w temperaturze -32 st. C">It melts ice and snow even at -32 degrees Celsius<br /><br /></span><span title="działa natychmiast po zastosowaniu">works immediately after application<br /><br /></span><span title="pozostawia po sobie powierzchnię czystą, nie przebarwia jej">it leaves a clean surface after itself, it does not discolour it<br /><br /></span><span title="produkt przyjazny środowisku - ulega biodegradacji, na wiosnę nie ma po nim żadnego śladu">environmentally friendly product - it is biodegradable, there is no trace of it in the spring<br /><br /></span><span title="powierzchnia nie zamarza ponownie przez długi okres czasu">the surface does not freeze again for a long period of time<br /><br /></span><span title="nie niszczy nawierzchni wykonanych z betonu, asfaltu">does not damage surfaces made of concrete, asphalt<br /><br /></span><span title="może być mieszany z solą drogową w celu obniżenia kosztów i podniesienia skuteczności zwykłej soli drogowej">can be mixed with road salt to reduce costs and improve the efficiency of ordinary road salt<br /><br /></span><span title="Chlorek magnezu jest wykorzystywany również do osuszania pomieszczeń">Magnesium chloride is also used for drying rooms<br /><br /></span><span title="Wiąże kurz i pył z powietrza">It binds dust and dust from the air<br /><br /></span><span title="Zmiękcza glebę.">It softens the soil.<br /><br /></span><span title="Wydajność">Efficiency<br /><br /></span><span title="Chlorek magnezu jest do 10 razy skuteczniejszy od zwykłej soli drogowej (chlorku sodu).">Magnesium chloride is up to 10 times more effective than ordinary road salt (sodium chloride). </span><span title="W przypadku zwykłej soli drogowej potrzebujemy średnio 18,3kg do odlodzenia 100 m2, czyli: 0,183 kg/m2.">In the case of an ordinary road salt, we need an average of 18.3 kg for de-icing 100 m2, ie: 0.183 kg / m2. </span><span title="W przypadku chlorku magnezu zużycie wynosi pomiędzy 1 a 4 kg czyli średnio około 2,5 kg na 100 m2, przy wydajności 0,025 kg/m2.">In the case of magnesium chloride, the consumption is between 1 and 4 kg, an average of about 2.5 kg per 100 m2, with a capacity of 0.025 kg / m2.</span></span></p>
 • Magnesium chloride pharmaceutical. Pure
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Chlorek magnezu sześciowodny.">Magnesium chloride hexahydrate.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Chlorek magnezu">Name: Magnesium chloride<br /></span><span title="Synonimy: chlorek magnezu sześciowodny">Synonyms: magnesium chloride hexahydrate<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty 99,5%">Purity: Pure 99.5%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: MgCl2 x 6H2O">Chemical formula: MgCl2 x 6H2O<br /><br /></span><span title="Kąpiel magnezowa">Magnesium bath<br /></span><span title="Doskonałe źródło magnezu.">An excellent source of magnesium.<br /><br /></span><span title="Do wanny ciepłej wody dodajemy od jednej do dwóch szklanek chlorku magnezu, rozpuszczamy go w wodzie i moczymy zanurzone ciało przez około 30 minut.">We add one to two glasses of magnesium chloride to the hot water tub, dissolve it in water and soak the immersed body for about 30 minutes. </span><span title="Podczas kąpieli nie należy używać mydła, żeli, szamponów i innych kosmetyków">When bathing, do not use soaps, gels, shampoos and other cosmetics<br /><br /></span><span title="W zależności od tego jak wrażliwą mamy skórę, w trakcie, lub po kuracji możemy odczuwać lekkie pieczenie (szczypanie), jest zupełnie naturalny efekt i szybko przemija.">Depending on how sensitive we have the skin, during or after the treatment we can feel a slight burning (pinching), it is completely natural and quickly passes away. </span><span title="Po kuracji chlorko-magnezowej możemy opłukać się czystą wodą.">After the chloro-magnesium treatment, you can rinse with clean water.<br /><br /></span><span title="Jak stosować oliwkę magnezową?">How to use magnesium oli?<br /></span><span title="Oliwa magnezowa jako ekologiczny i zupełnie nieszkodliwy dezodorant.">Magnesium oil as an ecological and completely harmless deodorant.<br /><br /></span><span title="Skuteczny dezodorant mineralny">An effective mineral deodorant<br /></span><span title="Czyli jak tanio i skutecznie usunąć przykry zapach potu.">That is how cheap and effectively remove the unpleasant smell of sweat.<br /><br /></span><span title="Wystarczy kilka psiknięć pod pachę.">Just a few gips under the armpit. </span><span title="Skuteczne działanie antybakteryjne magnezu powstrzyma rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie przykrych zapachów, utrzyma świeżość tych okolic przez cały dzień, zapobiegając rozwojowi bakterii Oliwka magnezowa nie zatyka gruczołów potowych przez które organizm oczyszcza się z toksyn.">Effective anti-bacterial action of magnesium will stop the growth of bacteria responsible for the formation of unpleasant odors, maintain the freshness of these areas throughout the day, preventing the growth of bacteria. Magnesium oil does not clog the sweat glands through which the body cleans itself of toxins. </span><span title="Oliwki nie powinno się stosować na świeżo wydepilowane pachy.">Olives should not be used on freshly shaved armpits.<br /><br /></span><span title="Oliwka magnezowa używana w proporcjach 1:1 jest oczywiście bardziej skutecznym dezodorantem niż ta zrobiona w proporcjach 1:2.">Magnesium oil used in 1: 1 proportions is of course a more effective deodorant than the one made in 1: 2 proportions. </span><span title="Dużo zależy od wrażliwości skóry, skłonności do pocenia się i od intensywności zapachu potu.">A lot depends on the sensitivity of the skin, the tendency to sweat and the intensity of the smell of sweat.<br /><br /></span><span title="Naturalnie oliwkę magnezową możemy wykorzystać jako dezodorant do stóp i butów.">Naturally, magnesium can be used as a deodorant for feet and shoes. </span><span title="Zapobiegnie to rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach.">This will prevent the growth of bacteria responsible for the unpleasant smell.<br /><br /></span><span title="Dezodorant z oliwki magnezowej nie zostawia śladów na ubraniach i jest bezzapachowy.">The deodorant from magnesium olives leaves no marks on the clothes and is odorless. </span><span title="Przed każdym użyciem oliwki magnezowej należy wstrząsnąć zawartość pojemnika.">Before each use of magnesium olives, the contents of the container should be shaken.</span></span></p>
 • Methylene chloride
  <p>FOR BUSINESSES ONLY!<br /><br />Methylene chloride BIOMUS<br /><br />Name: Methylene chloride<br /><br />Synonyms: Dichloromethane, methylene chloride, dichloromethane<br /><br />Grade: Pure<br /><br />Purity: Minimum 99%<br /><br />Chemical formula: CH2Cl2<br /><br />CAS No: 75-09-2<br /><br />EC No: 200-838-9<br /><br />Index No: 602-004-00-3<br />ATTENTION!!! FOR BUSINESSES ONLY!!!<br /><br />The sale of this substance is subject to restrictions in accordance with applicable law.<br /><br />The sale of this substance is possible only for legal entities conducting business activity.<br /><br />Order fulfillment is carried out after verifying customer data and accepting them by the seller.<br /><br />In the event of providing data that do not comply with the above requirements, the seller reserves the right to refuse order fulfillment.</p>
 • Potassium chloride
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Potassium chloride</span><br /><br /><br />Name: Potassium chloride<br /><br />Synonyms: potassium chloride, calla chloridum<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: Clean min. 99.9%<br /><br />Chemical formula: KCl<br /><br /><br />Potassium chloride is a product of natural origin.<br /><br />It is used as a substitute for sodium chloride (NaCl) in many industries: for example in the production of products, thickener, stabilizer and preservative. Both essential minerals KCl (potassium chloride) and NaCl (sodium chloride) are very similar to each other chemically.<br /><br />Potassium chloride provides the necessary potassium needed for many metabolic processes. Potassium is an element necessary for the proper functioning of living organisms. In the form of chloride it is used to supplement deficiencies of this element. It is often mixed with kitchen salt (sodium chloride) to neutralize the bitter aftertaste. Addition of thaumatin 1ppm to potassium chloride (low-calorie sweetener, taste modifier) reduces the bitter aftertaste.</span></p>
 • Sodium chloride. Pure kitchen salt
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Sodium chloride</span><br /><br />Application<br />It is used in the glass industry and tanning and for maintenance. It is a raw material for the production of hydrochloric acid, sodium, chlorine, sodium hydroxide and sodium carbonate (soda).<br /><br />It is used to melt snow and ice from streets and pavements, because the water and sodium chloride solution freezes at very low temperatures.<br /><br />It is used in spectroscopy and in refrigeration (ice creates a cooling mixture, in this case the temperature of this solution can be as much as 21.5 ° C).</span></p>
 • Calcium chloride
  <p>Calcium chloride</p>
 • Iron chloride 37%
  <p><span id="result_box" xml:lang="en" lang="en"><span title="Nazwa: Chlorek żelaza     ">Name: Iron chloride 37%<br /><br /></span></span></p> <ul> <li><span xml:lang="en" lang="en"><span title="Nazwa: Chlorek żelaza     ">    </span><span title="W hutnictwie do przerobu rud miedziowych i srebrowych.     ">In the metallurgy for the processing of copper and silver ores.</span></span></li> <li><span xml:lang="en" lang="en"><span title="W hutnictwie do przerobu rud miedziowych i srebrowych.     ">    </span><span title="Przy oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody pitnej jako koagulant.     ">For wastewater treatment and treatment of drinking water as a coagulant.</span></span></li> <li><span xml:lang="en" lang="en"><span title="Przy oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody pitnej jako koagulant.     ">    </span><span title="W farbiarstwie jako zaprawa.     ">In dyeing as a mortar.</span></span></li> <li><span xml:lang="en" lang="en"><span title="W farbiarstwie jako zaprawa.     ">    </span><span title="Stosowany do wytrawiania płytek PCB.     ">Used to etch PCBs.</span></span></li> <li><span xml:lang="en" lang="en"><span title="Stosowany do wytrawiania płytek PCB.     ">    </span><span title="Jako reagent osuszający w niektórych reakcjach chemicznych.     ">As a drying agent in some chemical reactions.</span></span></li> <li><span xml:lang="en" lang="en"><span title="Jako reagent osuszający w niektórych reakcjach chemicznych.     ">    </span><span title="Jako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PCW.     ">As a catalyst in the reaction of ethene with chlorine (as an intermediate, dichloroethene is formed) in the process of obtaining vinyl chloride, a monomer for the production of PVC.</span></span></li> <li><span xml:lang="en" lang="en"><span title="Jako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PCW.     ">    </span><span title="Jako wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym.">As a developer for sympathetic ink for texts written with salicylic acid.</span></span></li> </ul> <p><span xml:lang="en" lang="en"><span title="Jako wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym."><br /></span><span title="Chlorek żelaza(III) jest szkodliwy, spożyty w większych dawkach może doprowadzić do zgonu.">Iron (III) chloride is harmful, consumed in higher doses can lead to death. </span><span title="Dawka śmiertelna LD50 (doustnie szczur) wynosi 900 mg/kg.">The lethal dose LD50 (oral rat) is 900 mg / kg. </span><span title="Po spożyciu powoduje wymioty, działa toksycznie na nerki i wątrobę.">When consumed, it causes vomiting, it is toxic to the kidneys and liver. </span><span title="Przy kontakcie ze skórą i błonami śluzowymi wywołuje podrażnienia, bardzo silne podrażnienia występują w kontakcie z oczami.">In contact with the skin and mucous membranes, it causes irritation, very severe irritations occur in contact with eyes. </span><span title="Chlorek żelaza(III) jest substancją silnie żrącą i należy z nim pracować jedynie używając odpowiedniej odzieży ochronnej.">Iron (III) chloride is a highly caustic substance and should only be used with appropriate protective clothing.</span></span></p>
 • Chloroform
  <p style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span color="#222222" face="Open Sans, sans-serif" style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Name: chloroform</span></span></p> <p style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span color="#222222" face="Open Sans, sans-serif" style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Synonymy: trichloromethane, chloroform</span></span></p> <p style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span color="#222222" face="Open Sans, sans-serif" style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Species: Pure for analysis</span></span></p> <p style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span color="#222222" face="Open Sans, sans-serif" style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Formula: CHCl3</span></span></p> <p style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span color="#222222" face="Open Sans, sans-serif" style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">CAS No: 67-66-3</span></span></p> <p style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span color="#222222" face="Open Sans, sans-serif" style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">EC No: 200-663-8</span></span></p>
 • MMS. Sodium chlorite 25-28%
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">MMS. Sodium chlorite. <span>A solution of 25-28%</span><br /><br />Genre: Clean<br /><br /><span>MMS is a stabilized and pure 28% oxygenated solution of sodium chlorite (NaClO2) in distilled water.</span></span></p>
 • Zinc citrate dihydrate
  <p>ZINC CITRATE dihydrate BIOMUS</p> <p>Name: zinc citrate dihydrate</p> <p>Synonyms: zinc citrate, Zinkcitrat, zinc citrate dihydrate, zinc</p> <p>Grade: Pure without admixtures</p> <p>Purity: Min 99.0%</p> <p>Chemical formula: Zn3(C6H5O7)2 x 2H2O</p> <p>CAS No.: 546-46-3</p> <p>EC No.: 208-901-2</p>
 • Magnesium citrate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Magnesium citrate</span><br /><br /><br /><span>An organic chemical compound from the group of citrates, a salt of citric acid and magnesium.</span><br /><br /><br />Species: pure, unadulterated<br />Name: Magnesium citrate<br /><span>Synonyms: magnesium citrate, citric acid, magnesium salt</span><br />Genre: Clean<br />Cleanliness: Pure 100%<br />Chemical formula: C6H6O7Mg<br /><br /><span>Magnesium citrate - an organic chemical compound from the group of citrates, a salt of citric acid and magnesium.</span><br /><span>Magnesium citrate is one of the best digestible and efficient substances from the group of magnesium.</span></span></p>
 • Potassium citrate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Potassium citrate</span><br /><br />Name: Potassium citrate<br /><br />Synonyms: tripotassium citrate, tripotassium citrate, E332II<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: Clean min. 99.5%<br /><br />Chemical formula: C6H5K3O7 x H2O<br /><br />Potassium citrate is used in industry as a popular additive, and an easy-to-absorb potassium source.<br /><br />Potassium is another after calcium and phosphorus in terms of frequency of occurrence of minerals in living organisms. Together with sodium and chlorine, it maintains the electrolyte balance and the right pH level.<br /><br />Potassium citrate - a mineral in the form of a natural organic compound of citrate provides much better absorption of mineral ions than inorganic forms such as carbonates, sulphates or phosphates, which are easily broken down in the gastric acid of mammals. Citrines retain much better properties and are definitely better assimilated.</span></p>
 • Sodium citrate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Cytrynian sodu">Sodium citrate<br /><br /></span><span title="Cytrynian sodu – organiczny związek chemiczny z grupy cytrynianów, sól sodowa kwasu cytrynowego.">Sodium citrate - an organic chemical compound from the citrate group, citric acid sodium salt.<br /></span><span title="Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i silnie higroskopijny.">Very soluble in water and highly hygroscopic. </span><span title="Występuje pod postacią krystalicznego proszku, bezbarwnych lub białych kryształków.">It occurs in the form of crystalline powder, colorless or white crystals.<br /></span><span title="Stosowany jako regulator kwasowości, przeciwutleniacz, konserwant, stabilizator, emulgator, substancja buforująca.">Used as an acidity regulator, antioxidant, preservative, stabilizer, emulsifier, buffer substance.<br /><br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty bez domieszek">Species: pure, unadulterated<br /></span><span title="Nazwa: Cytrynian sodu">Name: Sodium citrate<br /></span><span title="Synonimy: natrii citras, trisodium citrate">Synonyms: natrii citras, trisodium citrate<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty 100%">Cleanliness: Pure 100%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: C6H5Na3O7">Chemical formula: C6H5Na3O7<br /><br /></span><span title="Wykorzystywany jest jako składnik kąpieli elektrolitycznych chroniący przed utlenianiem, a także jako reduktor do otrzymywania wolnych metali w formie nanocząstek z ich soli.">It is used as a component of electrolytic baths protecting against oxidation, and as a reducer for the preparation of free metals in the form of nanoparticles from their salts.<br /><br /></span><span title="W chemii i biochemii stosowany jest m.in.">In chemistry and biochemistry, among others, </span><span title="jako składnik buforów, m.in.">as a component of buffers, e.g. </span><span title="tzw.">the so-called. </span><span title="SSC (z ang. saline sodium citrate: NaCl–cytrynian sodu).">SSC (saline sodium citrate: NaCl-sodium citrate). </span><span title="Jest też składnikiem odczynnika Benedicta służącego do wykrywania cukrów redukujących i aldehydów.">It is also a component of the Benedict reagent used to detect reducing sugars and aldehydes.<br /></span><span title="W medycynie stosowany jako składnik roztworów do wypełniania cewników do hemodializ poza zabiegami w celu zapobiegania powstawania skrzepów.">In medicine, it is used as a component of solutions for hemodialysis catheters outside of procedures to prevent the formation of blood clots.</span></span></p>
 • Calcium citrate
  <p>CALCIUM CITRATE TETRAhydrate</p> <p>Synonyms: calcium citrate, Calciumcitrat, tricalcium citrate tetrahydrate</p> <p>Grade: Pure without admixtures</p> <p>Chemical formula: Ca3(C6H5O7)2•4H2O</p> <p>CAS No.: 5785-44-4</p> <p>EC No.: 212-391-7</p>
 • Sodium tetraborate. Borax. Pure
  <p>FOR BUSINESSES ONLY!<br /><br />Borax. Sodium tetraborate BIOMUS<br /><br />Product for professional use.<br />Sales only for companies.<br /><br />Name: Sodium tetraborate<br /><br />Synonyms: Borax, sodium tetraborate, tetraborate, borax<br /><br />Grade: Pure without impurities<br /><br />Purity: Minimum 99.9%<br /><br />Chemical formula: Na2B4O7 x 10H2O<br /><br />CAS No: 1303-96-4<br /><br />EC No: 215-540-4<br /><br />Index No: 005-011-01-1<br />ATTENTION!!! FOR BUSINESSES ONLY!!!<br /><br />The sale of this substance is subject to restrictions in accordance with applicable law.<br /><br />The sale of this substance is possible only for legal entities conducting business activity.<br /><br />Order fulfillment is carried out after verifying customer data and accepting them by the seller.<br /><br />In the event of providing data that do not comply with the above requirements, the seller reserves the right to refuse order fulfillment.</p>
 • Yellow dextrin
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Dekstryna żółta">Yellow dextrin<br /><br /></span><span title="Nazwa: Dekstryna żółta">Name: Yellow dextrin<br /><br /></span><span title="Synonimy: dextrin, dextrine, E1400">Synonyms: dextrin, dextrine, E1400<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: (C6H10O5)n">Chemical formula: (C6H10O5) n<br /><br /><br /></span><span title="Dekstryny są to produkty hydrolizy skrobi.">Dextrins are starch hydrolysis products. </span><span title="Stanowią mieszaninę substancji różnego stopnia rozbicia cząsteczki skrobi.">They are a mixture of substances of varying degrees of breakdown of the starch molecule. </span><span title="Produkcja dekstryn polega na ogrzewaniu suchej mączki ziemniaczanej w temperaturze ok. 200°C, w obecności kwasó lub bez nich.">The production of dextrins consists in heating dry potato meal at a temperature of about 200 ° C, in the presence or absence of acids. </span><span title="Wspólną cechą wszystkich dekstryn jest ich nierozpuszczalność w alkoholu, dzięki czemu z roztworu wodnego zadanego alkoholem ulegają wytrąceniu.">A common feature of all dextrins is their insolubility in alcohol, thanks to which alcohol precipitates out of the aqueous solution.<br /><br /></span><span title="Dekstryna żółta – otrzymywana ze skrobi stosowana jest do mas formierskich dla drobnych i średnich odlewów.">Yellow dextrin - obtained from starch is used for molding sands for small and medium castings. </span><span title="Dekstrynę żółtą stosuje się w przemyśle papierniczym, odlewniczym, poligraficznym oraz wielu innych.">Yellow dextrin is used in the paper, foundry, printing and many other industries. </span><span title="Służy do wyrobów środków klejących (taśmy klejące, koperty itp) oraz usztywniających, ma zastosowanie jako zagęszczacz, stabilizator, środek wiążący.">Used for the product of adhesives (adhesive tapes, envelopes, etc.) and stiffeners, it is used as a thickener, stabilizer and binding agent. </span><span title="Substancja ta może być stosowana w formie roztworu lub postaci suchej.">This substance can be used in the form of a solution or a dry form. </span><span title="Dekstryna jest najpopularniejszym z lepiszczy stosowanych w pirotechnice.">Dextrin is the most popular of the binders used in pyrotechnics.<br /><br /></span><span title="Zastosowania dekstryny żółtej:">Applications of yellow dextrin:<br /><br /></span><span title="Zastosowane jako nietoksyczne kleje biurowe o charakterystycznym słodkim smaku;">Used as non-toxic office adhesives with a characteristic sweet taste;<br /><br /></span><span title="tanie masy plastyczne, z których produkować można np. jednorazowe, ekologiczne naczynia;">cheap plastic masses, from which you can produce, for example, disposable, ecological dishes;<br /><br /></span><span title="jako środek klejący, usztywniający, zagęszczający.">as an adhesive, stiffening and thickening agent.</span></span></p>
 • DMSO. Dimethyl sulfoxide
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Dimethylsulphoxide (DMSO, dimethyl sulfoxide), (CH3) 2SO - an organic chemical compound from the group of sulphoxides. It is used as an analytical and chemical reagent and as a solvent.<br /><br /><br />DMSO is most often used in the form of a 70-90% liquid aqueous solution - externally or in gels of various concentrations.<br /><br />Species: clean<br /><br />Specification<br />Name: Dimethylsulfoxide<br />Synonyms: DMSO, dimethyl sulfoxide, dimethyl sulfoxide, methylsulfoxide, methylsulfinylmethane,<br />Genre: Clean<br />Cleanliness: Clean min. 99.9%<br />Chemical formula: (CH3) 2SO</span></p>
 • DMSO Dimetylosulfotlenek czysty SZKŁO
 • Erythritol
  <p>Name: Erythritol</p> <p>Synonyms: erythritol, erythritol, erythrite</p> <p>Species: Pure</p> <p>Cleanliness: Clean min. 99.5%</p> <p>Chemical formula: C4H10O4</p> <p>CAS No .: 149-32-6</p> <p>EC No: 205-737-3</p> <p>Index number: not applicable</p>
 • Diethyl ether
  <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Name: Diethyl ether<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal">Synonyms: ethyl ether, ethoxyethane, diethyl ether, diethylether</p> <p class="MsoNormal">Type: pure</p> <p class="MsoNormal">Chemical formula: C2H5OC2H5</p> <p class="MsoNormal">CAS No: 67-29-7</p> <p></p>
 • Fenoloftaleina
  <p>FOR BUSINESSES ONLY!<br /><br />Phenolphthalein 1% in ethyl alcohol<br /><br />Name: Phenolphthalein 1%<br /><br />Synonyms: Phenolophthaleinum, Phenolphthalein, phph, hIn, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one<br /><br />Grade: 1% solution in ethanol<br /><br />Purity: Pure 1% solution in ethanol<br /><br />Chemical formula: C20H14O4<br /><br />CAS No: 77-09-8<br /><br />EC No: 201-004-7<br /><br />Index No: 604-076-00-1<br />ATTENTION!!! FOR BUSINESSES ONLY!!!<br /><br />The sale of this substance is subject to restrictions in accordance with applicable law.<br /><br />The sale of this substance is possible only for legal entities conducting business activity.<br /><br />Order fulfillment is carried out after verifying customer data and accepting them by the seller.<br /><br />In the event of providing data that do not comply with the above requirements, the seller reserves the right to refuse order fulfillment.</p>
 • Formalin
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Formalina">Formalin<br /></span><span title="Nazwa: Formalina">Name: Formalin<br /><br /></span><span title="Synonimy: roztwór formaldehydu, roztwór aldehydu mrówkowego">Synonyme: Formaldehydlösung, Formaldehydlösung<br /><br /></span><span title="Gatunek: roztwór">Spezies: Lösung<br /><br /></span><span title="Czystość: roztwór 35-38%">Reinheit: 35-38% ige Lösung<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: CH2O">Chemische Formel: CH2O<br /><br /><br /></span><span title="Formalina jest stabilizowana etanolem co zapobiega polimeryzacji.">Formalin wird mit Ethanol stabilisiert, was die Polymerisation verhindert.<br /><br /></span><span title="Formalina to wodny(ok. 35–40%) roztwór formaldehydu (aldehydu mrówkowego).">Formalin ist eine Wasser (etwa 35-40%) Lösung von Formaldehyd (Formaldehyd). </span><span title="Ciecz bezbarwna o drażniącym ostrym zapachu i smaku.">Farblose Flüssigkeit mit einem irritierenden scharfen Geruch und Geschmack.<br /><br /></span><br /></span></p>
 • Diammonium phosphate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Fosforan dwuamonowy">Diammonium phosphate<br /><br /></span><span title="Nazwa: Fosforan dwuamonowy">Name: Diammonium phosphate<br /><br /></span><span title="Synonimy: hydroksydotrioksydofosforan(2−) amonu wodor, wodoro(tetraoksydofosforan) amonu, diammonium hydrogenorthophosphate">Synonyms: Ammonium (2) ammonium hydroxydotriophosphate (2), ammonium hydrogen (tetraoxyphosphate), diammonium hydrogenorthophosphate<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty">Cleanliness: Clean<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: (NH4)2HPO4">Chemical formula: (NH4) 2HPO4<br /><br /><br /></span><span title="Fosforan dwuamonowy to wysoce efektywna pożywka dla drożdży wianiarskich, piwowarskich i gorzelniczych, która pozwala skutecznie i prawidłowo rozwijać się kulturom drożdżowym.">Diammonium phosphate is a highly effective medium for yeast, brewing and distilling yeast, which allows yeast cultures to grow efficiently and properly.<br /><br /></span><span title="Skład fosforanu dwuamonowego oparty jest na związkach naturalnych soli mineralnych będących niezbędnym elementem do prawidłowego rozwoju drożdży i niezastąpionym źródłem potasu i azotu.">The composition of diammonium phosphate is based on natural compounds of mineral salts being an indispensable element for the proper development of yeast and an irreplaceable source of potassium and nitrogen.<br /><br /></span><span title="Fosforan dwuamonowy przyspiesza wydajność produkcji drożdży i skraca czas fermentacji zacieru.">Diammonium phosphate accelerates yeast production efficiency and shortens mash fermentation time.<br /><br /></span><span title="Niezastąpiony w produkcji: domowego piwa, wina, miodów pitnych i mocniejszych destylatów.">Irreplaceable in the production of: home beer, wine, meads and stronger distillates.<br /><br /></span><span title="Instrukcja stosowania:">Instructions for use:<br /><br /></span><span title="Fosforan dwuamonowy rozpuścić w stosunku objętościowym 1:10 w wodzie, moszczu lub winie.">Dammonium phosphate in a volume ratio of 1:10 in water, must or wine.<br /><br /></span><span title="Całość dokładnie wymieszać, co ułatwi lepsze połączenie się z roztworem i bardziej równomierne rozprowadzenie go w nastawie.">Mix thoroughly, which will facilitate better connection with the solution and more even distribution in the setting.<br /><br /></span><span title="Pożywkę należy dodać 20 minut przed drożdżami do nastawu.">The medium should be added 20 minutes before yeast to the setting.<br /><br /></span><span title="Dawkowanie:">Dosage:<br /><br /></span><span title="10g na 25 litrów nastawu.">10g per 25 liters of setting.</span></span></p>
 • Trisodium phosphate. Sodium phosphate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Sodium phosphate, Na3PO4 - inorganic chemical compound, phosphoric acid sodium salt.</span> <span>White crystals well soluble in water.</span> <span>The aqueous solution is strongly alkaline, e.g. the pH of its 1% solution is 11.9.</span> Occurs in the form of hydrate (most often as a twelve hydrate, rarely as a tenhydrate).<br /><br />Used for phosphate precipitation of other metals, production of chemicals for water softening, acidity regulator and as a substance enriching products in phosphorus. It is a component of phosphate fertilizers and can contribute to water eutrophication.<br /><br />Function: regulating acidity, emulsifying, chelating, supporting the activity of antioxidants.<br />Agriculture: fertilizers. Industry: chemical softeners, drops, gels.</span></p>
 • Fructose. Crystal fructose
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Crystal fructose</span><br /><br /><span>Synonyms: fruit sugar, fructose</span><br /><br />Species: Pure NON GMO (non-GMO)<br /><br />Cleanliness: Pure 100%<br /><br />Chemical formula: C6H12O6<br /><br /><br />Occurrence<br /><br />Fructose belongs to the group of simple sugars. It occurs naturally in various products, mainly in fruits, for which they owe their sweetness.<br /><br />It is also used as an addition to many products.<br /><br />Due to the low glycemic index, it is often recommended as an alternative sweetener.</span></p>
 • Vegetable glycerin. Pure pharmaceutical min 99,5%
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Gatunek: czysty farmaceutyczny">Species: pure pharmaceutical<br /><br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Gliceryna roślinna">Name: Vegetarian glycerin<br /></span><span title="Synonimy: Glicerol, łac.">Synonyms: Glycerol, Latin </span><span title="Glycerolum, propanotriol">Glycerolum, propanetriol<br /></span><span title="Gatunek: Czysty farmaceutyczny">Species: Pure pharmaceutical<br /></span><span title="Czystość: Czysty min.">Cleanliness: Clean min. </span><span title="99,5% Ph Eur./USP">99.5% Ph Eur./USP<br /></span><span title="Wzór chemiczny: C3H8O3">Chemical formula: C3H8O3<br /><br /></span><span title="Informacja dla e-palaczy">Information for e-smokers<br /><br /></span><span title="Oferowana na naszej aukcji wysokiej czystości gliceryna, nadaje się idealnie do tworzenia liquidów do e-papierosów, tzw.">The high-purity glycerin offered at our auction is ideally suited for creating liquid e-cigarettes, so-called </span><span title="bazy nikotynowej.">nicotine base. </span><span title="Jest doskonale mieszalna z glikolem propylenowym, nikotyną i wodą.">It is perfectly miscible with propylene glycol, nicotine and water. </span><span title="Nie posiada zapachu i posmaku, jest klarowna, bezbarwna w 100% bezpieczna.">It has no smell and aftertaste, it is clear, colorless, 100% safe.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /><br /></span><span title="Gliceryna, jako dobry rozpuszczalnik tłuszczów i innych lipidów, jest stosowana przy produkcji kremów, pomadek i innych produktów kosmetycznych.">Glycerin, as a good solvent for fats and other lipids, is used in the production of creams, lipsticks and other cosmetic products. </span><span title="Stanowi ważny surowiec do syntezy wielu różnorodnych związków chemicznych, m.in.">It is an important raw material for the synthesis of many diverse chemical compounds, including </span><span title="niektórych gatunków mydeł.">some types of soaps. </span><span title="Oprócz zdolności do homogenizowania składników produktów kosmetycznych ma też własności nawilżające skórę.">In addition to the ability to homogenize the ingredients of cosmetic products, it also has moisturizing properties. </span><span title="Prócz tego gliceryny używa się do produkcji materiałów wybuchowych (w procesie estryfikacji powstaje triazotan glicerolu), a także w garbarstwie (wysusza skórę dzięki silnym właściwościom higroskopijnym).">In addition, glycerine is used for the production of explosives (in the esterification process, glycerol triazotate is formed), as well as in tanning (it dries the skin due to its strong hygroscopic properties).<br /><br /></span><span title="W przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i skórzanym wykorzystywana jest do produkcji: barwników, płynów hamulcowych i chłodniczych gliceryna znalazła zastosowanie jako dodatek do melasy przy paleniu shishy (fajki wodnej) oraz do słodzenia likierów, a także jako składnik płynów do napełniania E-papierosów.">In the pharmaceutical, food and leather industries, it is used for the production of: dyes, brake and cooling fluids. Glycerine has been used as an additive to molasses when smoking shisha and for sweetening liqueurs, as well as a component of liquids for filling E-cigarettes.<br /><br /></span><span title="Gliceryna doskonale sprawdza się do karmienia zwierząt">Glycerin is perfect for feeding animals</span></span></p>
 • Propylene glycol pharmaceutical. Pure min 99,5%
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Glikol propylenowy jest szeroko stosowany m.in.">Propylene glycol is widely used, among others </span><span title="w przemyśle spożywczym, chemicznym (np. środki higieny i produkty kosmetyczne), w medycynie i farmacji.">in the food and chemical industry (eg hygiene products and cosmetics), in medicine and pharmacy.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty farmaceutyczny">Species: pure pharmaceutical<br /><br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /><br /></span><span title="Nazwa: Glikol propylenowy">Name: Propylene glycol<br /></span><span title="Synonimy: Glikol monopropylenowy, 1.2-propanodiol">Synonyms: Monopropylene glycol, 1,2-propanediol<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty 99,5% Ph Eur./USP">Purity: Pure 99.5% Ph Eur./USP<br /></span><span title="Wzór chemiczny: C3H8O2">Chemical formula: C3H8O2<br /><br /></span><span title="Informacja dla e-palaczy">Information for e-smokers<br /><br /></span><span title="Oferowany na naszej aukcji wysokiej czystości glikol propylenowy, nadaje się idealnie do tworzenia liquidów do e-papierosów, tzw.">The high-purity propylene glycol offered on our auction is ideally suited for creating liquid e-cigarettes, so-called </span><span title="bazy nikotynowej.">nicotine base. </span><span title="Jest doskonale mieszalny z gliceryną roślinną, nikotyną i wodą">It is perfectly miscible with plant glycerin, nicotine and water<br /><br /></span><span title="Medycyna i farmacja">Medicine and pharmacy<br /><br /></span><span title="Glikol propylenowy stosowany jest w farmacji jako podłoże, czyli płyn, który sam nie ma istotnego działania dla organizmu, ale w którym może zostać rozprowadzony składnik czynny leku.">Propylene glycol is used in pharmacy as a substrate, i.e. a liquid that itself has no significant effect on the body, but in which the active ingredient can be distributed. </span><span title="Dotyczy to przede wszystkim substancji leczniczych, nie dających rozpuścić się w wodzie, ale dających się rozprowadzić we względnie neutralnym dla organizmu glikolu propylenowym.">This applies first of all to medicinal substances, which do not dissolve in water, but can be spread in a relatively neutral for the body of propylene glycol. </span><span title="W ten sposób glikol propylenowy może być stosowany w formie preparatu doustnego jak i kremu.">In this way, propylene glycol can be used in the form of an oral preparation as well as a cream. </span><span title="W tym ostatnim przypadku jest nanoszony miejscowo na skórę.">In the latter case, it is topically applied to the skin.<br /><br /></span><span title="W kosmetyce">In cosmetics<br /></span><span title="Glikol propylenowy może być używany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadający kosmetykowi pożądaną konsystencję emulsji oraz jako składnik nawilżający skórę.">Propylene glycol can be used in the production of cosmetics as an excipient that gives the cosmetic the desired consistency of the emulsion and as a moisturizing ingredient in the skin. </span><span title="Glikol propylenowy może w związku z tym znajdować się w:">Propylene glycol can therefore be found in:<br /></span><span title="• pastach do zębów, oraz płynach do płukania ust,">• toothpastes and mouthwash,<br /></span><span title="• środkach do higieny dłoni, czy ogólnie w środkach czystości,">• hand hygiene products, or in general in cleaning products,<br /></span><span title="• jako składnik główny dezodorantu w sztyfcie,">• as the main ingredient of the stick deodorant,<br /></span><span title="• w wielu innych kosmetykach.">• in many other cosmetics. </span><span title="Używany jest także jako nośnik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masażu.">It is also used as an aroma carrier in fragrance oils and in massage oils.</span></span></p>
 • Kaolinite
  <p>Name: White Clay</p> <p>Synonyms: Kaolinite, Kaolinit, Kaolin</p> <p>Species: Pure</p> <p>Form: white/ecru powder</p> <p>CAS No.: 1332-58-7</p> <p>EC: 215-286-4</p> <p></p>
 • Green clay
  <p>Natural mineral raw material</p> <p><span id="result_box" lang="en">Name: </span>Green clay<span id="result_box" lang="en"></span><span id="result_box" lang="en"><br />Synonyms: </span>Montmorillonite, grüner Ton, zelená hlína<span id="result_box" lang="en"><br />Genre: Clean</span></p> <p>Form: green powder</p> <p>Nr CAS: 1318-93-0</p> <p>EC: 215-288-5</p>
 • Glucose
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Crystalline glucose<br /><br /><br />Name: Crystalline glucose - chemical reagent<br /><br />Synonyms: Dextrose, grape sugar, glucose, glucose, D-glucose<br /><br />Species: Pure NON GMO (non-GMO)<br /><br />Cleanliness: Pure 100%<br /><br />Chemical formula: C6H12O6<br /><br /><br />Occurrence<br /><br />Glucose is common and in significant quantities in fruits (especially in grapes, hence the name - grape sugar) and natural honey.<br /><br />Package<br /><br />Our product is packed in a high-quality bottle, or HDPE bucket with a warranty seal.<br /><br />Glucose is devoid of any additives that reduce the quality of the product. 100% purity, tested in Polish laboratories. Has all approvals allowing it for direct use.</span></p>
 • Glucosamine. Glucosamine sulphate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Glucosamine</span>. Glucosamine sulphate.<br /><br /><span>Glucosamine is an aminosugar that occurs naturally in the mammalian body.</span> The preparations are in the form of hydrochloride or glucosamine sulphate. A natural source of glucosamine are water crustaceans, eg crayfish, shrimps, crabs, mussels.<br /><br />Species: pure, unadulterated<br /><br /><br />Name: Glucosamine. Glucosamine sulphate<br />Synonyms: Glucosamine sulphate, Glucosaminum<br />Genre: Clean<br />Cleanliness: Pure 100%<br />Chemical formula: (C6H14NO5) 2SO4 * 2KCl</span></p>
 • Glutamina
 • Monosodium glutamate. Flavor enhancer
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Monosodium glutamate<br /><br />Name: Monosodium glutamate<br /><br />Synonyms: Glutamate sodium, monosodium glutamate<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: Clean min. 99%<br /><br />Chemical formula: C5H8NNaO4<br /><br />The compound of monosodium glutamate was isolated by prof. Kikunae Ikeda from kombu seaweed.<br /><br />Characteristic:<br /><br />Monosodium glutamate, also known as MSG, contains 3 times less sodium than it is found in table salt.<br /><br />Monosodium glutamate has been used in Asian cuisine for thousands of years. In the past, until the discovery of the production of this amino acid on an industrial scale, it was obtained from the Japanese leaflet - high-protein seaweed served in the form of so-called. kombu.</span></p>
 • Graphite
  <p>Name: Graphite<br /><br />Chemical formula: C<br /><br /><br />Application:<br /><br />it has scientific significance - it is used to determine the genesis of metamorphic rocks.<br /><br />for the production of dry lubricants<br /><br />for the production of refractory bricks<br /><br />graphite for pencils<br /><br />black paints protecting lead against corrosion<br /><br />fireproof vessels<br /><br />electrode<br /><br />as reinforcement of composite materials<br /><br />golf club shoes<br /><br />refractory crucibles<br /><br />sliding part of pantographs<br /><br />polishing agents<br /><br />in nuclear reactors, graphite rods act as a moderator.</p>
 • Guma arabska
  <h1>Gum Arabic</h1> <p>Name: Gum arabska</p> <p>Synonyms: Gummi Acaciae, E414</p> <p>Genre: Clean</p> <p>Purity: 100%</p> <p>Plant gum derived from Senegalese Acacia trees. In contact with air, it hardens.</p> <p>The main ingredient is polisaharide - arabina.</p> <p>In liquid form, the arabic gum is colorless or yellow, thick and sticky. In the solid state it creates irregular, yellow or light amber pieces with cracked entrapment. It is easily crushed.</p>
 • Guar gum
  <p><span id="result_box" class="short_text" lang="en" xml:lang="en">Guar gum<br /><br /><br />Name: Guar gum</span></p>
 • Xanthangummi
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Name: Xanthan-Gummi<br /><br />Anwendung:<br /><br />Große Mengen an Xanthangummi werden in der Bohrindustrie verbraucht, um die Viskosität des Bohrschlamms zu erhöhen.</span></p>
 • Isomalt
  <p>Isomalt BIOMUS</p> <p>Name: Isomalt</p> <p>Synonyms: izomalt</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure</p> <p>CAS Number: 64519-82-0</p> <p>EC Number: 908-700-6</p>
 • Magnesium malate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Magnesium malate<br /><br />Name: Magnesium malate<br /><br />Synonyms: malat, magnesium malate<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: clean<br /><br />Chemical formula: MgC4H4O5 x 3H2O<br /><br /><br />Magnesium malate is a form of magnesium with a special composition - it contains a molecule of malic acid, to which two molecules of magnesium are attached. <br /><br />High purity product free of carriers, anti-caking agents and artificial colors etc. created for demanding customers who value high quality. Magnesium malate has excellent solubility in water.</span></p>
 • Jod krystaliczny
  <h2>Jod krystaliczny</h2> <p>Nazwa: Jod krystaliczny</p> <p>Synonimy: iodum, iodine</p> <p>Gatunek: Czysty</p> <p>Czystość: czda</p> <p>Wzór chemiczny: I</p> <p>Jod ma zastosowanie w produkcji barwników oraz w fotografii, składnik płynu Lugola.</p> <p>Jod służy też do wykrywania skrobi w analizie chemicznej (próba jodowa) do wykrywania skrobi, w formie jodyny bądź płynu Lugola. Ponadto pary jodu wykorzystywane są do wywoływania płytek do chromatografii cienkowarstwowej.</p> <p>Słabo rozpuszcza się w wodzie, dużo lepiej w wodnym roztworze jodku potasu ( płyn Lugola ) oraz w alkoholach, chloroformie i innych organicznych rozpuszczalnikach.</p> <p>Wykorzystywany do efektownych doświadczeń chemicznych Jak zrobić płyn Lugola? Do zrobienia płynu Lugola potrzebujesz:</p> <p>1. Jodek potasu</p> <p>2. Jod krystaliczny</p> <p>3. Woda destylowana (lub demineralizowana) możesz ją zakupić w hipermarketach, stacjach paliw, do żelazek, itp.</p> <p>Płyn Lugola stężenie około 5% na 100ml - potrzebujemy:</p> <p>100 ml/g wody destylowanej,</p> <p>10g Jodku potasu – kolor biały (KI),</p> <p>5g Jodu krystalicznego (J) – kolor czarny, jod barwi wodę na ciemny kolor i nadaje charakterystycznego smaku.</p> <p>Przygotowanie roztworu 5% (płynu Lugola)</p> <p>Wlewamy do pojemnika z pokrywką 100ml wody destylowanej, dosypujemu 10g jodku potasu (kolor biały), całość mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia. Całość odstawiamy na około 60 minut.</p> <p>Po godzinie dodajemy 5g jodu krystalicznego (czarny), mieszamy intensywnie i pozostawiamy na około 12 godzin.</p>
 • Potassium iodide
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Potassium iodine</span><br /><br />Synonyms: potassium iodide<br /><br />Species: Pure for analyzes<br /><br />Cleanliness: Clean min. 99.9%<br /><br />Chemical formula: KI<br /><br /><br />Potassium iodide - an inorganic chemical compound, potassium salt of hydriodic acid of the formula K1.<br /><br />Application<br /><br />used in organic syntheses<br /><br />in spectroscopy<br /><br />in chemical analysis<br /><br />its small amounts are added to table salt (hence the so-called iodinated salt). An alternative addition is potassium iodate KIO3<br /><br />Lugol fluid component (iodine dissolved in an aqueous solution of potassium iodide)<br /><br />the iodine component<br /><br />for very effective experiments, for example: "elephant toothpaste" - in combination with 35% hydrogen peroxide (perhydrol) and dishwashing liquid</span></p>
 • Tincture of iodine 3%
 • Kalafonia sosnowa. Bryłki
  <p>Nazwa: Kalafonia sosnowa.</p> <p>Synonimy: Rosin</p> <p>Gatunek: Naturalna</p> <p> </p> <p>Kalafonia sosnowa</p> <p>Kalafonia (gr. „kolophonia” od nazwy kolonii jońskiej Kolofon) – żywica miękka pochodzenia naturalnego, pozostałość po oddestylowaniu terpentyny z żywicy drzew iglastych (głównie sosny).</p> <p>Kalafonia jest substancją kruchą, bardzo łamliwą, szklistą, półprzezroczystą, o barwie od żółtej poprzez ciemnoczerwoną aż do ciemnobrązowej.</p> <p>Posiada charakterystyczną żywiczną woń. Jest również łatwotopliwa i łatwopalna. Dobrze rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych: acetonie, alkoholu amylowym, butylowym, etylowym i metylowym, benzynie, czterochlorku węgla, eterze etylowym, ksylenie, toluenie i olejku terpentynowym. Nie rozpuszcza się w wodzie. Kalafonię zmydlają gorące roztwory zasad.</p> <p>Zastosowanie</p> <p>w recepturze aptecznej, jako składnik plastra nostrzykowego Emplastrum meliloti, FP VI</p> <p>jako bardzo dobry topnik podczas lutowania stopem cynowo-ołowiowym;</p> <p>do nacierania włosia smyczków instrumentów smyczkowych, w celu zwiększenia szorstkości włosia i tym samym zwiększenia jego przyczepności do strun.</p> <p>niegdyś szczypiorniści smarowali kalafonią dłonie, aby poprawić przyczepność piłki, co ułatwiało jej chwytanie.</p> <p>w farbach poligraficznych jako spoiwo, które jednocześnie polepsza właściwości maziste farby;</p> <p>a także składnik lakierów, pokostów, mydeł, laku, tworzyw sztucznych, gumy;</p> <p>w balecie i tańcu, wykorzystywana do uzyskiwania dużej przyczepności baletek lub innego obuwia do podłoża;</p> <p>rozpuszczona w alkoholu, jako lakier do zabezpieczania przed utlenianiem i ułatwienia lutowania płytek drukowanych wykonanych domową metodą.</p> <p>Uwaga</p> <p>Na tej aukcji sprzedajemy kalafonię w bryłkach, niemniej ze względu na kruchość materiału opakowanie może zawierać 5-10% kalafoni w proszku lub mniejszych drobinek</p>
 • Carbide
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Name: Karbid<br /><br />Synonyms: calcium acetylenate, calcium carbide<br /><br />Chemical formula: CaC2<br /><br /><br />Application:<br /><br />a reducing agent in the metallurgy of heavy metals<br /><br />production of nitrozac (a fertilizer based on calcium cyanamide)<br /><br />acetylene production<br /><br />formerly as a source of light in portable carbide lamps (carbides) and in lighthouses (direct acetylene combustion), today used in some headlamps, applicable in speleology<br /><br />homemade firecracker (carbide can)<br /><br />food heater in military and tourist individual sets of food ration (eg American MRE sets)<br /><br />deterrent against moles and voles in gardens</span></p>
 • Caffeine Anhydrous
 • Collagen
  <p>Name: BIOMUS Collagen</p> <p>Synonyms: Bovine Collagen Peptide, Collagen, Collagens</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure</p> <p>CAS Number: 9007-34-5</p> <p>EC Number: 232-697-4</p> <p>Index Number: Not applicable</p> <p>Collagen - fibrous protein from the scleroprotein group, main component of connective tissue;</p> <p>Form: Powder</p> <p></p>
 • Creatine
  <p>Creatine BIOMUS</p> <p>Name: Creatine monohydrate</p> <p>Synonyms: Creatin, creatine monohydrate, N-amidinosarcosine monohydrate</p> <p>Grade: Pure without admixtures</p> <p>CAS No.: 6020-87-7</p> <p>EC No.: 200-306-6</p>
 • Ksylitol. Cukier brzozowy
  <h2>Ksylitol</h2> <p> </p> <p>Nazwa: Ksylitol - odczynnik chemiczny</p> <p>Synonimy: cukier brzozowy, (2R,4S)-pentano-1,2,3,4,5-pentaol</p> <p>Gatunek: Czysty</p> <p>Czystość: Czysty</p> <p>Wzór chemiczny: C5H12O5</p> <p>Ksylitol firmy Danisco</p> <p>Sprawdzony i najlepszy ksylitol znanej i uznanej fińskiej marki Danisco (Xevia) o światowej renomie. Firma Danisco daje gwarancje najwyższej jakości swoich produktów. Produkt do zastosowań specjalistycznych.</p> <p>Ksylitol firmy Danisco pozyskiwany jest z najwyższej jakości surowców, specjalnie dobranych i wyselekcjonowanych dla bardzo wymagających użytkowników. "Mercedes" wśród ksylitolu. Jeśli poszukujesz ksylitolu do swoich doświadczeń o niższych parametrach zapraszamy na inne aukcje.</p> <p>Ksylitol (cukier brzozowy), C5H12O5 - organiczny związek chemiczny (cukrol). Najwyższej jakości surowiec.</p>
 • Acetylsalicylic acid
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Acetylsalicylic acid</span><br /><br />Name: Acetylsalicylic acid<br /><br />Synonyms: 2-acetoxybenzoic acid, acetum acetylsalicylic acid, aspirin<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: clean min. 99.5%<br /><br />Chemical formula: C9H8O4</span></p>
 • Sulphamic acid
  <p>Name: Sulphamic acid</p> <p>Synonyms: sulfamic acid, sulfamic acid, Sulfamic acid</p> <p>Species: pure</p> <p>Chemical formula: H2NSO3H</p> <p>CAS No .: 5329-14-6</p> <p>EC No.: 226-218-8</p>
 • Aminoacetic acid. Glycine
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Aminoacetic acid.</span> glycine<br /><br /><br /><span>Name: Aminoacetic acid.</span> <span>glycine</span><br /><br />Synonyms: glicinum, glycokol, acidum aminoaceticum<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: clean<br /><br />Chemical formula: C2H5NO2<br /><br />The substance is not classified as dangerous according to the GHS criteria.</span></p>
 • Nitric acid
  <p><span title="Nazwa: Kwas azotowy">Name: Nitric acid</span><span title="Synonimy: nitric acid"><br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: HNO3">Chemical formula: HNO3<br /><br /><br /></span><span title="Zastosowanie:">Application:<br /><br /></span><span title="Z kwasu azotowego otrzymuje się ważne, łatwo rozpuszczalne sole azotany, estry (np. nitrogliceryna), a także związki nitrowe (np. trinitrotoluen).">Nitric acid, esters (e.g., nitroglycerin) as well as nitro compounds (e.g., trinitrotoluene) are obtained from nitric acid. </span><span title="Wszystkie te związki są utleniaczami i mają tendencję do gwałtownego, mniej lub bardziej wybuchowego rozkładu.">All of these compounds are oxidants and tend to have a violent, more or less explosive decomposition.<br /><br /></span><span title="W chemii analitycznej do wykrywania białek w reakcji ksantoproteinowej.">In analytical chemistry for the detection of proteins in the xantoprotein reaction.<br /><br /></span><span title="W przemyśle farmaceutycznym.">In the pharmaceutical industry.<br /><br /></span><span title="Do oczyszczania powierzchni metali, np. mycie urządzeń przemysłu spożywczego w procesie CIP.">For cleaning metal surfaces, eg washing food industry equipment in the CIP process.<br /><br /></span><span title="W warunkach amatorskich nadaje się do wytrawiania obwodów drukowanych (nie pozostawia uciążliwych zanieczyszczeń, jakie powstają przy wytrawianiu chlorkiem żelazowym, poza tym trawienie kwasem azotowym jest dużo szybsze).">In amateur conditions, it is suitable for etching printed circuits (it does not leave troublesome contaminations that arise when etching with ferric chloride, otherwise the digestion with nitric acid is much faster).<br /><br /></span><span title="Do otrzymywania barwników, lakierów, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych.">For the preparation of dyes, varnishes, fertilizers and plastics.<br /><br /></span><span title="Jako utleniacz paliw, również hipergolowych.">As a fuel oxidant, also hypergolic. </span><span title="Zwykle w postaci czerwonego dymiącego kwasu azotowego (otrzymanego po dodaniu 13-15% czterotlenku azotu do białego dymiącego kwasu azotowego) z dodatkiem, np. 0,6% fluorowodoru, w celu zmniejszenia działania korozyjnego;">Usually in the form of red fuming nitric acid (obtained after the addition of 13-15% nitrogen nitride to white fuming nitric acid) with the addition of, e.g. 0.6% hydrogen fluoride, to reduce the corrosive effect; </span><span title="używany m.in.">used, among others </span><span title="w rakietach radzieckich systemów przeciwlotniczych S-75 i S-200.">in missiles of Soviet anti-aircraft systems S-75 and S-200.</span></p>
 • Boric acid
  <ul> <li>Product for professional use</li> <li>Sales only to businesses</li> </ul>
 • Citric acid - 50% solution
  <p>Citric acid. Citric acid.<br /><br />Application<br /><br />Citric acid is used as an acidity regulator and antioxidant, and also as an acidic cleaning agent in various cleaning processes. It works perfectly as a descaler in cleaning processes of sanitary fittings, kettles, coils, stoves, etc. ...<br /><br />It is also used in the pharmaceutical industry and in the household under the name citric acid.</p>
 • Citric acid. Pure
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Citric acid. Citric acid.<br /><br />Application<br /><br />Citric acid is used as an acidity regulator and antioxidant, and also as an acidic cleaning agent in various cleaning processes. Salts of citric acid - citrates - are used as medicines in the absence of specific metal in the body. It works perfectly as a descaler in cleaning processes of sanitary fittings, kettles, coils, stoves, etc. ...<br /><br />It is also used in the pharmaceutical industry and in the household under the name citric acid.</span></p>
 • Phosphoric acid 75%. Orthophosphoric acid 75%
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Phosphoric acid.</span> Orthophosphoric acid.<br /><br />Application<br /><br />Phosphoric acid used mainly for the production of fertilizers (eg double superphosphate). An acidity regulator. It is also used for the production of phosphate protective coatings on metals, for the production of many pharmaceutical agents, purification of juices in sugar, descaling of fittings in heating, as soldering liquid, in dentistry, for making porcelain putties, in medicine and analytical laboratories. It is also a component of rust removal products for steel.<br /><br />Excellent rust remover in a concentration of 20-25% mixed with ordinary water.</span></p>
 • Malic acid
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Kwas jabłkowy">Malic acid<br /><br /><br /></span><span title="Nazwa: Kwas jabłkowy">Name: Malic acid<br /><br /></span><span title="Synonimy: kwas hydroksybursztynowy, łac.">Synonyms: hydroxybuccinic acid, Latin </span><span title="Acidum malicum, E296">Acidum malicum, E296<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: czysty">Cleanliness: clean<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: C4H6O5">Chemical formula: C4H6O5<br /><br /><br /></span><span title="Kwas jabłkowy.">Malic acid. </span><span title="Malic acid.">Malic acid.<br /><br /></span><span title="Kwas jabłkowy (kwas hydroksybursztynowy, łac. Acidum malicum, E296) – organiczny związek chemiczny, hydroksykwas dikarboksylowy występujący m.in.">Malic acid (hydroxybuccinic acid, Latin Acidum malicum, E296) - an organic chemical compound, a dicarboxylic hydroxyl occurring e.g. </span><span title="w jabłkach i rabarbarze.">in apples and rhubarb.<br /></span><span title="kwas jabłkowy">malic acid<br /><br /></span><span title="wspomaga spalanie tłuszczu">supports fat burning<br /><br /></span><span title="usuwa szkodliwe produkty przemiany materii">removes harmful products of metabolism<br /><br /></span><span title="doskonały regulator kwasowości, mocniejszy od kwasu cytrynowego">excellent acidity regulator, stronger than citric acid<br /><br /></span><span title="roztwór 3-5 % do płukania">3-5% rinsing solution<br /><br /></span><span title="roztwór kwasu jabłkowego powyżej 10 % - właściwości antygrzybiczne, w środowisku kwaśnym hamuje rozwój bakterii i grzybów,">malic acid solution above 10% - antifungal properties, in an acidic environment, inhibits the growth of bacteria and fungi,<br /><br /></span><span title="wzmacnia właściwości przeciwutleniaczy,">strengthens the properties of antioxidants,<br /><br /></span><span title="ma szerokie zastosowanie w kosmetyce (produkcja szminek, kremów, mleczek, toników)">is widely used in cosmetics (production of lipsticks, creams, lotions, tonics)<br /><br /></span><span title="Przykładowe zastosowanie">Sample application<br /><br /></span><span title="Peeling: przygotować 10% roztwór kwasu jabłkowego z wodą i wymieszać z 1 łyżką siarczanu magnezu (sól gorzka).">Peeling: prepare a 10% solution of malic acid and water and mix with 1 tablespoon of magnesium sulphate (bitter salt).<br /><br /></span><span title="Moczenie stóp w 15 % roztworze wodnym kwasu jabłkowego.">Soaking feet in a 15% aqueous solution of malic acid. </span><span title="Kwas jabłkowy zmiękczy zrogowaciałe pięty oraz twarde paznokcie.">Malic acid softens horny heels and hard nails.</span></span></p>
 • L-ascorbic acid. Vitamin C. Pure
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="• Polecane dla osób młodych jako prewencja przeciwzmarszczkowa, jak i osób o cerze dojrzałej."><span lang="en" xml:lang="en"><span title="Kwas L-askorbinowy inaczej Witamina C odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmów żywych.">L-ascorbic acid or Vitamin C plays an important role in the functioning of living organisms.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /></span><span title="Nazwa: Kwas L-askorbinowy">Name: L-ascorbic acid<br /></span><span title="Synonimy: Naturalny Kwas L-askorbinowy.">Synonyms: Natural L-ascorbic acid. </span><span title="Witamina C. Kwas askorbowy">Vitamin C. Ascorbic acid<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty 99,9%">Purity: Pure 99.9%<br /></span><span title="Nr CAS: 50-81-7">CAS No .: 50-81-7<br /></span><span title="Numer WE: 200-066-2">EC number: 200-066-2<br /></span><span title="Wzór chemiczny: C6H8O6">Chemical formula: C6H8O6<br /><br /></span><span title="Uwagi: Odczynnik chemiczny do zastosowań profesjonalnych.">Remarks: Chemical reagent for professional use.<br /><br /></span><span title="Przepis na serum antyoksydacyjne">Recipe for an antioxidant serum<br /></span><span title="• Pół łyżeczki witaminy C rozpuszczamy w łyżce wody destylowanej, do całości dodajemy 2 łyżki gliceryny roślinnej.">• Dissolve half a teaspoon of vitamin C in a spoonful of distilled water, add 2 tablespoons of vegetable glycerin to the whole. </span><span title="Dla cery wrażliwej możemy zmniejszyć dawkę witaminy C o połowę.">For sensitive skin, we can reduce the dose of vitamin C by half.<br /></span><span title="• Serum należy przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu.">• Store the serum in a dark and cool place. </span><span title="Preparat zachowuje swoje właściwości przez około 2 tygodnie.">The preparation retains its properties for about 2 weeks.<br /></span><span title="• Serum na bazie witaminy C poprawia koloryt i strukturę skóry, rozjaśnia, wygładza zmarszczki, oraz chroni skórę przed niekorzystnym działaniem środowiska zewnętrznego, w tym przed promieniowaniem UV i wolnymi rodnikami.">• Serum based on vitamin C improves skin tone and texture, brightens, smoothes wrinkles, and protects the skin from adverse effects of the external environment, including UV radiation and free radicals.<br /></span><span title="• Polecane dla osób młodych jako prewencja przeciwzmarszczkowa, jak i osób o cerze dojrzałej.">• Recommended for young people as anti-wrinkle prevention, as well as people with mature skin.</span></span></span></span></p>
 • Butter acid. Butanoic acid
  <p>Butyric acid (butanoic acid) - an organic chemical compound from the group of carboxylic acids. It occurs in rancid butter, gives a slightly bitter aftertaste to many cheeses and is formed in the stomach, in which milk products are stored for too long</p>
 • Kwas mlekowy 80%
  <h2>Kwas mlekowy 80%</h2> <p></p> <p>Nazwa: Kwas mlekowy</p> <p>Synonimy: kwas 2-hydroksypropanowy, lactic acid)</p> <p>Gatunek: Czysty</p> <p>Czystość: Czysty min. 80,5%</p> <p>Wzór chemiczny: C3H6O3</p> <p></p> <p>Zastosowanie</p> <p>Kwas mlekowy używany jest do regulacji kwasowości. Znajduje zastosowanie w przemyśle garbarskim i tekstylnym. W pszczelarstwie (wraz z kwasem szczawiowym i kwasem mrówkowym) stosowany jest do zwalczania roztocza Varroa destructor (warroza)</p> <p>Kwas mlekowy ma szerokie spektrum zastosowań.</p> <p>W kosmetyce używany jest do usuwania blizn, znamion, wykwitów i brodawek.</p> <p>Kwas mlekowy obecny jest w kwaśnym mleku, tworzy się także w mięśniach podczas wysiłku fizycznego.</p> <p>Kwas mlekowy powstaje w produktach spożywczych otrzymywanych przez fermentację mlekową. Powstaje w wyniku fermentacji zawartych w tych produktach cukrów - laktozy obecnej w mleku oraz fruktozy obecnej w warzywach i owocach. Obecność kwasu mlekowego w mleku powoduje koagulację białek. Proces ten jest masowo wykorzystywany przy produkcji nabiału, w tym: serów, jogurtów, kefirów i innych produktów mlekopochodnych.</p> <p>Dzięki swoim właściwościom, ma zastosowanie przy fermentacji. Kwas mlekowy jest produktem mniej szkodliwym od powszechnie stosowanego octu.</p> <p>Szeroko pojęty przemysł chemiczny wykorzystuje kwas mlekowy do produkcji glikolu propylenowego oraz kwasu akrylowego.</p>
 • Formic acid 85%
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Formic acid 85%</span><br />Usage<br /><br />Due to its excellent fungicidal properties it is used as a component of fungicides and acidifying preparations. Occurs in mixtures with other acids or is applied on a carrier. It has a very wide application in organic synthesis. In beekeeping, it is used to control the Varroa destructor mite.<br /><br />Formic acid is also used as a preservative with strong fungicidal properties, at high concentrations and low pH range, its range also includes bacteria.</span></p>
 • Nicotinic acid Niacin
  <p style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 14px; color: #272727; line-height: 1.25rem; font-family: Poppins, sans-serif; background-color: #ffffff;">Name: Nicotinic acid <br />Synonyms: Niacin<br />Species: pure<br />Formula: <span style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px;">(C5H4N)COOH</span><br />CAS No .: <span style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px;">59-67-6</span><br />EC No.: <span style="color: #222222; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px;">200-441-0</span></p>
 • Acetic acid 80%. Vinegar essence. Ethanic acid
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Acetic acid.</span> <span>Essence of acetic 80%</span><br />Application<br /><br />Organic synthesis, for the production of artificial silk, medicines (aspirin), non-flammable film and acetic essence, chloroacetic acid, acetates, carboxymethylcellulose, cellulose acetate, in heating technology for descaling the boiler, in the form of a few percent solution (acetic fermentation product) as a component of solutions Buffer and many more. Very large amounts of acetic acid are used as a solvent in the refining of terephthalic acid, used for large-volume production of poly (ethylene terephthalate) (PET bottles). It is used as a preservative.</span></p>
 • Salicylic acid
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Kwas salicylowy">Salicylic acid<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Kwas salicylowy">Name: Salicylic acid<br /></span><span title="Synonimy: acidum salicylicum, Salicylic acid">Synonyms: acidum salicylicum, Salicylic acid<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty">Cleanliness: Clean<br /></span><span title="Wzór chemiczny: C7H6O3">Chemical formula: C7H6O3<br /><br /></span><span title="Kwasy salicylowy wykazuje działanie antybakteryjne.">Salicylic acid has antibacterial activity.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="Regeneruje zniszczoną skórę.">Regenerates damaged skin.<br /></span><span title="• Zastosowanie kwasu salicylowego w preparatach kosmetycznych w stężeniu 1%-2% (użytek domowy): oczyszczenie skóry (np. cera tłusta, trądzikowa),">• Use of salicylic acid in cosmetic preparations in a concentration of 1% -2% (domestic use): skin cleansing (eg oily, acne skin),<br /></span><span title="• głębokie nawilżenie skóry,">• deep moisturizing of the skin,<br /></span><span title="• regeneruje skórę właściwą">• regenerates the dermis<br /></span><span title="• opóźnienia proces starzenia się skóry">• Delays the aging process of the skin<br /></span><span title="• reguluje proces odnowy komórkowej">• regulates the cell renewal process<br /></span><span title="• rozpuszcza naskórek">• dissolves the epidermis<br /></span><span title="• regeneruje skórę">• regenerates the skin<br /></span><span title="• wygładza drobne zmarszczki i blizny">• smoothes out small wrinkles and scars<br /></span><span title="• rozjaśnienia przebarwienia skóry">• lightening of skin discoloration<br /></span><span title="• ułatwia absorbowanie aktywnych składników zawartych w kremach">• facilitates absorption of active ingredients contained in creams<br /></span><span title="• odblokowuje pory skórne zapobiegając tworzeniu się ognisk zapalnych (trądziku, wyprysków)">• unblocks the pores of the skin preventing the formation of inflammatory foci (acne, pimples)<br /></span><span title="• bardzo skutecznie likwiduje trądzik i zaskórniki">• it effectively eliminates acne and blackheads<br /></span><span title="• Kwas salicylowy ma postać sypką i przed użyciem należy go rozpuścić w wodzie.">• Salicylic acid has a loose form and must be dissolved in water before use. </span><span title="Pół łyżeczki kwasu i dwie łyżeczki wody.">Half a teaspoon of acid and two teaspoons of water.<br /></span><span title="• Jeśli mieszanka jest zbyt słaba zwiększ ilość kwasu, jeśli będzie zbyt mocna zwiększ ilość wody.">• If the mixture is too weak, increase the amount of acid, if it is too strong, increase the amount of water. </span><span title="Sami państwo decydujecie o sile działania kwasu salicylowego.">You decide for yourself about the strength of salicylic acid. </span><span title="Mieszając kwas z tonikiem można stworzyć tonik z kwasem salicylowym.">By mixing acid and tonic, you can create a tonic with salicylic acid. </span><span title="Odrobinę kwasu salicylowego można dodać do kremu na dzień bądź na noc.">A little of salicylic acid can be added to the cream overnight or overnight.</span></span></p>
 • Sulphuric acid
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Name: Sulfuric acid<br /><br />Synonyms: sulfuric acid (VI), sulfuric acid<br /><br />Chemical formula: H2SO4<br /><br /><br />Application:<br /><br />Sulfuric acid is very important in various industries. It is used, among other things, for the production of other acids, for the manufacture of dyes, artificial fibers, explosives, and fertilizers. It is also used to purify oils, kerosene, paraffin and to dry gases. It is used for the production of detergents, medicines and as electrolyte in lead batteries. It is a frequently used reagent in laboratories and in organic synthesis for sulphonation and during nitration.</span></p>
 • Hydrochloric acid 31-38%. Hydrochloric acid. Pure
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Application</span><br /><br /><span>It is one of the most important acids in the industry (including textiles, plastics, pharmaceuticals, tanning, sugar, dyes production, ore extraction).</span> <span>It is also used for the cleaning of metal surfaces and in geology for the analysis of minerals.</span> In addition, together with nitric acid, it creates royal water, used, among others, for dissolving precious metals.</span></p>
 • Kwas solny 4%. Kwas chlorowodorowy. Czysty
 • Kwas szczawiowy
  <p>Nazwa: Kwas szczawiowy</p> <p>Synonimy: Kwas etanodiowy, kwas szczawiowy uwodniony (dwuwodny)</p> <p>Gatunek: Czysty</p> <p>Czystość: Czysty 99,6%</p> <p>Wzór chemiczny: C2H2O4 x 2H2O</p> <p> </p> <p>Kwas szczawiowy jest stosowany do usuwania rdzy.</p> <p>W elektrotechnice jest środkiem pomocniczym przy elektrolitycznej oksydowaniu glinu (Eloxal).</p> <p>W analizie miareczkowej jest substancją wzorcową do nastawiania miana roztworów utleniających.</p> <p>W pszczelarstwie jest stosowany do zwalczania roztocza Varroa destructor (warrozy).</p> <p>Wywabianie plam atramentu.</p> <p>W farbiarstwie i proszkach do czyszczenia urządzeń sanitarnych.</p> <p>Wybielanie i renowacja drewna.</p>
 • Lapex descaler
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">LAPEX is a professional preparation for descaling the boiler. It contains hydrochloric acid and acetic acid. This product is one of the most commonly used preparations for descaling the boiler by installers. Lapex is a preparation that can effectively remove scale from metal, enamel, glass and plastic objects.</span></p>
 • Sunflower lecithin 100%. Without GMO
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Lecithin sunflower</span><br /><br /><br />Name: Sunflower lecithin<br /><br />Synonyms: Sunflower lecithin, phosphatidylcholine<br /><br />Species: Pure without GMO<br /><br />Purity: Pure, not genetically modified<br /><br />Sunflower lecithin is produced from the highest quality sunflower seeds, it is a slightly yellow to dark straw color powder.<br /><br />It is not genetically modified (NON GMO).<br /><br />Lecithin is a complex fat (from the group of phospholipids). It is found in every cell of the body, it is part of the cell membranes.<br /><br />Application<br /><br />Lecithin is a great natural emulsifier and can be used as an improver. It also affects the better performance of other improvers and extends the shelf life of the finished product.<br /><br />Security. The product does not contain:<br /><br />genetically modified organisms,<br /><br />constituents of animal origin,<br /><br />substances that cause allergies,<br /><br />Ionizing radiation is not used in the production</span></p>
 • Menthol
  <p>Menthol has a very wide range of applications, primarily in the cosmetics industry and auxiliary pharmaceuticals.<br /><br /><span style="font-size:13px;">Genre: Clean <br /></span></p> <div class="tabs type_2 initialized"> <div id="tabywrapp" class="tab_containers_wrap"> <div id="tab1" class="taba tab_container">Name: Mentol<br />Synonyms: 2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 3-p-Menthanol, Hexahydrothymol, Menthomenthol, Peppermint camphor<br />Genre: Clean <br />Purity: Pure 99.9% <span class="rdesc"><br /> CAS No.: 2216-51-5<br /> EC number: 201-939-0<br />Chemical formula: C10H20O<br /><br />Comments: Chemical reagent for professional use.<br /></span></div> <div class="taba tab_container"> </div> <div id="tab4" class="taba tab_container"> </div> </div> </div>
 • Calcium lactate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Calcium lactate</span><br /><br />Synonyms: Calcii lactas, E327<br /><br /><span>Chemical formula: C6H10CaO6</span></span></p>
 • Urea
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Mocznik">Urea<br /><br /></span><span title="Nazwa: Mocznik">Name: Urea<br /><br /></span><span title="Synonimy: Urea, karbamid">Synonyms: Urea, urea<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty">Cleanliness: Clean<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: CO(NH2)2">Chemical formula: CO (NH2) 2<br /><br /></span><span title="Mocznik">Urea<br /><br /></span><span title="Organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego.">Organic chemical compound, carbonic acid diamide. </span><span title="W wyniku kondensacji podczas ogrzewania tworzy biuret.">As a result of condensation during heating creates a biuret.<br /><br /></span><span title="Właściwości">properties<br /><br /></span><span title="Tworzy bezbarwne kryształy w formie długich i bezbarwnych igieł bez zapachu o temperaturze topnienia ok. 133 °C, przy dalszym ogrzewaniu ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia.">It forms colorless crystals in the form of long, colorless, odorless needles, with a melting point of about 133 ° C, and undergoes decomposition before the boiling temperature is reached. </span><span title="Jest higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie.">It is hygroscopic, easily soluble in water.<br /><br /></span><span title="Wykorzystanie">utilization<br /><br /></span><span title="Mocznik w kosmetykach">Urea in cosmetics<br /><br /></span><span title="Mocznik jest składnikiem NMF - naturalnego czynnika nawilżającego skóry, dzięki czemu jest ona nawilżona i gładka.">Urea is a component of NMF - a natural skin moisturizing factor, thanks to which it is moisturized and smooth. </span><span title="Obniżenie jego stężenia w skórze skutkuje jej suchością i podrażnieniem.">Lowering its concentration in the skin results in its dryness and irritation.<br /><br /></span><span title="Kurzajki.">Warts.<br /><br /></span><span title="Mocznik jest substancją pochłaniającą wilgoć.">Urea is a substance that absorbs moisture. </span><span title="W kremach stosuje się go od lat 40-tych XX wieku.">In creams, it has been used since the 1940s.<br /><br /></span><span title="Mocznik w stężeniu poniżej 10% silnie nawilża, przyciągając cząsteczki wody i zatrzymując je w skórze.">Urea in a concentration below 10% strongly moisturizes, attracting water molecules and retaining them in the skin.<br /><br /></span><span title="Mocznik stosuje się w balsamach, kremach i innych produktach kosmetycznych.">Urea is used in lotions, creams and other cosmetic products.<br /><br /></span><span title="Mocznik ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwświądowe.">Urea has antibacterial and antipruritic properties.<br /><br /></span><span title="Trądzik.">Acne. </span><span title="Mocznik w stężeniu 15% przyspiesza rozkład fibryny.">Urea at 15% accelerates fibrin degradation.<br /><br /></span><span title="W stężeniu powyżej 10% mocznik intensywnie zmiękcza skórę oraz zwiększa jej przepuszczalność co umożliwia wchłanianie w głąb skóry innym składnikom aktywnym.">In concentrations above 10%, urea intensively softens the skin and increases its permeability, which allows absorption into the skin of other active ingredients.<br /><br /></span><span title="Mocznik stosowany jest jako składnik złuszczający skórę.">Urea is used as an exfoliating ingredient. </span><span title="Przy skórze suchej, łuszczącej się - stosuje się go w stężeniach przekraczających 50%.">With dry, flaky skin - it is used in concentrations exceeding 50%.<br /><br /></span><span title="Mocznik znajduje się w preparatach łagodzących wczesne objawy powikłań skórnych w cukrzycy.">Urea is in preparations to alleviate the early symptoms of skin complications in diabetes.<br /><br /></span><span title="Mocznik wpływa na funkcje bariery ochronnej skóry.">Urea affects the functions of the protective skin barrier. </span><span title="Mocznik wiąże wodę stąd staje się ona mniej dostępna dla drobnoustrojów, dlatego też kosmetyki z mocznikiem mogą zawierać mniej konserwantów.">Urea binds water, hence it becomes less available for microbes, which is why cosmetics with urea may contain fewer preservatives.<br /><br /></span><span title="Mocznik znajduje się w składzie wielu produktów kosmetycznych np. pastach do zębów, kremach do rąk, stóp i twarzy, balsamach, szamponach i odżywkach, olejkach do kąpieli itd.">Urea is included in many cosmetic products, eg toothpastes, creams for hands, feet and face, lotions, shampoos and conditioners, bath oils, etc.<br /><br /></span><span title="Mocznik inne zastosowania">Urea for other uses<br /><br /></span><span title="Mocznik występuje w postaci białych granulek.">Urea occurs in the form of white granules. </span><span title="Jako nawóz stosuje się go na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych;">As a fertilizer, it is used on all soils, except for soils with a very high acidic, alkaline or newly limed soils; </span><span title="pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.">for all field crops, grassland, vegetable and flowering plants, fruit trees and shrubs as well as lawns. </span><span title="Można stosować w formie oprysku drobnokroplistego.">Can be used in the form of fine-spotted spraying.<br /><br /></span><span title="Znajduje również szerokie zastosowanie jako reduktor w procesie selektywnej redukcji katalitycznej, służącej oczyszczaniu spalin.">It is also widely used as a reducer in the selective catalytic reduction process for the purification of exhaust gases. </span><span title="Produkowany jest przeważnie w stężeniach 45%, 40%, 35%.">It is usually produced in concentrations of 45%, 40%, 35%. </span><span title="Mocznik jest też stosowany do produkcji preparatów AdBlue.">Urea is also used in the production of AdBlue preparations.</span></span></p>
 • MSM. Methylsulfonylmethane. Organic sulfur
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>MSM, organic sulfur, methylsulfonylmethane, dimethylsulfone</span><br /><br /><br /><span>Ingredients: methylsulfonylmethane (MSM).</span><br /><br /><span>Derived from plants, usually from pine pulp containing lignin.</span><br /><br />MSM is an abbreviation for methylsulfonylmethane - the organic form of sulfur. <span>MSM is a pure, natural, stable, white crystalline powder, free from unpleasant odors, with a slightly bitter taste.</span> <span>MSM is odorless, does not produce gas or odor.</span></span></p>
 • Potassium perchlorate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Potassium perchlorate (name Stocka: chlorate (VII) potassium), KClO4 - an inorganic chemical compound from the perchlorate group, salt of perchloric acid and potassium.</span> <span>It is a strong oxidant, but weaker than salts of other oxygen chlorine acids.</span><br /><br />Species: clean<br /><br />The product is for sale only for professional use. Required statement. Please contact us before buying.<br /><br /><br />Specification<br /><br />Name: Potassium perchlorate<br />Synonyms: Perchloric acid and potassium salt, potassium perchlorate<br />Genre: Clean<br />Cleanliness: Clean min. 99.7%<br />Chemical formula: KClO4</span></p>
 • Potassium permanganate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Used as an oxidant in many chemical reactions, especially in organic chemistry<br /><br />Species: pure technical<br /><br /><br />Specification<br /><br />Name: Potassium permanganate<br />Synonyms: kalium hypermanganicum, kalia<br />Species: Clean technical<br />Purity: Pure 99.5%<br />Chemical formula: KMnO4</span></p>
 • Hydrogen peroxide 35%. Perchlorate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Hydrogen peroxide 35%.</span> Perchlorate<br /><br /><br />Application:<br /><br />Perhydrol is used as a strong oxidizing agent in the chemical industry. It is used, for example, commonly in the production of many organic dyes, also in the production of initiating explosive peroxides HMTD, TCAP, TetraAP. It is also used for cleansing bones from soft tissue remains (eg for dissecting hunting trophies), as an intermediate for the preparation of hydrogen peroxide, etc. Formerly used as a bleach for hair.</span></p>
 • Hydrogen peroxide pure. Perhydrol pure 30%
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Hydrogen peroxide 35%.</span> Perchlorate<br /><br /><br />Application:<br /><br />Perhydrol is used as a strong oxidizing agent in the chemical industry. It is used, for example, commonly in the production of many organic dyes, also in the production of initiating explosive peroxides HMTD, TCAP, TetraAP. It is also used for cleansing bones from soft tissue remains (eg for dissecting hunting trophies), as an intermediate for the preparation of hydrogen peroxide, etc. Formerly used as a bleach for hair.</span></p>
 • Nadtlenek wodoru CZDA. Perhydrol 12%
 • Sodium percarbonate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Nadwęglan sodu">Name: Sodium percarbonate<br /></span><span title="Synonimy: Sodium percarbonate, oxygen bleach, disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)">Synonyms: Sodium percarbonate, oxygen bleach, disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2: 3)<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty">Cleanliness: Clean<br /></span><span title="Wzór chemiczny: Na2CO3 x 1.5H2O2">Chemical formula: Na2CO3 x 1.5H2O2<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="Nadwęglan sodu ma silene właściwości utleniające – dzięki reakcji chemicznej zachodzącej w wodzie (w wyniku rozpadu powstaje woda utleniona, a dokładnie: tlen, woda i węglan sodu) uzyskujemy efekt czyszczący i wybielający np. czyszczenia lub prania.">Sodium percarbonate has a strong oxidizing properties - thanks to a chemical reaction taking place in water (resulting in the formation of hydrogen peroxide, in particular: oxygen, water and sodium carbonate), we obtain a cleaning and bleaching effect, eg cleaning or washing.<br /><br /></span><span title="W wyniku rozpadu nadwęgalnu sodu w wodzie powstaje woda utleniona.">As a result of the decomposition of sodium bicarbonate, hydrogen peroxide is formed in water. </span><span title="Tę reakcję chemiczną wykorzystują niemal wszystkie firmy produkujące proszki do prania, preparaty czyszczące i tabletki do zmywarek.">This chemical reaction is used by almost all companies producing washing powders, cleaning preparations and dishwashing tablets.<br /><br /></span><span title="Pranie">Washing<br /></span><span title="Do prania dodajemy 2 łyżki stołowe nadwęglanu sodu, dzięki temu białe i jasne tkaniny nie będą żółkły ani szarzały.">For washing, add 2 tablespoons sodium percarbonate, so that white and light fabrics will not be yellowing or gray.<br /><br /></span><span title="Czyszczenie powierzchni">Surface cleaning<br /></span><span title="Nadwęglan sodu usuwa trudne osady i plamy, m.in.">Sodium percarbonate removes difficult deposits and stains, including </span><span title="z kawy, herbaty, wina, warzyw.">with coffee, tea, wine, vegetables.<br /><br /></span><span title="Aby uzyskać najlepszy efekt należy:">To get the best effect:<br /></span><span title="ustawiać temperaturę prania na co najmniej 40°C lub moczyć tkaninę przez kilka godzin w roztworze kilku łyżek nadwęglanu sodu rozpuszczonych w 3-5 litrach ciepłej wody, a następnie uprać w pralce.">set the washing temperature to at least 40 ° C or soak the fabric for several hours in a solution of a few tablespoons of sodium percarbonate dissolved in 3-5 liters of warm water and then wash in the washing machine.<br /><br /></span><span title="Uwaga!">Warning! </span><span title="Nadwęglan sodu rozjaśnia kolory – można go używać do tkanin, które nie tracą barw.">Sodium percarbonate brightens colors - you can use it for fabrics that do not lose color. </span><span title="Nie należy go używać do prania jedwabiu i wełny.">Do not use it for washing silk and wool.<br /><br /><br /></span><span title="Nadwęglan sodu sprawdza się w czyszczeniu plam i zabrudzeń z powierzchni.">Sodium percarbonate works well in cleaning stains and dirt from the surface. </span><span title="Roztworem nadweglanu sodu (1 łyżka stołowa na 1 litr ciepłej wody) możemy czyścić firanki, białe ubrania, dywany, zasłony.">Sodium peroxide solution (1 tablespoon per 1 liter of warm water) we can clean curtains, white clothes, carpets, curtains.</span></span></p>
 • Cosmetic Kerosene
  <p>Name: Cosmetic Kerosene</p> <p>Packaging: bottle (dark glass)</p> <p>Synonyms: cosmetic kerosene, cosmetic Kerosin, cosmetic petrolej,D60</p> <p>Grade: pure</p> <p>CAS No.: 64742-48-9</p> <p>EC No.: 918-481-9</p> <p>REACH Reg. No.: 01-2119457273-39</p>
 • Nitro
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Nitro solvent</span><br /><br />Synonyms: Nitro, regenerated nitro solvent<br /><br />Species: technical<br /><br />Cleanliness: technical<br /><br />Chemical formula: mixture<br /><br /><br />Nitro solvent - it is a mixture of organic solvents used among others in the paint and varnish industry for dissolving (diluting) nitrocellulose paints and paints.<br /><br />General purpose product for cellulose products. Dilutes nitrocellulose products (paints, varnishes, adhesives, etc.), used as a nail polish remover.<br /><br />Used for cleaning brushes and tools as well as items dirty during painting.<br /><br />Before use, it is recommended to carry out a dilution test on a small amount of the product used.</span></p>
 • Nitro RC-01 Plus
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Nitro solvent</span><br /><br />Synonyms: Nitro, regenerated nitro solvent<br /><br />Species: technical<br /><br />Cleanliness: technical<br /><br />Chemical formula: mixture<br /><br /><br />Nitro solvent - it is a mixture of organic solvents used among others in the paint and varnish industry for dissolving (diluting) nitrocellulose paints and paints.<br /><br />General purpose product for cellulose products. Dilutes nitrocellulose products (paints, varnishes, adhesives, etc.), used as a nail polish remover.<br /><br />Used for cleaning brushes and tools as well as items dirty during painting.<br /><br />Before use, it is recommended to carry out a dilution test on a small amount of the product used.</span></p>
 • Ethyl acetate
  <p>Name: Ethyl acetate</p> <p>Synonymy: Octetic Ester, Ethyl Acetate, Essigaureethylester</p> <p>Species: pure</p> <p>Chemical formula: C4H802</p> <p>CAS No .: 141-78-6</p> <p>EC number: 205-500-4</p>
 • Octan sodu
  <h2>Octan sodu</h2> <p>Nazwa: Octan sodu</p> <p>Synonimy: suchy lód, bezwodna sól sodowa kwasu octowego</p> <p>Gatunek: Czysty</p> <p>Czystość: Czysty min. 99%</p> <p>Wzór chemiczny: C2H3O2Na</p> <p> </p> <p>Octan sodu. Ciepły lód.</p> <p>Octan sodu to organiczny związek chemiczny należący do grupy octanów. Jako sól sodowa słabego kwasu octowego ulega w wodzie odwracalnemu procesowi hydrolizy z wytworzeniem odczynu zasadowego. Związek ten występuje w postaci białego, krystalicznego proszku o właściwościach higroskopijnych. Octan sodu jest bezwonny lub posiada słabo octowy zapach.</p> <p>Jest on stosowany w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości i konserwant. Roztwór octanu sodu to składnik aktywny ogrzewaczy termicznych wykorzystywanych jako ogrzewacze do rąk - kompresy. Są to różnego kształtu pojemniki z tworzywa sztucznego wypełnione przesyconym (w temperaturze pokojowej) roztworem octanu sodu, który pobudzony bodźcem mechanicznym krystalizuje wydzielając ciepło.</p> <p>Zastosowanie</p> <p>Funkcje technologiczne w przemyśle:</p> <p>Konserwant (hamuje rozwój bacillus mesentericus)</p> <p>Regulator kwasowości</p> <p>Stabilizator</p> <p>Sekwestrant</p> <p>Octan sodu pełni funkcje stabilizatora i regulatora kwasowości. Posiada właściwości konserwujące, buforujące, stabilizujące i kompleksujące jony metali. .</p> <p>Jako sekwestrant posiada właściwości absorbujące jony i zapobiega zmianom smaku, konsystencji i barwy. Dodawany do wody w celu jej zmiękczenia.</p> <p>Inne funkcje technologiczne:</p> <p>Dyspergent (odtłuszczacz)</p> <p>Ogrzewacz termiczny</p> <p>Octan sodu znajduje również zastosowanie w fizjoterapii jako ogrzewacz termiczny, kompresy.</p> <p>Przepis na kieszonkowy ogrzewacz do dłoni</p> <p>Wsypujemy octan sodu do niewielkiej czystej buteleczki, całość podgrzewamy w łaźni wodnej nad palnikiem np. gazowym do momentu, aż cały octan sodu się rozpuści. Po rozpuszczeniu, szczelnie zakręcamy buteleczkę i czekamy aż powoli się ostudzi. Jeśli octan sodu był czysty, to po wystygnięciu nadal pozostanie cieczą.</p> <p>Teraz wystarczy mocno potrząsnąć buteleczkę, lub wrzucić kryształek octanu sodu do buteleczki, by rozpoczęła się gwałtowna krystalizacja. Po kilku sekundach zawartość buteleczki zamienia się w lity kryształ. Zostaje przy tym wydzielone ciepło, a buteleczka nagrzewa się do kilkudziesięciu stopni. Kryształy można ponownie przeprowadzić w stan ciekły na łaźni wodnej. Dzięki tej reakcji mamy tani ogrzewacz do dłoni na zimowe chłodne dni.</p>
 • Argan oil
  <p>Argan oil unrefined - is obtained from the fruit seeds of the Moroccan argan tree, Argania spinosa. It is a rare and valuable resource.<br /><br /></p> <p>Synonyms: Argania spinosa kernel oil, Arganöl</p> <p>Purity: pure</p> <p>Chemical formula: not applicable</p> <p>CAS No.: 223747-87-3</p> <p>EC No.: 607-015-7</p> <p>Index number: not applicable</p>
 • Almond oil
  <p>Synonymy: almond oil, mandelöl</p> <p>Pure without admixtures</p> <p>Chemical formula: not applicable</p> <p>CAS No .: 8007-69-0</p> <p>EC No .: 616-913-8</p> <p>Index number: not applicable</p>
 • Paraffin oil
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Paraffin oil</span><br /><br />Species: clean<br /><br />Specification<br />Name: Paraffin oil<br />Synonyms: Paraffin liquid, Paraffin oils<br />Genre: Clean<br />Cleanliness: Clean<br /><br /></span></p>
 • Castor oil
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Castor oil<br /><br />Name: Castor oil<br /><br />Application:<br /><br />Castor oil and its derivatives are used in the production of soaps, lubricants, hydraulic and brake fluids, paints, printing inks, cold-resistant plastics, waxes and pastes, nylon, pharmaceuticals and perfumes. It is also used as a plasticizer in nitrocellulose paints, in the manufacture of ointments, creams, detergents, dyes and moisturizing agents.</span></p>
 • Vaseline oil
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Nazwa: Olej wazelinowy">Name: Vaseline oil<br /><br /></span><span title="Synonimy: Olej wazelinowy maszynowy, biały olej mineralny, głęboko rafinowany olej mineralny">Synonyms: Vaseline machine oil, white mineral oil, deeply refined mineral oil<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty 100%">Cleanliness: Pure 100%<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /><br /></span><span title="Olej wazelinowy jest idealnym smarem do smarowania maszyn precyzyjnych">Vaseline oil is an ideal lubricant for the lubrication of precision machines<br /><br /></span><span title="do stosowania w maszynach precyzyjnych, elektronice, motoryzacji, przemyśle, w domu">for use in precision machines, electronics, automotive, industry, at home<br /><br /></span><span title="Doskonale konserwuje smarowane części oraz zabezpiecza je przed zamarznięciem">Perfectly preserves lubricated parts and protects them against freezing<br /><br /></span><span title="Skutecznie smaruje zawiasy i zamki drzwiowe, kłódki, maszyny do szycia, mechanizmy wymagające ciągłej pracy, łożyska, itp.">Effectively lubricates hinges and door locks, padlocks, sewing machines, mechanisms requiring continuous operation, bearings, etc.<br /><br /></span><span title="do konserwowania uszczelek w pojazdach: zabezpiecza je, wydłuża żywotność elementów i zapobiega przymarzaniu">for preserving gaskets in vehicles: protects them, extends the life of components and prevents freezing<br /><br /></span><span title="stosowany do zapobiegania przywierania do form z tworzyw sztucznych oraz gumy">used to prevent sticking to plastic molds and rubber<br /><br /></span><span title="z powodzeniem używany do konserwowania broni, pistoletów, wiatrówek, strzelb i kusz">successfully used for preserving weapons, pistols, airguns, rifles and crossbows<br /><br /></span><span title="dzięki właściwościom oleju wazelinowego uszczelki i elementy z gumy pozostają elastyczne i sprężyste">Thanks to the properties of vaseline oil, gaskets and rubber elements remain flexible and resilient<br /><br /></span><span title="sprawdza się przy konserwowacji nart i desek snowboardowych, zapięć, śrub, mocowań">works well for the maintenance of skis and snowboards, fasteners, screws, fasteners<br /><br /></span><span title="nietoksyczny">non-toxic<br /><br /></span><span title="Właściwości oleju wazelinowego:">Vaseline oil characteristics:<br /><br /></span><span title="bezbarwna i bezwonna ciecz, niebrudząca">colorless and odorless liquid, non-marking<br /><br /></span><span title="smaruje i konserwuje części">lubricates and preserves parts<br /><br /></span><span title="zabezpiecza przed korozją">protects against corrosion<br /><br /></span><span title="zabezpiecza elementy przed zamarznięciem">protects the elements against freezing<br /><br /></span><span title="nie uszkadza elementów wykonanych z plastiku">does not damage elements made of plastic</span></span></p>
 • Essential oils
 • Universal litmus papers
  <p><span id="result_box" class="short_text" lang="en" xml:lang="en"><span>Universal litmus papers.</span></span></p>
 • Paraffin Granulate
  <p>BIOMUS Paraffin</p> <p>Name: Paraffin - Granulate</p> <p>Synonyms: Granulated paraffin, paraffin wax</p> <p>Type: Pure</p> <p>CAS Number: 64742-51-4</p> <p>EC Number: 265-154-5</p> <p>Index Number: not applicable</p> <p></p> <p>Paraffin 56/58 is a white, finely granulated form of paraffin.</p> <p>Ideal for various applications, including candle making.</p> <p>Form: Granules</p> <p>Odor: Odorless</p> <p>The substance is not classified as hazardous according to the GHS system criteria.</p>
 • Perlite
  <p>NATURAL PERLITE BIOMUS</p> <p>Name: expanded perlite</p> <p>Synonyms: perlite, Perlite, horticultural perlite, agro perlite, sodium potassium aluminum silicate</p> <p>Grade: Pure/No chemical additives</p> <p>Fraction: EP200</p> <p>Application: Construction/Agriculture and horticulture/Filtration/Green areas/Absorbents/Odour carriers/Drilling</p>
 • Potassium pyrosulfite
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Pirosiarczyn potasu">Potassium pyrosulfite<br /><br /></span><span title="Nazwa: Pirosiarczyn potasu">Name: Potassium pyrosulfite<br /><br /></span><span title="Synonimy: potasu disiarczyn, disiarczan(IV) potasu, E224">Synonyms: potassium disulphite, potassium disulphate, E224<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty min.">Cleanliness: Clean min. </span><span title="99%">99%<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: K2S2O5">Chemical formula: K2S2O5<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /><br /></span><span title="Stosowany jest jako konserwant.">It is used as a preservative. </span><span title="Znajduje zastosowanie również przy bieleniu słomy, w kąpielach fotograficznych i w farbiarstwie.">It is also used in bleaching straw, in photo baths and in dyeing. </span><span title="Hamuje rozwój pleśni i bakterii.">It inhibits the growth of mold and bacteria. </span><span title="Doskonały przeciwutleniacz.">An excellent antioxidant.<br /><br /></span><span title="Pirosiarczyn to substancja powszechnie znana i używana w różnych gałęziach przemysłu.">Pyrosulfite is a substance commonly known and used in various industries. </span><span title="Posiada doskonałe właściwości odkażające i sterylizujące, skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii.">It has excellent disinfecting and sterilizing properties, effectively prevents the growth of mold and bacteria.<br /></span><span title="Dawkowanie pirosiarczynu potasu: 20-30g/1 litr wody (roztwór 2-3%)."><br /><br /></span><span title="Zastosowanie: odkażenie i sterylizacja wszelkiego rodzaju urządzeń winiarskich (balonów, butelek, pojemników, korków, wężyków itp).">Application: decontamination and sterilization of all types of wine equipment (balloons, bottles, containers, corks, hoses, etc.). </span><span title="Aby uzyskać wysokiej jakości, dobre i mogące leżakować wino, należy wykonywać je w czystych i sterylnych (odkażonych) warunkach.">To obtain high-quality, good and aging wine, it should be done in clean and sterile (sanitized) conditions. </span><span title="Roztwór pirosiarczynu potasu do dezynfekcji urządzeń należy sporządzić tuż przed jego użyciem, ponieważ roztwór ten jest roztworem nietrwałym i po przepłukaniu nie nadaje się do ponownego użycia.">A potassium metabisulfite solution for disinfecting devices should be prepared just before use, as this solution is an unstable solution and is not re-usable after rinsing. </span><span title="Właściwości dezynfekujące mają przede wszystkim opary, dlatego odkażając balony lub butelki należy wlać do nich roztwór pirosiarczynu sodu i zamknąć szczelnie na 5 -15 minut.">Disinfecting properties are primarily fumes, so when disinfecting balloons or bottles, pour the sodium metabisulfite solution into them and seal them tightly for 5 -15 minutes.<br /><br /></span><span title="Zapobiega rozwojowi bakterii, grzybów i dzikich drożdży.">It prevents the growth of bacteria, fungi and wild yeast. </span><span title="Sposób użycia: Dawkę pirosiarczanu rozpuszczamy w niewielkiej ilości wina lub moszczu, następnie dodajemy do całości i mieszamy.">Directions for use: Dissolve a dose of pirosulfate in a small amount of wine or must, then add it to the whole and mix.<br /><br /></span><span title="Stabilizacja nastawu dodajemy od 5-8 g na 100 l w zależności od stanu moszczu.">Stabilization of the setting is added from 5-8 g per 100 l depending on the condition of the must.<br /><br /></span><span title="Stabilizacja młodego wina, po fermentacji najczęściej po pierwszym obciągu wina w przypadku kiedy chcemy zatrzymać dalszą fermentację -dodajemy 6-10 g na 100 litrów, w ten sposób możemy otrzymać wina lekkie.">Stabilization of young wine, after fermentation, usually after the first wine load in case we want to stop further fermentation - we add 6-10 g per 100 liters, this way we can get light wines.<br /><br /></span><span title="Przed rozlaniem gotowego wina do butelek powinno się wykonać dodatkowe siarkowanie, ma to wpływ na stabilizację oraz konserwację wina stosujemy wówczas 6-10 g na 100 litrów.">Before spilling the finished wine into the bottles should be made additional sulphurization, this has an effect on the stabilization and preservation of wine, then we use 6-10 g per 100 liters.</span></span></p>
 • Sodium metabisulfite
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Pirosiarczyn sodu">Sodium metabisulfite<br /><br /></span><span title="Nazwa: Pirosiarczyn sodu">Name: Sodium metabisulfite<br /><br /></span><span title="Synonimy: Sodu disiarczyn, disiarczan(IV)sodu">Synonyms: Sodium disulfethulfate, sodium disulphate<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty min.">Cleanliness: Clean min. </span><span title="99%">99%<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: Na2SO5">Chemical formula: Na2SO5<br /><br /></span><span title="Dawkowanie pirosiarczynu: 20-30g/1 litr wody (roztwór 2-3%)."></span><span title="Właściwości dezynfekujące mają przede wszystkim opary – dlatego odkażając balony lub butelki należy wlać do nich roztwór pirosiarczynu sodu i zamknąć szczelnie na 5 -15 minut."><br /><br /></span><span title="Pozostałe zastosowanie:">Other use:<br /><br /></span><span title="Produkcja innych substancji, w przemyśle fotograficznym, produkcja wyrobów włókienniczych, skór i futer, produkcja tworzyw sztucznych i gumy;">Production of other substances, in the photographic industry, production of textiles, skins and furs, production of plastics and rubber; </span><span title="produkcja miazgi papierowej i wyrobów papierowych, produkcja mebli, chemiczne oczyszczalnie wody, produkcja włókien, dodatek do cementu, środki chemiczne dla rolnictwa, nawozy.">production of paper pulp and paper products, production of furniture, chemical water purifiers, production of fibers, addition to cement, chemicals for agriculture, fertilizers.</span></span></p>
 • Sodium hypochlorite 15%. Liquid chlorine
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Gatunek: czysty spożywczy">Species: pure food<br /><br /></span><span title="• Zastosowanie"><span lang="en" xml:lang="en"><span title="• Specyfikacja">Specification</span></span></span></span></p> <p><span lang="en" xml:lang="en"><span title="Nazwa: Podchloryn sodu">Name: Sodium hypochlorite<br /></span><span title="Synonimy: Płynny chlor, sodium hypochlorite">Synonyms: Liquid chlorine, sodium hypochlorite<br /></span><span title="Gatunek: techniczny">Species: technical<br /></span><span title="Czystość: składnik główny 15%">Purity: main component 15%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: NaClO">Chemical formula: NaClO</span></span></p> <p></p> <p><span lang="en" xml:lang="en"><span title="Wzór chemiczny: NaClO"><span lang="en" xml:lang="en"><span title="• Właściwości">Properties</span></span><br /><br /></span><span title="• Postać: ciecz">• Form: liquid<br /></span><span title="• Barwa: jasnożółta">• Color: light yellow<br /></span><span title="• Zapach: ostry, chloru">• Odor: chlorine<br /></span><span title="• pH: około 14">• pH: around 14<br /></span><span title="• Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona">• Solubility in water: unlimited<br /></span><span title="• Temperatura zapłonu: nie dotyczy">• Flash point: not applicable<br /></span><span title="• Granice wybuchowości: nie dotyczy">• Explosion limits: not applicable<br /></span><span title="• Właściwości utleniające: silny utleniacz">• Oxidizing properties: strong oxidant<br /><br /></span></span></p> <p></p>
 • Sodium polyacrylate
  <p>Synonyms: hydrogel, homopolymer</p> <p>Species: pure</p> <p>Chemical formula: (C3H3NaO2) n</p> <p>CAS No.: 9003-04-7</p> <p>WE/EC No.: 618-349-8</p>
 • Płyn Lugola
 • Sodium salicylate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Salicylan sodu">Sodium salicylate<br /><br /></span><span title="Nazwa: Salicylan sodu">Name: Sodium salicylate<br /><br /></span><span title="Synonimy: Sodium salicylate, sól sodowa kwasu salicylowego">Synonyms: Sodium salicylate, sodium salt of salicylic acid<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: czysty">Cleanliness: clean<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: C7H5O3Na">Chemical formula: C7H5O3Na<br /><br /></span><span title="Poniżej przedstawiamy ogólne zastosowanie produktu.">Below we present the general application of the product. </span><span title="Nasz produkt nie jest produktem medycznym ani spożywczym.">Our product is not a medical or food product.<br /><br /></span><span title="Salicylan sodu, C6H4(OH)COONa (Natrium spiricum) – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu salicylowego.">Sodium salicylate, C6H4 (OH) COONa (Natrium spiricum) - an organic chemical compound, salicylic acid sodium salt.<br /><br /></span><span title="Ma zastosowanie jako środek znieczulający i przeciwgorączkowy.">It is used as an anesthetic and antipyretic. </span><span title="Salicylan sodu działa również jako niesteroidowy preparat przeciwzapalny (NLPZ), wywołuje apoptozę w komórkach nowotworowych oraz martwicę.">Sodium salicylate also acts as a non-steroidal anti-inflammatory preparation (NSAID), induces apoptosis in cancer cells and necrosis. </span><span title="Salicylan sodu to potencjalny zamiennik aspiryny dla organizmów uczulonych na w/w substancję.">Sodium salicylate is a potential replacement for aspirin for organisms that are allergic to the substance.<br /><br /></span><span title="Związek dobrze rozpuszcza się w wodzie.">The compound dissolves well in water. </span><span title="Jest stosowany w pirotechnice, jako odczynnik analityczny, a także w farmacji.">It is used in pyrotechnics, as an analytical reagent, and also in pharmacy.<br /><br /></span><span title="Pełni rolę solubilizatora dla innych substancji, przyczynia się do zwiększenia ich rozpuszczalności.">It acts as a solubilizer for other substances, contributes to their solubility.<br /><br /></span><span title="Ma działanie znieczulające, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.">Has anesthetic, analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effects. </span><span title="Ponadto, hamuje agregację płytek krwi, działa silnie przeciwgośćcowo, słabo uspokajająco, żółciopędnie i moczopędnie.">In addition, it inhibits platelet aggregation, has a strong anti-hyperactivity, weakly calming effect, cholagogue and diuretic.<br /><br /></span><span title="Zewnętrznie stosowany w niskich stężeniach (do 0,5%) nawilża skórę, natomiast w wysokich stężeniach (do 10%) ją złuszcza.">Externally used in low concentrations (up to 0.5%) it moisturizes the skin, while in high concentrations (up to 10%) it exfoliates it.<br /><br /></span><span title="Jest stosowany do zabiegów jonoforezy, w kosmetyce, dermatologii i okulistyce.">It is used for iontophoresis, cosmetics, dermatology and ophthalmology.</span></span></p>
 • Ammonium sulfate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Nazwa: Siarczan amonu">Name: Ammonium sulphate<br /><br /></span><span title="Synonimy: ammonium sulfate, siarczan diamonu, tetraoksydosiarczan(2−) amonu">Synonyms: ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium tetraoxydisulphate<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Czystość: czysty">Cleanliness: clean<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: (NH4)2SO4">Chemical formula: (NH4) 2SO4<br /><br /><br /></span><span title="Siarczan amonu">Ammonium sulfate<br /><br /></span><span title="Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej.">Ammonium sulphate contains nitrogen in ammonium form.<br /><br /></span><span title="Ma postac krystaliczną, sypki, o zabarwieniu białym, szarym lub szarobeżowym.">It has a crystalline, powdery form, with a white, gray or gray-beige color. </span><span title="Produkt jest dobrze rozpuszczalny w wodzie.">The product is very soluble in water.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie:">Application:<br /><br /></span><span title="Efektowne doświadczenia chemiczne">Effective chemical experiments<br /><br /></span><span title="Nawóz">Fertilizer<br /><br /></span><span title="Akwarystyka (produkt dla wymagających wysokiej jakości akwarystów)">Aquaristics (a product for demanding high quality aquarists)<br /><br /></span><span title="Zastosowanie w ogrodzie lub rolnictwie:">Application in the garden or agriculture:<br /><br /></span><span title="Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe.">Ammonium sulphate contains nitrogen in ammonium form and easily accessible sulfur, which makes it suitable for plants that require good supply of these nutrients. </span><span title="Siarczan amonu wykazuje powolne działanie i jest typowym nawozem przedsiewnym.">Ammonium sulphate has a slow action and is a typical pre-sowing fertilizer.<br /><br /></span><span title="Z uwagi na fizjologicznie kwaśną reakcję siarczanu amonu, stosować go należy przede wszystkim na glebach słabo kwaśnych zgodnie z zaleceniami nawozowymi, siarczan amonu stosować pod uprawy wymagające takich warunków.">Due to the physiologically acidic reaction of ammonium sulphate, it should be used primarily on weakly acid soils in accordance with fertilizer recommendations, ammonium sulphate used for crops requiring such conditions.<br /><br /></span><span title="Siarczan amonu można stosować jako dodatek wspomagający działanie środków chwastobójczych (herbicydów).">Ammonium sulphate can be used as an additive to support the effects of herbicides (herbicides).<br /><br /></span><span title="Dawkowanie: (dotyczy iglaków, borówek, rododendronów, azalii, różaneczników) 30 g/mkw.">Dosing: (applies to conifers, blueberries, rhododendrons, azaleas, rhododendrons) 30 g / sqm. </span><span title="½ przed ruszeniem wegetacji, ½ na początku czerwca.">½ before starting the vegetation, ½ at the beginning of June.</span></span></p>
 • Chondroitin sulphate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Chondroitin sulphate.</span> chondroitin<br /><br />Name: Chondroitin sulphate<br /><br />Synonyms: Chondroitin<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: clean<br /><br />Chemical formula: not applicable<br /><br />Below is general information on the possible uses and properties of the product. Our product is not a medical or food product.<br /><br /><br />Chondroitin - an organic chemical compound from the group of glycosaminoglycans, a mucopolysaccharide composed of alternating glucuronic acid and N-acetylgalactosamine. It is one of the main components of articular cartilage, where it plays an important role in the form of sulphate in eliminating the friction between touching joint elements of the joint. Its mechanical properties strongly depend on the concentration of salt in the surrounding liquid.</span></p>
 • Siarczan cynku
  <p><br /><span style="font-size:13px;">Gatunek: czysty bez domieszek<br /></span></p> <p> </p> <div class="tabs type_2 initialized"> <ul class="tabs_nav clearfix"><li class="active"><a class="idTabHrefShort" href="#tab1">Specyfikacja</a></li> <li><a class="idTabHrefShort" href="#tab2">Czym jest siarczan cynku?</a></li> </ul><div id="tabywrapp" class="tab_containers_wrap"> <div id="tab1" class="taba tab_container">Nazwa:     Siarczan cynku<br />Synonimy:     Siarczan cynku siedmiowodny, zinc sulfate<br />Gatunek:     Czysty<br />Czystość:     Czysty bez domieszek min 99,5%<br />Wzór chemiczny:     ZnSO4•7H2O</div> <div class="taba tab_container"> </div> <div id="tab2" class="taba tab_container">Siarczan cynku, ZnSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i cynku.<br /><br />Ma postać białych, bezwonnych kryształów, łatwo rozpuszczalnych w wodzie.<br /><br />Jeden z najważniejszych związków cynku, szeroko wykorzystywany m.in. jako składnik elektrolitu podczas cynkowania elektrolitycznego.<br /><br />Roztwór siarczanu cynku jest najważniejszym półproduktem w ciągu otrzymywania cynku metodą hydroelektrometalurgiczną.<br /><br />Siarczan cynku można otrzymać w reakcji kwasu siarkowego z cynkiem metalicznym, jego tlenkiem lub solami lotnych kwasów.<br /><br />Najczęściej spotykany jako sól siedmiowodna ZnSO4•7H2O.<br /><br />Używany jako składnik elektrolitu do cynkowania lub jako mikroelement <br /><br /></div> </div> </div>
 • Aluminum sulfate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Name: Aluminum sulphate<br /><br />Synonyms: aluminii sulfas, aluminum sulfate, E520<br /><br />Chemical formula: Al2 (SO4) 3<br /><br /><br />Application:<br /><br />Used as a dyeing mortar, in the paper industry, tanning and as an intermediate for the preparation of other aluminum compounds.</span></p>
 • Aluminum Potassium Sulphate
  <p>Name: Aluminum Potassium Sulphate</p> <p>Synonyms: potassium aluminum alum, potassium alum</p> <p>Species: pure</p> <p>Formula: KAl (SO4) 2 * 12H2O</p> <p>CAS No .: 7784-24-9</p> <p>EC No.: 233-141-3</p> <p>Index No: 607-022-00-5</p>
 • Magnesium sulfate pharmaceutical. Pure
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Siarczan Magnezu – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i magnezu.">Magnesium sulphate - an inorganic chemical compound, a salt of sulfuric acid and magnesium.<br /></span><span title="Sól Epsom zwana także solą gorzką, solą angielską lub solą epsońską, Epsomit, Epsom salt – swą nazwę zawdzięcza miasteczku Epsom w środkowej Anglii, gdzie pozyskiwano ten związek poprzez odparowanie wody mineralnej.">Epsom salt also known as bitter salt, English salt or epso salt, Epsomit, Epsom salt - owes its name to the town of Epsom in central England, where this compound was obtained by evaporation of mineral water. </span><span title="Wyglądem przypomina zwykłą sól kuchenną (chlorek sodu), jednak jest gorzka w smaku (stąd nazwa sól gorzka), pozbawiona jest zapachu, ma neutralne dla skóry pH.">Appearance resembles ordinary common salt (sodium chloride), however, it is bitter in taste (hence the name bitter salt), odorless, has a pH neutral for the skin.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty spożywczy">Species: pure food<br /><br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /><br /></span><span title="Nazwa: Siarczan magnezu siedmiowodny">Name: Magnesium sulphate heptahydrate<br /></span><span title="Synonimy: Siarczan magnezu, sól Epsom, sól angielska, sól gorzka">Synonyms: Magnesium sulphate, Epsom salt, English salt, bitter salt<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty 99,9%">Purity: Pure 99.9%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: MgSo4 x 7H2O">Chemical formula: MgSo4 x 7H2O<br /><br /></span><span title="Przykłady zastosowań">Examples of applications<br /><br /></span><span title="• Jako środek czyszczący: Doskonale sprawdzi się przy czyszczeniu umywalki, kafelek w kuchni i łazience, fug itp. W tym celu należy zmieszać w równych proporcjach siarczan magnezu z płynem do mycia naczyń uzyskując pastę czyszczącą.">• As a cleaning agent: Ideal for cleaning washbasins, tiles in the kitchen and bathroom, joints, etc. To do this, mix magnesium sulphate in equal proportions with dishwashing liquid to obtain a cleaning paste.<br /><br /></span><span title="W Ogrodzie">In the garden<br /><br /></span><span title="• Jako nawóz: roztwór siarczanu magnezu wykorzystuje się do dolistnego nawożenia magnezem przez oprysk.">• As a fertilizer: the magnesium sulphate solution is used for foliar fertilization with magnesium by spraying.<br /></span><span title="• Jako odstraszacz na insekty: roztworem soli Epsom spryskujemy rośliny ogrodowe i balkonowe">• As an insect repellent: use the Epsom salt solution to spray garden and balcony plants<br /></span><span title="• Jako odżywka dla roślin: użyźnia glebę, doskonały do iglaków, trawników, świetny nawóz do kwiatów ogrodowych i doniczkowych, warzyw.">• As a conditioner for plants: fertilizes the soil, perfect for conifers, lawns, great fertilizer for garden and potted flowers, vegetables. </span><span title="Stosować około 1 łyżkę stołową soli Epsom na 2 litry wody.">Use about 1 tablespoon of Epsom salt for 2 liters of water. </span><span title="Sól Epsom zapobiega brązowieniu trawników i iglaków.">Epsom salt prevents browning of lawns and conifers.<br /></span><span title="• Jako odstraszacz na ślimaki: sypiemy sól Epsom w rejonie występowania lub zagrożonym pojawieniem się ślimaków (podobnie jak na mrówki działa boraks).">• As a snail repeller: we sap the Epsom salt in the area of ​​occurrence or threatened by the appearance of snails (similarly to ants working on borax).</span></span></p>
 • Copper sulfate. Fungicidal
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Siarczan miedzi">Name: Copper sulphate<br /></span><span title="Synonimy: siarczan miedzi pięciowodny">Synonyms: copper pentahydrate<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty min.">Cleanliness: Clean min. </span><span title="93%">93%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: CuSO4 x 5H2O">Chemical formula: CuSO4 x 5H2O<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="• jako fungicyd">• as a fungicide<br /></span><span title="• farbowanie i drukowanie">• dyeing and printing<br /></span><span title="• konserwacja drewna">• wood conservation<br /></span><span title="• farbowanie żelaza">• iron coloring<br /></span><span title="• wykrywanie wody w alkoholu (bezwodny reaguje z wodą i zabarwia roztwór na niebiesko)">• detection of water in alcohol (anhydrous reacts with water and stains the solution in blue)<br /></span><span title="• jest głównym składnikiem zarówno kwaśnych kąpieli do elektrolitycznego miedziowania, jak i kąpieli przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania anod miedzianych">• is the main component of both acid baths for electrolytic copperation and baths for electrolytic production of copper anodes<br /></span><span title="• jest bardzo często używany przez chemików – amatorów do &quot;hodowli&quot; kryształów">• is very often used by chemists - amateurs to "breed" crystals<br /></span><span title="• Siarczan miedzi posiada szerokie zastosowanie w dezynfekcji jako środek grzybobójczy">• Copper sulphate is widely used in disinfection as a fungicide<br /></span><span title="• Likwidacja grzybów na trawniku: opryskać roztworem 7 gramów na 1litr wody.">• Removal of fungi on the lawn: spray with a solution of 7 grams per 1 liter of water.<br /></span><span title="• Ekologiczna uprawa drzew owocowych: na choroby grzybowe drzew owocowych stosować oprysk roztworu: 1litr wody, 5 gramów siarczanu miedzi , 3 łyżki mydła potasowego (może być również z dodatkiem piołunu), 3 łyżki denaturatu.">• Ecological cultivation of fruit trees: for fungal diseases of fruit trees apply the solution: 1 liter of water, 5 grams of copper sulphate, 3 tablespoons of potassium soap (can also be with the addition of wormwood), 3 tablespoons of denatured alcohol.<br /></span><span title="• Likwidacja zagrzybienia pomieszczeń: 3% roztwór - do zwalczania zagrzybienia pomieszczeń">• Liquidation of room crevices: 3% solution - to combat room cavity<br /></span><span title="• Odkażanie gnojówki: stosuje się 2.5% roztwór w kombinacji z kwasem siarkowym w ilości 5-10 litrów obu składników na 1m2.">• Liquid manure disinfection: a 2.5% solution is used in combination with sulfuric acid in an amount of 5-10 liters of both components per 1 m2.<br /></span><span title="• Odkażanie w zakładach miesnych: 1% roztwór-do odkażania- w zakładach mięsnych- ścian i podłóg oraz kanałów powietrzno-chłodniczych">• Disinfection in meat plants: 1% solution - for decontamination - in meat plants - walls and floors as well as air-cooling channels<br /></span><span title="• Korekcja racic: Bardzo pomocne w profilaktyce schorzeń racic są kąpiele w płynie odkażającym i utwardzającym róg racic.">• Hoof claws: Very helpful in the prevention of hoof disorders are the antiseptic and hardening bath of the hoof horn. </span><span title="Do tego celu używa się 10% wodnego roztworu siarczanu miedzi lub 5% formaliny.">For this purpose, a 10% aqueous solution of copper sulphate or 5% formalin is used. </span><span title="Płyn przygotowuje się w specjalnych basenach o łagodnym spadzie i brzegach.">The fluid is prepared in special pools with gentle fall and edges. </span><span title="Ich głębokość musi być taka, aby przechodząc przez kąpiel, krowa zanurzyła racicę i szparę międzyracicową.">Their depth must be such that when passing through the bath, the cow submerges the hoof and the interracial gap.</span></span></p>
 • Nickel sulphate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Nickel sulphate</span><br /><br /><span>Synonyms: nickel hexahydrate sulphate, nickel sulfate hexahydrate</span><br /><br />Species: clean<br /><br />Cleanliness: clean<br /><br />Chemical formula: NiSO4 x 6H2O<br /><br /><br />Nickel (II) sulphate, NiSO4 - an inorganic chemical compound, nickel sulfuric acid salt. Nickel sulphate is a highly soluble salt with a blue color, it is the main source of Ni (2+) ions in electroplating.<br /><br />Application<br /><br />Nickel sulphate is mainly used as electrolyte for nickel plating and electrolytic refining.<br /><br />Nickel sulphate is a basic application in the preparation of galvanic baths and in the chemical industry for the production of fat hydrogenation catalysts.<br /><br />It is also used as a dyeing mortar and for blackening of zinc and brass.</span></p>
 • Siarczan potasu
  <p>Nazwa: Siarczan potasu</p> <p>Synonimy: siarczan dipotasu, tetraoksydosiarczan(2−) potasu</p> <p>Gatunek: Czysty</p> <p>Czystość: Czysty</p> <p>Wzór chemiczny: K2SO4</p> <p> </p> <p>Siarczan potasu</p> <p>Siarczan potasu, K2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i potasu.</p> <p>Siarczan potasu (K2SO4), zwany również siarczanem potażu, jest najbardziej popularnym nisko chlorkowym nawozem. Łączy on w optymalny sposób najważniejsze składniki odżywcze, potas i siarkę, które są łatwo przyswajalne i dostępne dla roślin. 50% jego składu stanowi tlenek potasu (K2O; 42% potasu) a 18% siarka, co zapewnia optymalne stężenie składników odżywczych dla roślin.</p> <p>Jako że siarczan potasu jest nawozem praktycznie pozbawionym chlorków, stanowi on najlepsze źródło składników odżywczych dla roślin wrażliwych na chlorki oraz dla intensywnych systemów uprawy (akwaria, szklarnie, tunele foliowe).</p> <p>W odróżnieniu od innych źródeł potasu takich jak chlorek potasu czy azotan potasu, siarczan potasu ma bardzo niski wskaźnik zasolenia, co czyni go preferowanym nawozem potasowym na terenach zagrożonych zasoleniem gleby. Cechy te sprawiają, że nawozy siarczanowe są najbardziej efektywnymi nawozami, jak również przyczyniają się do tego, że są one najbardziej przyjazne dla środowiska.</p> <p>Potas jest makroelementem, stanowi on ok. 1% suchej masy roślin. Pierwiastek ten jest aktywatorem ponad 50 enzymów, uczestniczy w osmoregulacji a także w zachowaniu równowagi jonowej.</p> <p>Objawy niedoboru potasu pojawiają się w pierwszej kolejności na starszych liściach. Rośliny pobierają go w postaci jonów K+. Najczęściej polecanym i stosowanym źródłem potasu jest siarczan potasu (K2SO4). Zazwyczaj stosuje się dawki od kilku do kilkunastu ppm na tydzień. W akwariach roślinnych, w których nie podaje się tego pierwiastka istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia jego niedoboru. Woda z wodociągów jest wyjałowiona i zawiera zwykle zbyt mało potasu w stosunku do zapotrzebowania roślin.</p> <p>Przykładowe proporcje nawożenia akwarium:</p> <p>objętość akwarium netto 100 litrów</p> <p>objętość przygotowanego roztworu 500 ml</p> <p>ilość K2SO4 - 35g</p> <p>stężenie w akwarium po dodaniu 1 ml roztworu</p> <p>K - 0,314mg/l</p> <p>SO4 - 0,129 mg/l</p>
 • Siarczan sodu
  <h1>Sodium sulfate</h1> <p>Name: Sulfate of sodium</p> <p>Synonyms:</p> <p>Genre: Clean</p> <p>Purity: 100%</p> <p>Chemical formula: Na2SO4</p> <p>Sodium sulphate is an inorganic chemical compound. It is a salt of sulfuric acid and sodium.</p> <p>This substance can be extracted from natural sources, but can also be synthesized in the process of obtaining hydrogen chloride.</p> <p>It is used in the Kraft process, in the production of dyes, glass and many detergents. I also use it as a water-absorbing agent.</p>
 • Iron sulphate. Spring fertilizer
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Nieorganiczny związek chemiczny, sól żelaza i kwasu siarkowego.">Inorganic chemical compound, iron salt and sulfuric acid.<br /></span><span title="Uwodniony siarczan żelaza(II) FeSO4·7H2O, zwany dawniej witriolem żelaza/żelaznym albo żelaznym koperwasem, jest jasnozieloną krystaliczną substancją, która topi się w temperaturze 64 °C, w 90 °C przechodzi w monohydrat FeSO4·H2O, który w 327 °C">The hydrated iron (II) sulphate FeSO4 · 7H2O, formerly known as iron vitriol / iron or iron coffer, is a light green crystalline substance that melts at 64 ° C, transformed at 90 ° C into the monohydrate FeSO4 · H2O, which at 327 ° C </span><span title="uwalnia wodę i przechodzi do bezwodnego siarczanu żelaza.">releases water and passes to anhydrous iron sulphate.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty techniczny">Species: pure technical<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Siarczan żelaza(II)">Name: Iron sulphate (II)<br /></span><span title="Synonimy: siarczan żelaza(II), siarczan(VI) żelaza(II), siarczan żelazawy, Iron(II) sulfate (dawn.)">Synonyms: iron (II) sulphate, iron (II) sulfate, ferrous sulfate, Iron (II) sulfate (former)<br /></span><span title="Gatunek: Czysty techniczny">Species: Clean technical<br /></span><span title="Czystość: Czysty">Cleanliness: Clean<br /></span><span title="Wzór chemiczny: FeSO4">Chemical formula: FeSO4<br /><br /></span><span title="Charakterystyka">Characteristic<br /></span><span title="Siedmiowodny siarczan żelaza II (inaczej siarczan żelazawy) FeSO4·7H2O, powoduje zamieranie mchów.">Iron II sulfate heptahydrate (or ferrous sulphate) FeSO4 · 7H2O, causes mosses to die down. </span><span title="Łatwo go rozpoznać po niebiesko-zielonawym zabarwieniu.">It is easy to recognize it in a blue-green color. </span><span title="Jest nawozem który obniża pH gleby, najlepiej stosować go w czasie intensywnego wzrostu traw.">It is a fertilizer that reduces soil pH, it is best used during intensive grass growth. </span><span title="Zabiegi trzeba powtarzać co kilka tygodni.">Treatments need to be repeated every few weeks.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie w zwalczaniu mchu">Application in combating moss<br /></span><span title="Siarczan żelaza(II) wykazuje silne działanie wysuszające co dla mchów ma zgubne znaczenie.">Iron (II) sulphate has a strong drying effect, which is disastrous for mosses. </span><span title="Charakteryzuje się działaniem kontaktowym i powoduje brązowienie, a następnie czernienie mchów.">It is characterized by contact activity and causes browning and then blackening of mosses.<br /></span><span title="Siarczan żelaza eliminuje mech z trawników i zapobiega jego występowaniu.">Iron sulphate eliminates moss from lawns and prevents it from occurring. </span><span title="Pobudza system odpornościowy roślin, czym przeciwdziała chorobom traw.">It stimulates the immune system of plants, which prevents grass diseases. </span><span title="Stosowany w leczeniu chlorozy żelaza, żółknięciem listowia spowodowanym niedoborem żelaza.">Used in the treatment of iron chlorosis, leaf yellowing due to iron deficiency.<br /></span><span title="Podstawą poprawnego zwalczania jest dokładne pokrycie mchów preparatem i stąd formy użytkowe tego związku w postaci płynnej wykazują większą efektywność.">The basis for proper control is the exact coverage of the mosses with the preparation and hence the formulations of this compound in the liquid form show greater efficiency. </span><span title="Niezwykle cenną zaletą siarczanu żelaza, jest aktywność już w temperaturze w granicach zero st. C. Umożliwia to zaaplikowanie preparatu wczesną wiosną, w okresie intensywnego rozwoju mchów, jeszcze przed terminem stosowania wiosennego nawożenia.">An extremely valuable advantage of iron sulphate is the activity already at the temperature of zero degrees C. This allows the application of the preparation in early spring, during the intensive development of mosses, even before the date of application of spring fertilization.<br /></span><span title="Siarczan żelazawy ma postać zielono-niebieskiego proszku i bryłek dobrze rozpuszczalnych w wodzie.">The ferrous sulphate has the form of a green-blue powder and nodules well soluble in water. </span><span title="Przy zbyt dużym stężeniu barwi trawę na czarno, efekt ten ustępuje po kilku dniach.">If the concentration is too high, the grass becomes black and the effect disappears after a few days. </span><span title="Nie należy stosować, jeśli mogą wystąpić przymrozki, niemniej można stosować już przy temperaturze 0 stopni Celsiusza.">Do not use if frost may occur, but it can be used already at 0 degrees Celsius. </span><span title="W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po około 3-4 tygodniach.">If necessary, the treatment can be repeated after about 3-4 weeks.<br /></span><span title="Po 2-3 dniach od zastosowania siarczanu żelaza zmiana koloru mchu na czarny będzie oznaką skutecznej eliminacji.">After 2-3 days from the use of iron sulphate, the change in color of moss to black will be a sign of effective elimination. </span><span title="Martwy mech należy usunąć za pomocą grabi ogrodowych, mchu nie należy kompostować.">Dead moss should be removed with garden rake, moss should not be composted.<br /></span><span title="Siarczan żelaza należy stosować wyłącznie na terenach porośniętych trawą, gdzie się doskonale wchłania.">Iron sulphate should only be used in areas covered with grass, where it is perfectly absorbed. </span><span title="Nie należy stosować na powierzchniach budowlanych takich jak połacie dachowe, chodniki, tarasy, beton, kostka betonowa, murki, figury ogrodowe itp. gdyż siarczan żelaza pozostawia ciemny (czarny lub brązowy) nalot trudny do usunięcia (można go usunąć 5% roztworem kwasu szczawiowego)">Do not use on building surfaces such as roofs, sidewalks, terraces, concrete, concrete blocks, walls, garden figures etc. as iron sulphate leaves a dark (black or brown) coating difficult to remove (it can be removed with 5% oxalic acid solution) </span><span title=".">.<br /></span><span title="Po zastosowaniu należy unikać kontaktu z trawnikiem przez okres około 7 dni ze względu na ryzyko podrażnienia lub poplamienia innych nawierzchni.">After application, avoid contact with the lawn for a period of about 7 days due to the risk of irritation or staining of other surfaces.<br /></span><span title="Zbrylanie produktu jest procesem zupełnie normalnym, odwracalnym i nie powoduje obniżenia właściwości substancji.">Caking the product is a completely normal process, reversible and does not reduce the properties of the substance.<br /><br /><br /></span><span title="Dawkowanie">Dosage<br /></span><span title="Do oprysków trawnika należy przygotować 3% roztwór siarczanu żelaza w wodzie.">A 3% solution of iron sulphate in water should be prepared for lawn spraying.<br /><br /></span><span title="Czyli 300g (1/3kg) siarczanu żelaza rozpuszczamy w 10 litrach wody.">So 300 g (1/3 kg) of iron sulphate are dissolved in 10 liters of water.<br /><br /></span><span title="Wydajność preparatu: Około 1L roztworu na 5m2 trawnika, czyli na każdy 1m2 trawnika potrzebujemy 200ml 3% roztworu siarczanu żelaza.">Product yield: About 1L of solution per 5m2 of lawn, ie for every 1m2 of lawn we need 200ml of a 3% solution of iron sulphate.<br /><br /></span><span title="Maksymalne stężenie do pozbycia się mchów nie powinno wynosić więcej niż 5%.">The maximum concentration for getting rid of moss should not be more than 5%.<br /><br /></span><span title="Efekt powinien być widoczny po 2-3 dniach po oprysku.">The effect should be visible after 2-3 days after spraying.</span></span></p>
 • Sodium sulphite anhydrous
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Sodium sulphite - (Na2SO3) inorganic chemical compound, sodium salt of sulfuric acid.</span><br />Application: As a bleaching, disinfecting and preserving agent. As an addition to photographic developers and fixers, as well as as a reducing agent containing sewage containing chromic acids. Other applications are found in the tanneries, textiles, paper and wine industry</span></p>
 • Granulated sulfur
  <p><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Siarka mielona">Name: Sulfur ground<br /></span><span title="Synonimy: Sulfur">Synonyms: Sulfur<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty min.">Cleanliness: Clean min. </span><span title="99,9%">99.9%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: S">Chemical formula: S<br /><br /></span><span title="Wykorzystanie siarki">The use of sulfur<br /></span><span title="Siarka to jeden z podstawowych surowców przemysłu chemicznego.">Siarka is one of the basic raw materials of the chemical industry. </span><span title="Siarka i jej związki wykorzystuje się do produkcji dwusiarczku węgla i kwasu siarkowego (VI).">Sulfur and its compounds are used for the production of carbon disulphide and sulfuric acid (VI). </span><span title="Używana jest do wulkanizacji kauczuku (nadawanie elastyczności), jako składnik zapałek, prochu i ogni sztucznych.">It is used to vulcanize rubber (giving elasticity) as an ingredient in matches, gunpowder and fireworks. </span><span title="Siarka jest niezbędna dla wszystkich organizmów żywych jako składnik białek.">Sulfur is essential for all living organisms as a component of proteins. </span><span title="Wykorzystywana jest do produkcji barwników, jako specjalistyczny cement, do leczenia chorób skóry.">It is used for the production of dyes, as a specialized cement, for the treatment of skin diseases.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie siarki w ogrodnictwie i sadownictwie">The use of sulfur in gardening and fruit-growing<br /></span><span title="• Siarka spełnia bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju wszelkiego typu roślin.">• Sulfur plays a very important role in the proper development of all types of plants. </span><span title="Dla roślin uprawnych jest nie tylko składnikiem, mającym swój udział w prawidłowym odżywianiu, ale pełni także znaczącą rolę w ochronie roślin.">For crops, it is not only a component that contributes to proper nutrition, but also plays a significant role in plant protection. </span><span title="Z praktycznego punktu widzenia, siarka ma znacznie większe zastosowanie jako środek ochrony roślin niż jako składnika pokarmowego kształtującego wielkość oraz jakość plonu.">From a practical point of view, sulfur is much more useful as a plant protection product than as a nutrient shaping the size and quality of the crop.<br /></span><span title="• Siarka stosowana przed kwitnieniem działa hamująco na rozwój pordzewiacza jabłoniowego i przędziorków.">• Sulfur applied before flowering inhibits the development of apple apple stalk and spider mites. </span><span title="Siarka pełni znaczącą rolę w ochronie jabłoni, zwłaszcza przed najpoważniejszą chorobą tego typu upraw – parchem jabłoni.">Sulfur plays a significant role in the protection of apple trees, especially against the most serious disease of this type of crop - scab of apple trees.<br /></span><span title="• Siarka, podobnie jak azot, magnez, fosfor, potas i wapń należy do makroskładników pokarmowych roślin.">• Sulfur, like nitrogen, magnesium, phosphorus, potassium and calcium, belongs to the macronutrients of plants. </span><span title="W przypadku niedoborów siarki rośliny nie mogą i nie potrafią poprawnie funkcjonować, a objawy deficytu tego pierwiastka przypominają objawy braku azotu.">In the case of sulfur deficiencies, plants can not and can not function properly, and the deficit symptoms of this element are similar to those of nitrogen deficiency. </span><span title="Siarka pomaga roślinom przyswoić azot z gleby.">Sulfur helps plants absorb nitrogen from the soil. </span><span title="Przy niedoborach siarki, azot nie może być w pełni wykorzystywany.">With sulfur shortages, nitrogen can not be fully used.<br /><br /><br /></span><span title="Zakwaszanie gleby siarką">Acidification with sulfur<br /></span><span title="• Skuteczną metodą zakwaszenia gleby jest wysiew siarki pylistej, lub granulowanej.">• Sowing of dusty or granulated sulfur is an effective method of soil acidification. </span><span title="Siarka działa wolno i do pełnej skuteczności wymaga odpowiedniej ilości czasu.">Sulfur works slowly and requires a sufficient amount of time to be fully effective. </span><span title="Przy małych dawkach wysianych jesienią możemy uprawiać rośliny już wiosną, ale gdy musimy użyć maksymalnych dawek siarki (2,5-3,5 kg./10m2) to niestety z uprawą musimy poczekać minimum rok.">At small doses sown in autumn, we can grow plants in the spring, but when we have to use the maximum doses of sulfur (2.5-3.5 kg./10m2), unfortunately we have to wait a year for cultivation. </span><span title="Siarkę możemy stosować także po posadzeniu roślin, lecz jednorazowa dawka nie powinna wtedy przekraczać (50-100 g/10m2) powierzchni.">Sulfur can be used after planting, but a single dose should not exceed (50-100 g / 10m2) of the surface.<br /></span><span title="• Aby utrzymać niski poziom pH w uprawie roślin kwasolubnych należy unikać stosowania kompostu, obornika, oraz zasadowych nawozów mineralnych (np. saletra wapniowa, magnezowa, saletrzak), powodujących wzrost odczynu gleby.">• In order to maintain a low pH level in the cultivation of acidophilous plants, the use of compost, manure and alkaline mineral fertilizers (eg calcium salt, magnesium nitrate, calcium ammonium nitrate) causing soil pH increase should be avoided.</span></p>
 • Ground sulfur
 • Corn starch
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Nazwa: Skrobia kukurydziana">Name: Maize starch<br /><br /></span><span title="Synonimy: Mazeina, Maizena, Starch">Synonyms: Mazeina, Maizena, Starch<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty bez GMO, niemodyfikowana skrobia kukurydziana">Purity: Pure without GMO, unmodified corn starch<br /><br /></span><span title="Charakterystyka skrobi kukurydzianej.">Characterization of corn starch.<br /><br /></span><span title="Wiele osób myli skrobię z mąką kukurydzianą.">Many people wash starch with corn flour. </span><span title="Oba produkty są wytwarzane z kukurydzy, jednak mąka jest uzyskiwana poprzez zmielenie ziaren, a skrobia wytwarzana jest z białych pręcików kukurydzy.">Both products are made from maize, however, the flour is obtained by grinding the grains, and the starch is made from white corn stamens. </span><span title="Skrobia jest produktem bezglutenowym, posiada, także mniejszą kaloryczność w porównaniu do mąki kukurydzianej.">Starch is a gluten-free product, it also has a lower calorific value compared to maize flour.<br /><br /></span><span title="Skrobia kukurydziana jest naturalnym węglowodanem.">Corn starch is a natural carbohydrate. </span><span title="Zawartość kaloryczna 100 g skrobi kukurydzianej wynosi 367 kcal.">The caloric content of 100 g maize starch is 367 kcal.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie kosmetyczne.">Cosmetic application.<br /><br /></span><span title="W kosmetyce ze względu na naturalność produktu oraz niską cenę jest wykorzystywana do testowania mieszanek kolorystycznych, które są dodawane do produktów kosmetycznych.">In cosmetics, due to the naturalness of the product and low price, it is used to test color blends that are added to cosmetic products. </span><span title="Skrobia jest także, składnikiem talków, pudrów matujących, różów oraz brązerów, w których jest niezastąpionym wypełniaczem.">Starch is also a component of talcs, matting powders, blushes and bronzes, in which it is an irreplaceable filler.<br /><br /></span><span title="Skrobia jest wykorzystywana w produkcji kosmetyków do twarzy, oczu, ust oraz paznokci.">Starch is used in the production of cosmetics for the face, eyes, lips and nails. </span><span title="Jest polecana do cery tłustej i mieszanej, działa wysuszająco na skórę.">It is recommended for oily and combination skin and has a drying effect on the skin. </span><span title="Skrobia powoduje, że makijaż wygląda estetycznie, zabezpiecza przed błyszczeniem twarz, co jest ważne dla pań mających problemy z nadmierną produkcją serum.">Starch makes the makeup looks aesthetically pleasing, prevents the face from shining, which is important for women who have problems with excessive serum production.<br /><br /></span><span title="Domowe sposoby użycia skrobi kukurydzianej.">Home uses of corn starch.<br /><br /></span><span title="Pozbycie się tłustych plam.">Getting rid of greasy stains. </span><span title="Zanim kupisz kolejny, drogi odplamiacz chemiczny spróbuj zastosować skrobię.">Before you buy another, expensive chemical stain remover, try to apply starch. </span><span title="Posyp nią plamę i zwilż ciepłą wodą, pozostaw do wchłonięci na godzinę, po tym czasie zacznij czyszczenie.">Sprinkle it with a stain and moisten with warm water, let it be absorbed for an hour, after that time, start cleaning.<br /><br /></span><span title="Zmiękczacz tkanin.">Fabric softener. </span><span title="Do płukania ubrań, trzeba dodać dwie łyżki wcześniej rozpuszczonej w zimnej wodzie skrobi kukurydzianej.">To rinse clothes, you need to add two tablespoons of previously dissolved in cold water corn starch. </span><span title="Doskonale zmiękcza ubrania bawełniane.">Perfectly softens cotton clothes.<br /><br /></span><span title="Pasta na podrażnienia skóry.">Paste for skin irritation. </span><span title="Skrobia znakomicie sprawdza się przy łagodzeniu podrażnień skórnych, zwłaszcza oparzeń słonecznych oraz wywołanych alergią.">Starch is ideal for the relief of skin irritation, especially sunburn and allergy. </span><span title="Na podrażnione partie ciała wystarczy nałożyć skrobię kukurydzianą wymieszaną z niewielką ilością zimnej wody (konsystencja pasty).">For irritated parts of the body it is enough to apply corn starch mixed with a small amount of cold water (consistency of the paste).<br /><br /></span><span title="Minimalizuje skutki uszkodzeń skóry.">It minimizes the effects of skin damage. </span><span title="Jest pomocna zwłaszcza przy ukąszeniach owadów, pęcherzach oraz drobnych zranieniach.">It is especially helpful in the case of insect bites, blisters and minor wounds. </span><span title="Zapobiega powstawaniu wilgoci, zabezpiecza przed mnożeniem się bakterii oraz ogranicza dokuczliwe swędzenie.">It prevents the formation of moisture, prevents the multiplication of bacteria and reduces annoying itching. </span><span title="Skrobie wymieszać w zimną wodą do konsystencji pasty, którą należy nałożyć na uszkodzoną skórę.">Mix the starches in cold water to the consistency of the paste to be applied to the damaged skin. </span><span title="Skrobia, również zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji.">Starch also reduces the risk of infection.<br /><br /></span><span title="Suchy szampon.">Dry shampoo. </span><span title="Przyda się w sytuacjach szybkiego odświeżenia włosów.">It will be useful in situations of quick hair refreshing. </span><span title="Można go zrobić w domu z wykorzystaniem skrobi kukurydzianej i sody oczyszczonej.">It can be done at home using corn starch and baking soda. </span><span title="Cztery łyżeczki skrobi wymieszać z dwoma łyżeczkami sody.">Mix four teaspoons of starch with two teaspoons of baking soda. </span><span title="Mieszanka pochłonie nadmiar substancji tłustych z włosów.">The mixture will absorb excess fatty substances from the hair. </span><span title="Naturalny suchy szampon trzeba wetrzeć u nasady głowy.">You should rub the natural dry shampoo at the base of the head. </span><span title="Nadmiaru proszku usunąć.">Remove excess powder.<br /><br /></span><span title="Naturalny dezodorant.">A natural deodorant. </span><span title="Skrobia ma właściwości eliminujące wilgoć oraz nieprzyjemny zapach.">Starch has properties that eliminate moisture and unpleasant smell. </span><span title="Do przygotowania potrzebna jest łyżka sody oczyszczonej, trzy łyżki skrobi kukurydzianej oraz 30 ml oleju kokosowego lub migdałowego, który trzeba podgrzać.">For preparation you need a spoonful of baking soda, three tablespoons of corn starch and 30 ml of coconut or almond oil, which needs to be heated. </span><span title="Wszystko wymieszać, można dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego np. lawendowego.">Mix everything, you can add a few drops of your favorite essential oil, such as lavender oil. </span><span title="Uzyskany roztwór należy przechowywać w szklanym pojemniku np. po zużytym per spirancie kulkowym.">The obtained solution should be stored in a glass container, eg after the used per ball spherulite.<br /><br /></span><span title="Skrobia może służyć do posypywania naszych stóp, ponieważ przeciwdziała wilgoci i uniemożliwia rozwijanie się grzybicy stóp.">Starch can be used to sprinkle our feet, because it counteracts moisture and prevents the development of foot fungus. </span><span title="Dodatkowo skrobia kukurydziana niweluje zapach.">In addition, corn starch eliminates the smell.</span></span></p>
 • Himalayan salt
  <p><span id="result_box" class="short_text" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Himalayan salt</span></span></p>
 • Potassium sorbate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Sorbinian potasu">Potassium sorbate<br /><br /><br /></span><span title="Nazwa: Sorbinian potasu">Name: Potassium sorbate<br /><br /></span><span title="Synonimy: sól potasowa kwasu sorbowego, potassium sorbate, potassium (E-E)-hexa-2,4-dienoate">Synonyms: potassium salt of sorbic acid, potassium sorbate, potassium (E-E) -hexa-2,4-dienoate<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty min.">Cleanliness: Clean min. </span><span title="99,9%">99.9%<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: C6H7KO2">Chemical formula: C6H7KO2<br /><br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /><br /></span><span title="doskonały konserwant przeciwko grzybom i drożdżom,">an excellent preservative against fungi and yeasts,<br /><br /></span><span title="Sorbinian potasu – organiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu sorbinowego.">Potassium sorbate - an organic chemical compound, the potassium salt of sorbic acid. </span><span title="Jego zakres stosowania i właściwości są prawie takie same, jak dla kwasu sorbowego, jednakże forma potasowa (oraz inne jego sole) jest lepiej rozpuszczalna w wodzie.">Its range and properties are almost the same as for sorbic acid, however, the potassium form (and its other salts) is more soluble in water.<br /><br /></span><span title="Sorbinian potasu używany jest jako środek konserwujący.">Potassium sorbate is used as a preservative.<br /><br /></span><span title="Stosuje się go do m.in.">It applies to, among others </span><span title="kosmetyków i papierosów.">cosmetics and cigarettes. </span><span title="Związek ten jest często używany razem z benzoesanem sodu.">This compound is often used together with sodium benzoate.<br /><br /></span><span title="Sorbinian potasu w akwarystyce">Potassium sorbate in aquaristics<br /><br /></span><span title="Sorbinian potasu jest środkiem doskonale konserwującym płynne nawozy akwarystyczne, chroni on nawóz przed rozwojem grzybów i pleśnią.">Potassium sorbate is a product that perfectly preserves liquid aquaristic fertilizers, protects the fertilizer against fungal growth and mold. </span><span title="Należy go stosować razem z kwasem L-askorbinowym, który zakwasza nawóz i zapobiega rozwojowi bakterii.">It should be used together with L-ascorbic acid, which acidifies the fertilizer and prevents the growth of bacteria.<br /><br /></span><span title="Dawkowanie do nawozów:">Dosing for fertilizers:<br /><br /></span><span title="Odważamy 0,2 g sorbinianu potasu na 500 ml nawozu.">We weigh 0.2 g of potassium sorbate on 500 ml of fertilizer.<br /><br /></span><span title="Zestaw do konserwacji nawozów: 0,2 gr.">Fertilizer maintenance kit: 0.2 gr. </span><span title="sorbinianu potasu oraz 0,5 gr.">potassium sorbate and 0.5 gr. </span><span title="kwasu L-askorbinowego na każde 500 ml nawozu.">L-ascorbic acid for every 500 ml of fertilizer.</span></span></p>
 • Sorbitol
 • Colloidal Silver
  <p>Colloidal silver 50ppm BIOMUS</p> <p>Synonyms: colloidal silver, Kolloides silber, nano silver, silver colloid, colloidal silver non-ionic solution</p> <p>Aroma: specific</p> <p>Purity: Pure without admixtures</p> <p>CAS No.: 7440-22-4<br />EC number: 231-131-3</p> <p>Chemical formula: not applicable</p> <p>Index number: not applicable</p>
 • Potassium water glass
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Potassium water glass</span><br /><br /><br />Name: Potassium water glass<br /><br />Synonyms: water glass<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Purity: RK-125<br /><br />Chemical formula: K2O x nSiO2<br /><br /><br />Usage<br /><br />Potassium water glass has a number of applications, mainly acting as a binder:<br /><br />is used for the production of adhesives and putties used in construction<br /><br />silicone resins are produced from it<br /><br />they are used as a binder for ceramic materials<br /><br />for the production of molds in foundries<br /><br />for making paints<br /><br />for the production of welding electrodes<br /><br />for the production of washing powders<br /><br />for the production of refractories (eg impregnation of wood with a water glass solution)<br /><br />as the base of chemical gardens<br /><br />Water glasses inhibit corrosion, prevent deposits, are also useful in systems that have already been significantly corroded. They are characterized by poor reactivity and quite high stability, unlimited solubility in water and non-flammability.</span></p>
 • Sodium water glass
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Water glass, sodium</span><br /><br /><br />Name: Soda water glass<br /><br />Synonyms: water glass<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Purity: R-134<br /><br />Chemical formula: Na2O x nO2Si<br /><br /><br />Usage<br /><br />Soda water glass has a number of applications, mainly acting as a binder:<br /><br />is used for the production of adhesives and putties used in construction<br /><br />silicone resins are produced from it<br /><br />they are used as a binder for ceramic materials<br /><br />for the production of molds in foundries<br /><br />for making paints<br /><br />for the production of welding electrodes<br /><br />for the production of washing powders<br /><br />for the production of refractories (eg impregnation of wood with a water glass solution)<br /><br />as the base of chemical gardens<br /><br />Water glasses inhibit corrosion, prevent deposits, are also useful in systems that have already been significantly corroded. They are characterized by poor reactivity and quite<br /><br />high stability, unlimited solubility in water and non-flammability.</span></p>
 • Salt tablets. Pasteurized salt
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en">Salt tablets<br /><br />Salt in tablets is used in water treatment systems, including for the regeneration of ion exchangers, water softeners and multifunctional filters, which capture the components that cause water hardness (calcium and magnesium). The hardness of water causes unnecessary consumption of softening agents, as well as the formation of boiler scale, which reduces the efficiency of the heating process and significantly increases fuel consumption.<br /><br />DESTINY<br /><br /></span></p> <ul><li><span lang="en" xml:lang="en">Heating and cooling industry</span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en">Technological processes</span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en">Washing machines</span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en">Dishwashers</span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en">Water treatment stations</span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en">timpani</span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en">Water filters</span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en">Other</span></li> </ul>
 • Talk
  <p>Nazwa: Talk</p> <p>Synonimy: Talc, Krzemian magnezu uwodniony, wodorometakrzemian magnezu</p> <p>Gatunek: Czysty techniczny</p> <p>Czystość: Czysty techniczny</p> <p>Wzór chemiczny: (Mg3H2(SiO3)4), 3MgOx4SiO2xH2O</p> <p>Profesjonalny Talk techniczny do opon i dętek oraz w budownictwie mieszkaniowym</p> <p>Talk służy do montażu opon, dętek i ochraniaczy dętkowych w oponach. Ułatwia bezproblemowe i bezpieczne układanie się dętki w oponie w czasie pompowania po wykonaniu naprawy.</p> <p>Cechy talku</p> <p>Talk doskonale sprawdza się przy konserwacji wszelkiego typu gum i lateksów w sprzętach domowych (pralki, zmywarki, lodówki, suszarki)</p> <p>W branży motoryzacyjnej: ułatwia bezpieczne ukłożenie dętki w oponie podczas pompowania i wymianie opon i dętek</p> <p>Ułatwia montaż dętki lub opony na felgę</p> <p>Doskonale zapobiega łączeniu się (spiekaniu się) gumy</p> <p>Można go stosować do matowienia farb i lakierów</p> <p>Świetnie konserwuje produkty wytworzone z lateksu i gumy</p> <p>Zapobiega starzeniu się uszczelek w drzwiach samochodowych i stolarce okiennej</p> <p>Izoluje od niesprzyjających warunków atmosferycznych materiały gumowe i lateksowe w budownictwie i motoryzacji - w tym: okna balkonowe, okna dachowe, drzwi samochodowe itd...</p> <p>Zapezpiecza uszczelki i wszelkiego rodzaju połączenia gumowe w sprzęcie AGD</p>
 • Tauryna
  <h2>Tauryna</h2> <p>Nazwa: Tauryna</p> <p>Synonimy: taurine</p> <p>Gatunek: czysty</p> <p>Czystość: czysty 100%</p> <p>Wzór chemiczny: C2H7NO3S</p> <p>Uwaga: Oferowana przez naszą firmę tauryna nie jest lekiem, preparatem leczniczym ani medycznym oraz spożywczym. Poniższy opis przedstawia ogólne działanie tauryny na organizmy. Oferowany przez nas produkt jest wysokiej czystości odczynnikiem chemicznym i przeznaczony jest do zastosowań laboratoryjnych. Poniższy opis nie odnosi się bezpośrednio do naszego produktu a wyłącznie do substancji o nazwie tauryna.</p> <h2>Działanie</h2> <p>Funkcją biochemiczną tauryny jest m.in. sprzęganie kwasów żółciowych przed wydaleniem ich z wątroby. Tworzą się sole kwasów żółciowych – kwas taurocholowy i taurochenodeoksycholowy.</p> <p>Zwiększa to rozpuszczalność kwasów żółciowych, a co za tym idzie poprawia ich zdolności emulgujące tłuszcze w świetle przewodu pokarmowego.</p> <p>Tauryna pomaga transportować kreatynę do mięśni co powoduje jej bardziej efektywne wykorzystanie, a także przyśpiesza regenerację mięśni po wysiłku.</p> <p>W miarę wysiłku organizm przestaje wytwarzać wymagane ilości tauryny i następuje jej niedobór.</p> <p>Tauryna działa jak transmiter metaboliczny i ma dodatkowo efekt detoksykujący oraz wzmacniający siłę skurczu serca.</p> <p>Tauryna wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Przypisuje się jej funkcje neuroprzekaźnika. Jest m.in. agonistą receptorów GABA(A).</p> <p>Tauryna miałaby poprawiać funkcje poznawcze i pomagać w nauce poprzez zwiększenie metabolizmu komórek glejowych i, pośrednio, wszystkich neuronów.</p> <p>Odkryto, że wyjątkowo wysokie stężenie tauryny występuje w rozwijającym się mózgu i drastycznie spada zaraz po zakończeniu procesu rozwoju.</p> <p>Tauryna syntetyczna jest składnikiem dostępnych na rynku napojów energetyzujących, mleka modyfikowanego w proszku dla dzieci, karmy dla zwierząt (m.in. jako niezbędna dla kotów) oraz odżywek dla sportowców zawierających również kofeinę, glukuronolakton i inne substancje.</p> <p>Organizm ludzki wytwarza niewielkie ilości tauryny w wątrobie, mózgu, jelitach i mięśniach szkieletowych.</p> <p>Jej naturalnym źródłem są szczególnie ostrygi, mięso, ryby, serwatka, soczewica, groch. Niemowlęta karmione piersią otrzymują niezbędną dawkę tauryny w mleku matki.</p> <p>Jest też niezbędnym składnikiem w diecie kotów – jest dla nich aminokwasem egzogennym.</p> <p> </p>
 • Balsamic turpentine
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Balsamic turpentine</span><br /><br />Application:<br /><br />It is used as a solvent for paints and varnishes, for the preparation of shoe and floor pastes, as a raw material for organic syntheses. <br /></span></p>
 • Sodium thiosulphate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Tiosiarczan sodu">Sodium thiosulphate<br /><br /></span><span title="Nazwa: Tiosiarczan sodu">Name: Sodium thiosulphate<br /><br /></span><span title="Synonimy: tiosiarczan = STS, sodium thiosulfate, antychlor">Synonyms: thiosulphate = STS, sodium thiosulfate, antichlor<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty bez domieszek">Purity: Pure without admixtures<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: Na2S2O3•5H2O">Chemical formula: Na2S2O3 • 5H2O<br /><br /><br /></span><span title="Tiosiarczan sodu (lub tiosiarczan = STS ) jest przeciwutleniaczem, fungicydem i chelatorem metali ciężkich.">Sodium thiosulphate (or thiosulphate = STS) is an antioxidant, fungicide and heavy metal chelator. </span><span title="Jest on stosowany przy zatruciach cyjankiem i innymi toksycznymi substancjami.">It is used in poisoning with cyanide and other toxic substances. </span><span title="W odpowiednich ilościach rozpuszcza zwapnienia tkanek miękkich i usuwa nadmiar wapnia.">It dissolves soft tissue calcification and removes excess calcium in appropriate amounts.<br /><br /></span><span title="W tradycyjnej fotografii związek ten jest stosowany jako utrwalacz, ponieważ tworzy trwałe kompleksy z jonami srebra, dzięki czemu usuwa po wywołaniu nienaświetlony bromek srebra z kliszy.">In traditional photography, this compound is used as a fixative, because it forms stable complexes with silver ions, thereby removing the unexposed silver bromide from the plate upon induction.<br /><br /></span><span title="Często jest używany w analizie chemicznej (jodometria), w fotografii, analityce oraz wykorzystywany do efektownych doświadczeń.">It is often used in chemical analysis (iodometry), in photography, analytics and used for effective experiments. </span><span title="Jest jedną z odtrutek na cyjanek potasu.">It is one of the antidotes for potassium cyanide.<br /><br /></span><span title="Postać : białe, bezwonne, krystaliczne ciało stałe (pentahydrat)">Form: white, odorless, crystalline solid (pentahydrate)<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny : Na2S2O3*5H2O">Chemical formula: Na2S2O3 * 5H2O<br /><br /></span><span title="Temperatura topnienia : 48,5 °C">Melting point: 48.5 ° C<br /><br /></span><span title="Tiosiarczan sodu jest stosowany jako środek w neutralizacji roztworów chloru i jodu w zbiornikach wodnych, stawach hodowlanych, akwariach.">Sodium thiosulphate is used as an agent in the neutralization of chlorine and iodine solutions in water reservoirs, ponds, aquariums. </span><span title="Chlor jest toksycznym pierwiastkiem, a nadmiar chloru może być szkodliwy dla ryb i skorupiaków, stąd ważne jest, aby usunąć chlor przez dezynfekcję zbiorników i sprzętu przy pomocy tiosiarczanu sodu.">Chlorine is a toxic element, and excess chlorine can be harmful to fish and crustaceans, hence it is important to remove chlorine by disinfecting tanks and equipment with sodium thiosulphate.<br /><br /></span><span title="Uwodniony tiosiarczan sodu (Na2S2O3 x 5H2O) w temperaturze 48 °C topnieje do &quot;wody krystalicznej&quot;, a po stopnieniu przechodzi w stan cieczy przechłodzonej i dlatego w skutek wrzucenia do niego kryształu tiosiarczanu sodu, bądź oddziaływania nagłym impulsem (uderzenie) zaczyna krystalizować z wydzieleniem">Hydrated sodium thiosulphate (Na2S2O3 x 5H2O) melts to "crystalline water" at 48 ° C, and after melting it turns into a subcooled liquid state and therefore due to dropping a sodium thiosulphate crystal or a sudden impulse (impact) begins to crystallize with separation </span><span title="ciepła (o temp. około 45*C) zjawisko to znalazło zastosowanie w grzałkach chemicznych.">heat (at about 45 ° C) this phenomenon has been used in chemical heaters.<br /><br /></span><span title="Jest to środek chelatujący wapń i ma wiele zastosowań przy usuwaniu toksycznych substancji z organizmu.">It is a chelating agent and has many uses in the removal of toxic substances from the body.<br /><br /></span><span title="Tiosiarczan sodu jest stosowany przy zakażeniach grzybiczych.">Sodium thiosulphate is used for fungal infections. </span><span title="Dodaje się go do wody w brodzikach, wannach, kabinach prysznicowych by pozbyć się grzybicy.">It is added to the water in shower trays, bathtubs, shower cabins to get rid of ringworm. </span><span title="Przy łupieżu pstrym, tiosiarczan sodu łączy się często z kwasem salicylowym w preparacie, który jest stosowany miejscowo na dotknięte obszary.">With dandruff dandruff, sodium thiosulphate is often combined with salicylic acid in a formulation that is applied topically to the affected areas.</span></span></p>
 • Cerium oxide. Cerium dioxide. Pure
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Tlenek ceru to biały, lub lekko kremowy proszek.">Cerium oxide is a white or slightly creamy powder. </span><span title="Jest substancją, która po wymieszaniu z wodą stosowana jest do usuwania rys, lub polerowania szkła.">It is a substance that, when mixed with water, is used to remove scratches or polish glass. </span><span title="Z jego pomocą w bardzo łatwy sposób można usunąć rysy i inne uszkodzenia pojawiające się na powierzchni szkła.">With its help you can easily remove scratches and other damage that appear on the surface of the glass. </span><span title="Wystarczy trochę chęci i zaledwie kilka minut, by z pomocą zwykłej wiertarki, filcu i tlenku ceru przywrócić szybie idealny połysk.">All it takes is a bit of will and just a few minutes to restore the perfect gloss with the help of an ordinary drill, felt and cerium oxide.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty spożywczy">Species: pure food<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Tlenek ceru">Name: Cerium oxide<br /></span><span title="Synonimy: dwutlenek ceru, cerium dioxide">Synonyms: cerium dioxide, cerium dioxide<br /></span><span title="Gatunek: Czysty techniczny">Species: Clean technical<br /></span><span title="Czystość: Czysty 99,5%">Purity: Pure 99.5%<br /><br /></span><span title="TLENEK CERU Identyfikator produktu: TLENEK CERU">CERU OXYGEN Product identifier: CERU OXYGEN<br /></span><span title="Inne nazwy: tlenek ceru (IV), dwutlenek ceru, cerium oxide">Other names: cerium oxide (IV), cerium oxide, cerium oxide<br /></span><span title="Nr CAS: 1306-38-3">CAS No .: 1306-38-3<br /></span><span title="Numer WE: 215-150-4">EC number: 215-150-4<br /></span><span title="Numer indeksowy: –">Index number: -<br /></span><span title="Wzór chemiczny: CeO2">Chemical formula: CeO2<br /></span><span title="Masa molowa: 171,11 g/mol">Molar mass: 171.11 g / mol<br /></span><span title="Właściwości fizyczne i chemiczne.">Physical and chemical properties.<br /></span><span title="Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub biało kremowe do blado żółtego">Appearance (physical form, color): solid, white or white cream to pale yellow<br /></span><span title="Zapach: bez zapachu">Odor: no smell<br /></span><span title="Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C">Melting / freezing point: 622 ° C<br /></span><span title="Palność (ciało stałe, gaz): niepalny">Flammability (solid, gas): non-flammable<br /></span><span title="Gęstość względna: 2,55 g/cm3">Relative density: 2.55 g / cm3<br /></span><span title="Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:">Solubility in water and other solvents:<br /></span><span title="Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda">Easily soluble in the following materials: hot water<br /></span><span title="Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda">Soluble in the following materials: cold water<br /></span><span title="Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol">Very slightly soluble in the following materials: methanol<br /></span><span title="Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy">Insoluble in the following materials: ethyl ether<br /></span><span title="Temperatura samozapłonu: niesamozapalny">Auto-ignition temperature: not inflammable<br /></span><span title="Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy">Explosive properties: the product is not explosive<br /></span><span title="Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających">Oxidizing properties: the product has no oxidizing properties<br /><br /></span><span title="Jak polerować szybę przy pomocy tlenku ceru?">How to polish glass with cerium oxide?<br /></span><span title="W celu usunięcia rys z powierzchni szkła należy wymieszać tlenek ceru z wodą w proporcjach 1:1.">In order to remove scratches from the surface of the glass, mix the cerium oxide with the water in a 1: 1 ratio. </span><span title="Uzyskaną w ten sposób gęstą pastę należy nanieść na porysowaną powierzchnię i przy pomocy wiertarki i krążka polerskiego filcowego z twardego filcu lub filcu z nakładką flex i polerować uszkodzoną powierzchnię.">The dense paste obtained in this way should be applied to the scratched surface and using a drill and felt pad made of hard felt or felt with a flex pad and polish the damaged surface. </span><span title="Ważne, by obroty wiertarki nie były zbyt wysokie – najlepiej 500-600 obrotów na minutę.">It is important that the drill speed is not too high - preferably 500-600 revolutions per minute. </span><span title="Jednocześnie kontrolujemy aby mieszanka nie była zbyt sucha.">At the same time, we check that the mixture is not too dry. </span><span title="W trakcie polerowania możemy posłużyć się spryskiwaczem z wodą, który będzie nawilżał co jakiś czas polerowaną powierzchnię, wodą zwilżamy również krążek filcowy.">During polishing, we can use a sprayer with water, which will moisturize the polished surface from time to time, we also moisten the felt disc with water. </span><span title="Do polerowania można użyć także profesjonalnych polerek mechanicznych.">You can also use professional mechanical polishers for polishing.<br /><br /></span><span title="Chcąc uzyskać jak najlepszy efekt, należy polerować powierzchnie równomiernie, zataczając niewielkie kółka.">To achieve the best effect, polish the surfaces evenly, making small circles. </span><span title="Dodatkowo zaleca się polerować obszar również wokół rysy.">In addition, it is recommended to polish the area around the scratches. </span><span title="Ważne, by podczas polerowania nie zatrzymywać się zbyt długo w jednym miejscu, gdyż może to doprowadzić do powstania wgłębienia na powierzchni szyby, a w przypadku szyby samochodowej może doprowadzić do powstania efektu soczewki.">It is important that during polishing, do not stay for too long in one place, because it can lead to a hollow on the surface of the glass, and in the case of car windshield can lead to the effect of a lens.<br /><br /></span><span title="Najlepszy efekt uzyskuje się, gdy rysa nie jest zbyt głęboka i jest niewyczuwalna pod paznokciem.">The best effect is obtained when the scratch is not too deep and is imperceptible under the nail. </span><span title="Opakowanie 100g tlenku ceru wystarcza na wypolerowanie około 6 szyb samochodowych.">Packing 100g of cerium oxide is enough to polish about 6 car windows.</span></span></p>
 • Zinc oxide. Zinc white
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Tlenek cynku">Zinc oxide<br /><br /></span><span title="Nazwa: tlenek cynku">Name: zinc oxide<br /><br /></span><span title="Synonimy: Zincum oxydatum, biel cynkowa, biel chińska, zinc oxide">Synonyms: Zincum oxydatum, zinc white, Chinese white, zinc oxide<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: Czysty bez domieszek min 99,9%">Purity: Pure, unadjusted min 99.7%<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: ZnO">Chemical formula: ZnO<br /><br /><br /></span><span title="Czym jest tlenek cynku?">What is zinc oxide?<br /><br /></span><span title="Tlenek cynku - związek chemiczny z grupy tlenków, połączenie tlenu z cynkiem na II stopniu utlenienia.">Zinc oxide - a chemical compound from the group of oxides, a combination of oxygen and zinc on the second oxidation stage. </span><span title="Stosowany m.in.">Used, among others </span><span title="jako pigment do farb.">as a pigment for paints.<br /><br /></span><span title="Stosowany jest jako dodatek do farb i lakierów, w kosmetyce i ceramice oraz jako wypełniacz i stabilizator gumy, kauczuku i tworzyw sztucznych, do produkcji mas izolacyjnych, zasypek, środków do impregnacji drewna.">It is used as an additive to paints and varnishes, in cosmetics and ceramics and as a filler and stabilizer of rubber, rubber and plastics, for the production of insulating masses, backfill materials, and wood impregnation agents.<br /><br /></span><span title="Pierwotnie, jako pigment, został wprowadzony w 1779 roku, od 1834 roku jako „biel chińska” stosowany w gwaszu, w farbach olejnych.">Originally, as a pigment, it was introduced in 1779, from 1834 as "Chinese white" used in gouache, in oil paints.<br /><br /></span><span title="Sproszkowaną biel cynkową stosuje się powszechnie (obok innych proszków, jak: grafit, sadza angielska, argentorat, tkanol) w kryminalistyce, w badaniu daktyloskopijnym metodą mechaniczną.">Powdered zinc white is commonly used (in addition to other powders, such as graphite, English soot, argentorate, and cloth) in forensic science, in the fingerprint test using the mechanical method.<br /><br /></span><span title="Tlenek cynku ma lekkie działanie antybakteryjne, używany jako składnik maści i zasypek stosowanych na skóry.">Zinc oxide has a slight antibacterial effect, used as an ingredient in ointments and powders used on the skin.<br /><br /></span><span title="Tlenek cynku jest używany w stomatologii do tymczasowych wypełnień.">Zinc oxide is used in dentistry for temporary fillings.<br /><br /></span><span title="Jest bezwonnym, białym proszkiem o delikatnej fakturze.">It is an odorless, white powder with a delicate texture. </span><span title="Nie rozpuszcza się ani w wodzie, ani w tłuszczach, tworzy tylko dyspersje.">It does not dissolve in water or fats, it only creates dispersions.<br /><br /></span><span title="Tlenek cynku ma właściwości bielące, matujące i kryjące, dzięki czemu jest stosowany do produkcji pudrów i zasypek.">Zinc oxide has bleaching, matting and covering properties, thanks to which it is used in the production of powders and dusting powders.<br /><br /></span><span title="Wykorzystywany również w naturalnych i ekologicznych preparatach do ochrony przed promieniowaniem UV.">Also used in natural and ecological preparations for protection against UV radiation.<br /><br /></span><span title="Zaletą tlenku cynku jest zdolność do blokowania niemal całego spektrum promieniowania UV, dlatego preparaty zawierające tlenek cynku są szczególnie polecane dzieciom i osobom o cerze wrażliwej, u których stosowanie chemicznych filtrów może powodować podrażnienia.">The advantage of zinc oxide is the ability to block almost the entire spectrum of UV radiation, therefore preparations containing zinc oxide are especially recommended for children and people with sensitive skin, in whom the use of chemical filters can cause irritation.<br /><br /></span><span title="Jedyną wadą tlenku cynku jest konieczność stosowania go w dużych stężeniach, co może nieco rozjaśniać cerę.">The only disadvantage of zinc oxide is the need to use it in high concentrations, which can slightly brighten the complexion. </span><span title="Pomimo tego, jest to związek bezpieczny i bardzo skuteczny.">Despite this, it is a safe and very effective compound.</span></span></p>
 • Magnesium oxide
  <p><span title="Nazwa: Tlenek magnezu paszowy">Name: Magnesium oxide<br /><br /></span><span title="Synonimy: tlenek magnezu">Synonyms: magnesium oxide<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty paszowy">Species: Pure<br /></span><span title="Czystość: 87%"><br /></span><span title="Wzór chemiczny: MgO">Chemical formula: MgO<br /><br /></span></p>
 • Titanium oxide. Titanium white
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Tlenek tytanu.">Titanium oxide. </span><span title="Biel tytanowa">Titanium white<br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /><br /></span><span title="W nowoczesnych technologiach znajduje zastosowanie do wytwarzania:     ">In modern technologies, it is used to produce:<br /><br /></span></span></p> <ul><li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="W nowoczesnych technologiach znajduje zastosowanie do wytwarzania:     ">    </span><span title="fotoanod do fotorozkładu wody;     ">photoanode for photoconcentration of water;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="fotoanod do fotorozkładu wody;     ">    </span><span title="fotoanod do fotochemicznego rozkładu związków organicznych;     ">photoanode for photochemical decomposition of organic compounds;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="fotoanod do fotochemicznego rozkładu związków organicznych;     ">    </span><span title="fotokatalizatorów do odzysku i usuwania metali ciężkich;     ">photocatalysts for the recovery and removal of heavy metals;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="fotokatalizatorów do odzysku i usuwania metali ciężkich;     ">    </span><span title="katalizatorów powodujących fotorozkład zanieczyszczeń środowiska (NOx);     ">catalysts causing photo-degradation of environmental pollution (NOx);</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="katalizatorów powodujących fotorozkład zanieczyszczeń środowiska (NOx);     ">    </span><span title="tanich ogniw słonecznych;     ">cheap solar cells;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="tanich ogniw słonecznych;     ">    </span><span title="katalizatorów heterogenicznych;     ">heterogeneous catalysts;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="katalizatorów heterogenicznych;     ">    </span><span title="powłok szkieł samoczyszczących i zapobiegających parowaniu;     ">coatings for self-cleaning and anti-fogging glasses;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="powłok szkieł samoczyszczących i zapobiegających parowaniu;     ">    </span><span title="środków powodujących krystalizację szkła;     ">agents that cause glass crystallisation;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="środków powodujących krystalizację szkła;     ">    </span><span title="wnętrz światłowodów;     ">fiber optic interiors;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="wnętrz światłowodów;     ">    </span><span title="warstw do filtrów optycznych i interferencyjnych;     ">layers for optical and interference filters;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="warstw do filtrów optycznych i interferencyjnych;     ">    </span><span title="luster laserów;     ">laser mirrors;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="luster laserów;     ">    </span><span title="membran separujących gazy;     ">gas separating membranes;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="membran separujących gazy;     ">    </span><span title="filtrów antybakteryjnych;     ">antibacterial filters;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="filtrów antybakteryjnych;     ">    </span><span title="filtrów do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody;     ">filters to remove organic impurities from water;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="filtrów do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody;     ">    </span><span title="sensorów kontrolujących stosunek paliwo/powietrze w silnikach samochodowych (sondy lambda);     ">sensors controlling the fuel / air ratio in car engines (lambda probes);</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="sensorów kontrolujących stosunek paliwo/powietrze w silnikach samochodowych (sondy lambda);     ">    </span><span title="sensorów wilgoci;     ">moisture sensors;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="sensorów wilgoci;     ">    </span><span title="niskotemperaturowych sensorów tlenu;     ">low temperature oxygen sensors;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="niskotemperaturowych sensorów tlenu;     ">    </span><span title="wysokotemperaturowych sensorów pH;     ">high temperature pH sensors;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="wysokotemperaturowych sensorów pH;     ">    </span><span title="warystorów;     ">varistors;</span></span></li> <li><span lang="en" xml:lang="en"><span title="warystorów;     ">    </span><span title="kondensatorów.">capacitors.</span></span></li> </ul><p><span lang="en" xml:lang="en"><span title="kondensatorów."><br /></span><span title="Jest również stosowany w tradycyjny już sposób jako pigment (biel tytanowa) do produkcji papieru, tworzyw sztucznych, kosmetyków, farmaceutyków, porcelany, farb i emalii oraz jako stabilizator koloru szkliw.">It is also used in a traditional way as a pigment (titanium white) for the production of paper, plastics, cosmetics, pharmaceuticals, porcelain, paints and enamels and as a glaze color stabilizer.</span></span></p>
 • Calcium oxide
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Calcium oxide</span><br /><br /><span>Synonyms: oxidoid, calcium oxide</span><br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: clean<br /><br />Chemical formula: CaO<br /><br /><br />CaO - an inorganic chemical compound from the group of basic oxides containing calcium on the second oxidation stage.<br /><br />At room temperature, this compound is a white, fine-crystalline body. Calcium oxide has hygroscopic properties. It is bound abruptly with water to form calcium hydroxide, with heat being released.<br /><br />It is used in construction (as a mortar), in metallurgy, in the glass and ceramic industry.<br /><br />It is also used as an insecticide (insecticide), as a fertilizer in agriculture (increases soil pH) and for carbide production.<br /><br />On the laboratory scale is used, among others for obtaining ammonia and as a dehydrating agent.</span></p>
 • Tryptofan
 • Tymol
  <h1>Tymol</h1> <p>Name: Tymol</p> <p>Synonyms: 2-isopropyl-5-methylphenol</p> <p>Genre: Clean</p> <p>Purity: 100%</p> <p>Chemical formula: C10H14O</p> <p>Tymol is a limited compound found in plants, for example in thyme, oreagno or cząbrze. It is a component of essential oils.</p> <p>In the solid form it appears as colorless crystals with an intense, characteristic odor.</p> <p>Tymol disinfectant is used.</p>
 • Urotropin
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Urotropin</span>. hexamine<br /><br />Name: Urotropin<br /><br />Synonyms: hexamine, HMTA, formamine, hexamethylenetetramine (HMTA), metenamine<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: clean<br /><br />Chemical formula: C6H12N4<br /><br /><br />Urotropin (hexamethylenetetramine, HMTA) - an organic chemical compound, a polycyclic tertiary amine.<br /><br />Application<br /><br />In the form of tablets, it is used as a tourist fuel for heating food in field conditions (similar to trioxane).<br /><br />Used in the plastics industry as a substrate for the production of phenol-formaldehyde resins (bakelite).<br /><br />It is an intermediate for the preparation of explosive explosives (HMTD - peroxide urotropin) and crushing (hexogen, octogen).<br /><br />Also used as a digestion inhibitor in acidic pickling and cleaning baths.<br /><br />Urotropin is also used as a preservative.</span></p>
 • Chlorinated lime
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Gatunek: 26-32% aktywnego podchlorynu wapnia">Species: 26-32% active calcium hypochlorite<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: C6H8O6"><br /><br /></span><span title="Podchloryn wapnia – nieorganiczny związek chemiczny, sól wapniowa kwasu podchlorawego.">Calcium hypochlorite - an inorganic chemical compound, a hypochlorous acid calcium salt.<br /><br /></span><span title="Substancja stała koloru białego o charakterystycznym zapachu chloru, higroskopijna.">White solid substance with a characteristic chlorine odor, hygroscopic.<br /><br /></span><span title="Otrzymuje się ją poprzez nasycanie wodnego roztworu wodorotlenku wapnia (woda wapienna) gazowym chlorem.">It is obtained by saturating an aqueous solution of calcium hydroxide (limestone) with chlorine gas.<br /><br /></span><span title="2Ca(OH)2 + 2Cl2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O">2Ca (OH) 2 + 2 Cl2 → Ca (OCl) 2 + CaCl2 + 2H2O<br /><br /></span><span title="Wapno chlorowane to właściwie mieszanina podchlorynu i chlorku wapnia.">Chlorinated lime is actually a mixture of hypochlorite and calcium chloride.<br /><br /></span><span title="Wykorzystanie">utilization<br /></span><span title="Silny utleniacz.">Strong oxidant. </span><span title="W stanie suchym (po zmieszaniu np. z etanodiolem powoduje zapłon), roztworach kwasowych, zasadowych i obojętnych wydziela gazowy chlor.">In the dry state (after mixing, eg with ethanediol, it ignites), acidic, basic and neutral solutions releases chlorine gas.<br /><br /></span><span title="Stosuje się go do sporządzania roztworów dezynfekcyjnych (m.in. wody basenowej), np. odkażania koszy, śmietników, zsypów, do bielenia (również w przemyśle papierniczym i tekstylnym), odczynnik analityczny oraz do różnych syntez organicznych i nieorganicznych.">It is used to prepare disinfection solutions (including pool water), eg decontamination of baskets, dustbins, chutes, bleaching (also in the paper and textile industry), analytical reagent and for various organic and inorganic syntheses.<br /><br /></span><span title="Miarą jego aktywności jest zawartość chloru aktywnego – chloru jednoatomowego.">The measure of its activity is the content of active chlorine - one-atom chlorine.<br /><br /></span><span title="Do dezynfekcji i bielenia stosuje się roztwór 0,2–0,3%">A 0.2-0.3% solution is used for disinfection and bleaching.</span></span></p>
 • Vermiculite
  <p>EXPANDED VERMICULITE</p> <p>Name: Premium Expanded Vermiculite</p> <p>Synonyms: vermiculite, Vermiculit</p> <p>Type: Pure</p> <p>Main fraction: 3-6 mm</p>
 • Active carbon
 • Active carbon PYL 22 dust
 • Active carbon WG 12 granulated
 • Potassium carbonate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Węglan potasu">Potassium carbonate<br /><br /></span><span title="Nazwa: Węglan potasu">Name: Potassium carbonate<br /><br /></span><span title="Synonimy: potassium carbonate,">Synonyms: potassium carbonate,<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: czysty">Cleanliness: clean<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: K2CO3">Chemical formula: K2CO3<br /><br /><br /></span><span title="Węglan potasu (K2CO3) – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu węglowego.">Potassium carbonate (K2CO3) - an inorganic chemical compound, potassium carbonic acid salt.<br /><br /></span><span title="Stosuje się go w przemyśle szklarskim, ceramicznym, do produkcji środków piorących, w fotografii, do otrzymywania innych związków potasu.">It is used in the glass and ceramic industry, for the production of washing agents, in photography, for the preparation of other potassium compounds.<br /><br /></span><span title="Węglan potasu - zastosowanie: produkty zapobiegające zamarzaniu i odmrażające, powłoki farb i rozcieńczalniki, tusze, tonery do drukarek, fotochemia, nawozy, tuszach i tonerach, środki ochrony roślin (do walki z parchem, mączniakiem prawdziwym i szarą pleśnią), produkty czyszczące i myjące">Potassium carbonate - application: anti-freeze and defrost products, paint coatings and thinners, inks, printer toners, photochemistry, fertilizers, inks and toners, plant protection chemicals (for combating scab, powdery mildew and gray mold), cleaning and washing products </span><span title=".">.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /><br /></span><span title="nawóz potasowy">potassium fertilizer<br /><br /></span><span title="jako dodatek przy produkcji szkła">as an addition in the production of glass<br /><br /></span><span title="w produkcji mydeł w płynie i pastach">in the production of liquid soaps and pastes<br /><br /></span><span title="w produkcji szkła potasowego">in the production of potassium glass<br /><br /></span><span title="w produkcji farb">in the production of paints<br /><br /></span><span title="w produkcji wywoływaczy fotograficznych">in the production of photographic developers<br /><br /></span><span title="w laboratoriach, jako środek suszący">in laboratories as a drying agent<br /><br /></span><span title="przy szybkim suszeniu rodzynek.">fast drying of raisins. </span><span title="Poprzez usunięcie za pomocą potażu naturalnej powłoki woskowej na winogronach, wyparowuje z nich szybciej woda.">By removing the natural wax coating on the grapes using potash, the water evaporates faster.<br /><br /></span><span title="jako produkt wyjściowy innych związków potasu">as a starting product of other potassium compounds<br /><br /></span><span title="jako środek izolujący odlew od formy w rzeźbiarstwie przy odlewach gipsowych">as an insulating agent for mold casting in sculptures using gypsum casts<br /><br /></span><span title="w ogniwach paliwowych ze stopionym węglanem">in fuel cells with molten carbonate<br /><br /></span><span title="jako dodatek umożliwiający zażycie niektórych narkotyków">as an addition to take some drugs</span></span></p>
 • Sodium carbonate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Nazwa: Węglan sodu">Name: Sodium carbonate<br /><br /></span><span title="Synonimy: soda kalcynowana">Synonyms: soda ash<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: 100%">Purity: 100%<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: Na2CO3">Chemical formula: Na2CO3<br /><br /></span><span title="Węglan sodu.">Sodium carbonate. </span><span title="Soda kalcynowana">Soda ash<br /><br /></span><span title="Węglan sodu (nazwy zwyczajowe: soda, soda kalcynowana Na2CO3, bielidło) − nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i sodu.">Sodium carbonate (common names: soda, soda ash Na2CO3, whiting) - an inorganic chemical compound, a salt of carbonic acid and sodium.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /><br /></span><span title="Stosuje się go do wyrobu szkła oraz papieru.">It is used for the production of glass and paper.<br /><br /></span><span title="Wykorzystuje się go również w produkcji mydła i środków piorących.">It is also used in the production of soap and detergents.<br /><br /></span><span title="Jest stosowany do zmiękczania wody.">It is used to soften water.<br /><br /></span><span title="Ponadto jest wykorzystywany w garbarstwie, papiernictwie, w syntezach chemicznych i w laboratoriach jako odczynnik chemiczny.">In addition, it is used in tanning, papermaking, chemical syntheses and in laboratories as a chemical reagent.<br /><br /></span><span title="5–6% roztwór sody służy do odżywiczania powierzchni drewna metodą zmydlania">5-6% soda solution is used to nourish the wood surface by saponification<br /><br /></span><span title="Znajduje doskonałe zastosowanie jako ekologiczny środek do prac domowych w tym głównie sprzątania.">It is perfectly applicable as an eco-friendly agent for housework, mainly cleaning.<br /><br /></span><span title="Wywabianie plam, czyszczenie pieców, kominków, czyszczenie grilla, czyszczenie przypalonych naczyń (garnki, patelnie)">Stain removal, cleaning stoves, fireplaces, cleaning the grill, cleaning burnt dishes (pots, pans)<br /><br /></span><span title="W roztworze jako płyn do mycia szkła, szyb, naczyń">In solution as a liquid for washing glass, glass, dishes<br /><br /></span><span title="Nie należy stosować na powierzchniach wykonanych z aluminium">Do not use on surfaces made of aluminum</span></span></p>
 • Calcium carbonate
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Węglan wapnia">Calcium carbonate<br /><br /><br /></span><span title="Nazwa: Węglan wapnia">Name: Calcium carbonate<br /><br /></span><span title="Synonimy: calcium carbonate,">Synonyms: calcium carbonate,<br /><br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /><br /></span><span title="Czystość: czysty">Cleanliness: clean<br /><br /></span><span title="Wzór chemiczny: CaCO3">Chemical formula: CaCO3<br /><br /></span><span title="Węglan wapnia">Calcium carbonate<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /><br /></span><span title="Odkwaszanie wina:">De-acidification of wine:<br /><br /></span><span title="Węglan wapnia jest naturalnym minerałem przy odkwaszaniu wina, doskonały, skuteczny środek służący do redukcji zawartości kwasów w winie lub moszczu owocowym.">Calcium carbonate is a natural mineral in deacidification of wine, an excellent, effective agent for reducing the content of acids in wine or fruit must.<br /><br /></span><span title="Sposób użycia:">Usage:<br /><br /></span><span title="6-7 gram węglanu wapnia na 10 litrów wina, przy nadmiernej kwasowości czynność należy powtórzyć.">6-7 grams of calcium carbonate per 10 liters of wine, with excessive acidity, the activity should be repeated.<br /><br /></span><span title="Budownictwo">architecture<br /><br /></span><span title="Używany jako materiał budowlany.">Used as a building material. </span><span title="W postaci wapienia stosowany jako kamień budowlany, zaś w formie sproszkowanych skał wapiennych, jako surowiec do otrzymywania wapna palonego.">In the form of limestone, used as a building stone, and in the form of powdered limestone rocks, as a raw material for obtaining quicklime. </span><span title="Bardzo drobno zmielony, może być także wykorzystywany jako biały barwnik, w postaci farby wodnej (tzw. biel wiedeńska).">Very finely ground, it can also be used as a white pigment in the form of water-based paint (the so-called Viennese white).<br /><br /></span><span title="Używany jako utwardzacz, a także biały barwnik">Used as a hardener as well as a white dye<br /><br /></span><span title="Inne zastosowania">Other applications<br /><br /></span><span title="Węglan wapnia można znaleźć również w kosmetykach (np. w pudrze do twarzy), a także w wybielaczach, tabletkach z witaminami oraz w papierosach.">Calcium carbonate can also be found in cosmetics (eg in face powder), as well as in bleaches, tablets with vitamins and cigarettes. </span><span title="W technologii oczyszczania wody wykorzystywany do wzrostu zasadowości oraz związania agresywnego dwutlenku węgla.">In water purification technology, it is used to increase alkalinity and to bind aggressive carbon dioxide.</span></span></p>
 • Ammonia water 25%
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Species: solution</span><br /><br /><br />Specification<br />Name: Ammonia water<br />Synonyms: ammonia solution<br />Species: solution<br />Purity: 25% solution<br />Chemical formula: NH3 x H2O<br /><br />Application<br />Ammonia water (liquid ammonia) is used as a reagent in many industries, including chemical, pharmaceutical and cosmetic, rubber, tanneries (production of gelatin), for the production of dyes, etc.<br />• Enriching nitrogen-free feed with protein, e.g. beet pulp, into nitrogen.<br />• For removing raffia from grynszpan, patina, silver oxide, rust from various types of metals.<br />• Used to neutralize acid residues.<br />• For decontamination (instead of lime) of breeding ponds<br />• It also serves to clean and degrease the galvanized sheet before painting.<br />• Properties: strongly irritating, ammonia odor, dangerous reactions with oxygen, chlorine, iodine</span></p>
 • Demineralized water
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Name: Demineralized water</span><br /><br /><span>Chemical formula: H2O</span><br /><br /><br />Application:<br /><br />Production of cosmetics<br /><br />Dental offices<br /><br />Photographic laboratories<br /><br />lasers<br /><br />EDM<br /><br />Steam generators<br /><br />Ironing machines<br /><br />Air conditioning systems<br /><br />Production of glass, mirrors<br /><br />Production of Christmas decorations<br /><br />Galvanic coatings, metallization<br /><br />Cooling systems<br /><br />laundries<br /><br />Manufacturing of optical glasses<br /><br />Automotive industry<br /><br />akwarystyka</span></p>
 • Woda destylowana
  <h1>Distilled water</h1> <p>Name: distilled water</p> <p>Genre: Clean</p> <p>Purity: 100%</p> <p>Chemical formula: H2O</p> <p>Distilled water is water that has been depleted of mineral salts and other contaminating substances.</p> <p>Used mainly as a solvent.</p>
 • Woda utleniona
 • Wodorotlenek baru
  <h1>Barium hydroxide</h1> <p>Name: barium hydroxide</p> <p>Genre: Clean</p> <p>Purity: 100%</p> <p>Chemical formula: Ba (OH) 2</p> <p>Barium hydroxide is an inorganic chemical compound. In the solid form it appears as white granules or powder. Its solution has a strong alkaline reaction.</p> <p>It is produced as a result of the reaction of barium oxide with water.</p> <p>It is mainly used in chemical analyzes in the titration process.</p>
 • Potassium hydroxide
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Wodorotlenek potasu">Potassium hydroxide<br /><br /></span><span title="Wodorotlenek potasu (potaż żrący), KOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, jedna z najsilniejszych zasad.">Potassium hydroxide (caustic potash), KOH - an inorganic chemical compound from the group of hydroxides, one of the strongest bases.<br /><br /></span><span title="W standardowych warunkach wodorotlenek potasu jest białym ciałem stałym.">Under standard conditions, potassium hydroxide is a white solid. </span><span title="Jako odczynnik chemiczny zazwyczaj produkowany jest w postaci łamliwych, krystalicznych, miękkich płatków lub granulek o zawartości ok. 15% wody.">As a chemical reagent, it is usually produced in the form of brittle, crystalline, soft flakes or granules with a water content of approx. 15%. </span><span title="Ma silne właściwości higroskopijne, większe niż wodorotlenek sodu.">It has strong hygroscopic properties, larger than sodium hydroxide. </span><span title="Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie;">It dissolves very well in water; </span><span title="proces rozpuszczania jest silnie egzotermiczny.">the dissolution process is strongly exothermic. </span><span title="Roztwór, zwany ługiem potasowym, ma odczyn silnie zasadowy.">The solution, called potassium lye, is strongly alkaline. </span><span title="Wodorotlenek potasu oraz jego roztwór wodny pochłania z powietrza dwutlenek węgla z wytworzeniem węglanu potasu, dlatego należy go przechowywać w szczelnych pojemnikach.">Potassium hydroxide and its aqueous solution absorb carbon dioxide from the air to form potassium carbonate, therefore it should be stored in sealed containers. </span><span title="Jest silnie żrący, może spowodować poważne oparzenia.">It is highly corrosive, it can cause serious burns. </span><span title="Po połknięciu powoduje oparzenia przełyku i żołądka, może spowodować jego perforację.">If swallowed, causes burns in the esophagus and stomach, it may cause perforation.<br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Wodorotlenek potasu">Name: Potassium hydroxide<br /></span><span title="Synonimy: potaż żrący, potaż kaustyczny, potassium hydroxide">Synonyms: caustic potassium, caustic potassium, potassium hydroxide<br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /></span><span title="Czystość: min 90%">Purity: min 90%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: KOH">Chemical formula: KOH<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="• jako środek suszący i bielący">• as a drying and bleaching agent<br /></span><span title="• do pochłaniania dwutlenku węgla">• for absorbing carbon dioxide<br /></span><span title="• HHO - idealny do generatorów wodoru HHO (instrukcja na stronie: http://aleegrospecial.pl.tl/INSTRUKCJA-HHO.htm)">• HHO - ideal for HHO hydrogen generators (instructions on the website: http://aleegrospecial.pl.tl/INSTRUKCJA-HHO.htm)<br /></span><span title="• w chemii jako mocna zasada">• in chemistry as a strong principle<br /></span><span title="• do otrzymywania innych związków potasu, np. soli potasowych">• for the preparation of other potassium compounds, e.g. potassium salts<br /></span><span title="• do wyrobu miękkich mydeł potasowych">• for making soft potassium soaps<br /></span><span title="• w litografii do wykonywania matryc">• in lithography for making dies<br /></span><span title="• jako elektrolit, np. w akumulatorach niklowo-kadmowych">• as an electrolyte, eg in nickel-cadmium batteries<br /></span><span title="• do rozkładu ludzkiego ciała podczas resomacji">• for the decomposition of the human body during resomnia<br /></span><span title="• wodny 5% roztwór wodorotlenku potasu służy do identyfikacji miękusza rabarbarowego (pory grzyba zmieniają kolor na fioletowy)">• an aqueous 5% solution of potassium hydroxide is used to identify the rhubarb mullet (the pores of the mushroom turn purple)<br /></span><span title="• do teksturyzacji płytek krzemowych">• for the texture of silicon wafers</span></span></p>
 • Caustic soda. Sodium hydroxide
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Wodorotlenek sodu">Name: Sodium hydroxide<br /></span><span title="Synonimy: soda kaustyczna">Synonyms: caustic soda<br /></span><span title="Gatunek: czysty">Species: clean<br /></span><span title="Czystość: min 98,5%">Purity: min. 98.5%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: NaOH">Chemical formula: NaOH<br /><br /></span><span title="Charakterystyka">Characteristic<br /></span><span title="W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej.">In solid form it is a white substance with a crystalline structure. </span><span title="Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza (tworząc powłokę węglanu sodu), dlatego należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.">It has hygroscopic properties, it is also easily combined with carbon dioxide from the air (creating a coating of sodium carbonate), therefore it should be stored in tightly closed vessels.<br /><br /></span><span title="W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła i tworząc silnie żrący ług sodowy - bezbarwną, bezzapachową i niepalną ciecz, która reaguje z kwasami, tlenkami niemetali i wodorotlenkami amfoterycznymi, tworząc sole sodowe, jest śliska w dotyku, powoduje oparzenia.">It dissolves very well in water, emitting significant amounts of heat and forming a strongly caustic soda lye - a colorless, odorless and non-flammable liquid that reacts with acids, non-metal oxides and amphoteric hydroxides, forming sodium salts, it is slippery to touch and causes burns. </span><span title="Na metale działa korodująco, szczególnie w obecności wilgoci.">It has a corrosive effect on metals, especially in the presence of moisture. </span><span title="Łatwo reaguje z metalami o własnościach amfoterycznych wydzielając wodór, np. z glinem i cyrkonem, tworząc odpowiednio gliniany i cyrkoniany.">It easily reacts with metals with amphoteric properties, giving off hydrogen, e.g. with aluminum and zirconium, creating clay and zirconates, respectively. </span><span title="Tworzy sole ze słabymi kwasami organicznymi, np. fenolami i nitrometanem.">It forms salts with weak organic acids, e.g. phenols and nitromethane. </span><span title="Niemetale pod wpływem NaOH ulegają dysproporcjonowaniu, np. biały fosfor gotowany z roztworem NaOH daje fosforiak i fosforan, a siarka rozpuszcza się w roztworze NaOH tworząc siarczek i siarczyn.">Non-NaOH undergoes disproportionation, eg white phosphorus boiled with NaOH solution gives phosphorus and phosphate, and sulfur dissolves in NaOH solution to form sulphide and sulfite.<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="• główny składnik preparatów do udrażniania rur kanalizacyjnych">• the main component of preparations for clearing sewage pipes<br /></span><span title="• wyrób mydła">• making soap<br /></span><span title="• wyrób szkła wodnego z krzemionki">• manufacture of silica water glass<br /></span><span title="• produkcja detergentów, barwników,">• production of detergents, dyes,<br /></span><span title="• produkcja sztucznego jedwabiu">• production of artificial silk<br /></span><span title="• produkcja gumy, regeneracji kauczuku">• rubber production, rubber regeneration<br /></span><span title="• procesy uzdatniania wody dla celów przemysłowych">• water treatment processes for industrial purposes<br /></span><span title="• rafinacja ropy i olejów mineralnych">• refining of crude oil and mineral oils<br /></span><span title="• przeróbka ciekłych produktów koksowania">• processing of liquid coking products<br /></span><span title="• przemysł papierniczy">• paper industry<br /></span><span title="• regulator kwasowości">• an acidity regulator<br /><br /></span><span title="Działanie na organizm człowieka">Effects on the human body<br /></span><span title="Oddziaływanie w postaci pyłu, pary lub aerozolu wywołuje ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się.">Impact in the form of dust, steam or aerosol causes pain and watery eyes, burning sensation in the nose and throat, coughing, feeling of suffocation. </span><span title="Skażenie skóry wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne z pęcherzami i martwicą.">Contamination of the skin causes pain, redness, chemical burn with blisters and necrosis. </span><span title="Rozległe skażenie skóry może spowodować wstrząs lub zapaść.">Extensive skin contamination can cause shock or collapse. </span><span title="Skażenie oczu pyłem lub roztworem powoduje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka.">Contamination of the eyes with dust or solution causes the destruction of the eye protection apparatus, burns of the eyeball - the cornea and deeper structures of the eye. </span><span title="Wniknięcie drogą pokarmową wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia lub perforacji ścian, krwotoku, wstrząsu i zgonu.">Gastrointestinal intrusion causes a burn of the mucous membrane of the mouth and other parts of the gastrointestinal tract with the risk of damage or perforation of the walls, hemorrhage, shock and death. </span><span title="W wypadku zatrucia podaje się tlen wziewnie i pyralginę pozajelitowo, z następującym leczeniem objawowym.">In case of poisoning, inhaled oxygen and pyralgine are administered parenterally with the following symptomatic treatment.</span></span></p>
 • Ammonium bicarbonate. Ammonium
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span>Ammonium bicarbonate</span><br /><br />Name: Ammonium bicarbonate<br /><br />Synonyms: ammonia, ammonium bicarbonate, ammonium bicarbonate, ammonium bicarbonate<br /><br />Genre: Clean<br /><br />Cleanliness: clean<br /><br />Chemical formula: CH5NO3, NH4HCO3<br /><br />Ammonium bicarbonate, NH4HCO3 - an inorganic chemical compound from the group of bicarbonates, carbonic acid ammonium hydrogen carbonate.<br /><br />It creates colorless crystals with a scent of ammonia, which are easily decomposed into ammonia, water and carbon dioxide. Well soluble in water, it hydrolyzes as a salt of a weak acid and a weak base.<br /><br />Application<br /><br />Used, among others for extinguishing media, dyes and also as a simple fertilizer (especially in China, although it is replaced there by urea due to lower quality and instability). It is also used in the manufacture of ceramics, plastics and rubber, when tanning hides and making catalysts. It is also used to obtain other ammonium compounds.</span></p>
 • Potassium bicarbonate
  <p>Potassium bicarbonate BIOMUS</p> <p>Name: Potassium Bicarbonate</p> <p>Grade: Pure without admixtures</p> <p>Chemical formula: KHCO3</p> <p>CAS No.: 298-14-6</p> <p>EC No.: 206-059-0</p>
 • Baking soda. Sodium bicarbonate. Pure without anti-caking agent
  <p><span id="result_box" lang="en" xml:lang="en"><span title="Wodorowęglan sodu.">Sodium bicarbonate. </span><span title="Soda oczyszczona">baking soda<br /><br /><br /></span><span title="Gatunek: czysty bez antyzbrylacza">Species: pure without anti-caking agent<br /><br /><br /></span><span title="Specyfikacja">Specification<br /></span><span title="Nazwa: Wodorowęglan sodu">Name: Sodium bicarbonate<br /></span><span title="Synonimy: soda oczyszczona, kwaśny węglan sodu">Synonyms: baking soda, sodium bicarbonate<br /></span><span title="Gatunek: Czysty">Genre: Clean<br /></span><span title="Czystość: Czysty 99,5%">Purity: Pure 99.5%<br /></span><span title="Wzór chemiczny: NaHCO3">Chemical formula: NaHCO3<br /><br /></span><span title="Zastosowanie">Application<br /></span><span title="• w produkcji kul musujących (1 część kwasu cytrynowego do 2 części wodorowęglanu sodu)">• in the production of sparkling beverages (1 part citric acid to 2 parts sodium bicarbonate)<br /></span><span title="• roztwór 1% – 4% w tonikach, maskach do skóry problematycznej, łojotokowej">• 1% solution - 4% in tonics, masks for problematic and seborrheic skin<br /></span><span title="• regulacja pH produktów kosmetycznych">• pH regulation of cosmetic products<br /></span><span title="• do kąpieli, w celu łagodzenia podrażnień skóry, wysypki lub ukąszeń">• for bathing, to relieve skin irritations, rashes or bites<br /></span><span title="• usuwa zaskórniki i rozświetla cerę">• removes blackheads and brightens the complexion<br /></span><span title="• zmniejsza zgagę">• reduces heartburn<br /></span><span title="• na ukąszenia owadów i swędzenie skóry">• for insect bites and itchy skin<br /></span><span title="• jako proszek do pochłaniania zapachów">• as a powder for absorbing odors<br /></span><span title="• jako proszek do szorowania i czyszczenia">• as a scouring and cleaning powder<br /></span><span title="• jako odkamieniacz do czajnika">• as a descaler for the kettle<br /></span><span title="• jako odświeżacz do dywanów i wykładzin">• as a freshener for carpets and carpets<br /></span><span title="• pochłania zapachy np. z lodówki, koszów na śmieci, szafy itp">• absorbs odors, eg from the fridge, rubbish bins, cabinets, etc.<br /></span><span title="• usuwa trwałe plamy z prania">• removes permanent stains from washing<br /></span><span title="• czyści biżuterię">• cleans jewelry<br /></span><span title="• do czyszczenia protez i innych przedmiotów wkładanych do ust jako peeling do ciała">• for cleaning dentures and other items inserted in the mouth as a body scrub</span></span></p>
 • Windshield polishing kit
  <p>Our polishing set is the perfect solution for everyone who wants a smooth surface of windows and glass. The product is easy and effective to use.</p> <p>The polishing set contains everything that is necessary for professional polishing of glass surfaces.</p> <p>Set contains:</p> <p>- cerium oxide CeO2 (cerium dioxide) 100g</p> <p>- polishing disc 75mm/10mm</p> <p>- M14/8mm adapter</p> <p>- screw cap with scale</p> <p>- microfiber 300x300 mm</p> <p>- nitrile gloves (pair)</p> <p>- user manual</p> <p>Our products are durable and efficient, and the instruction manual will help you get the best results.</p>
 • Diatomaceous earth
  <p>Diatomaceous Earth BIOMUS<br /><br />Name: Diatomaceous Earth<br /><br />Synonyms: Diatomite, diatomaceous earth, Kieselguhr<br /><br />Grade: Pure<br /><br />Color: White - slightly yellow - slightly orange (depending on the batch of raw material)<br /><br />Chemical formula: SiO2<br /><br />CAS No: 91053-39-3<br /><br />EC No: 293-303-4<br /><br />Index No: N/A</p>
 • Silica Gel
  <p><span id="result_box" lang="en">Name: </span>Orange silica gel<span id="result_box" lang="en"><br />Synonyms: </span>pomarańczowy żel krzemionkowy, Kieselgel, silikażel, silikagel, amorficzny ditlenek krzemu</p> <p>CAS:7631-86-9</p> <p>EC: 231-545-4</p> <p></p>
 • Gelatin
  <p>Name: Porcine Gelatin Bloom 180</p> <p>Synonyms: gelatine, Gelatine, želatina</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure</p> <p>CAS No.: 9000-70-8</p> <p>EC No.: 232-554-6</p>
 • Methylene blue 0,1%
  <p>Methylene Blue BIOMUS</p> <p>Name: Methylene Blue Aqueous Solution 0.1%</p> <p>Synonyms: methylene blue, methylenová modř, Methylenblau</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure without impurities</p> <p>Physical state: liquid</p> <p>Color: bluish</p> <p>Odor: odorless</p> <p>Chemical formula: C16H18ClN3S</p> <p>CAS No: 8001-79-4</p> <p>EC No: 200-515-2</p> <p>Index No: not applicable</p>
 • citrulline malate
  <p>Citrulline malate BIOMUS</p> <p>Name: L-citrulline DL malate</p> <p>Synonyms: citrulline malate, Citrullinmalat, citrullin malate</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure</p> <p>CAS No: 54940-97-5</p> <p>EC No: 812-225-9</p>
 • Pea protein isolate
  <p>Pea Protein BIOMUS</p> <p>Name: Pea protein isolate</p> <p>Synonyms: pea protein isolate, Erbsenproteinisolat, izolát hráškového proteinu</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure</p> <p>CAS No: 222400-29-5</p> <p>EC No: 606-962-3</p>
 • AAKG L- arginina alfa-ketoglutaran
  <p>AAKG L-Arginine BIOMUS</p> <p>Name: L-arginine alpha-ketoglutarate</p> <p>Synonyms: L-arginine alpha-ketoglutarate, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, L-arginine alpha-ketoglutarate</p> <p>Species: Pure</p> <p>Purity: Pure</p> <p>CAS No: 5256-76-8</p> <p>EC No: 226-059-4</p>

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Yes No

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password